Software

Hardware

ทูพลัสฯชูเทคโนโลยีก่อสร้าง 5 มิติ
  • About 
  • NEWS 
  • ทูพลัสฯชูเทคโนโลยีก่อสร้าง 5 มิติ  

ข่าว Vico


อ.ชาติชาย สุภัควนิช ประธาานกรรมการบริหาร บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างสมัยใหม่ เปิดเผยว่าบริษัทได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาโปรแกรมออกแบบก่อสร้างที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดโครงการพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และบริหารงานก่อสร้าง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ 5 มิติ (5D Construction = Model 3D+Cost = Time) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดโอกาสทำงานล่าช้าลง จากแบบก่อสร้างขัดแย้ง ประมาณราคาแม่นยำขึ้น สามารถนำข้อมูลไปวางแผนจัดซื้อวัสดุได้ทันที สามารถลดเวลาก่อสร้างลงได้ 10% โดยใช้คนงาน เครื่องมือเท่าเดิม ทั้งนี้โครงการพิเศษดังกล่าวมีราคาพิเศษเพียง 280,000 บาท จากปกติ 20 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบด้วยโปรแกรม Vico Office Suite จำนวน 40 licenses Network การอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับ 2 คน และทริปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา 1 คน โดยจะรับเพียง 12 มหาลัย

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 13-16 มีนาคม 2554 หน้า 33