Software

Hardware


 Twoplus 3D Printing Services
  • Twoplus 3D Printing Services 


Twoplus 3D Printing Services
 
บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เปิดให้บริการรับพิมพ์หุ่นจำลอง 3 มิติ (3D Printing Services) ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Zprinter 650) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ละเอียดสุด และทันสมัยที่สุดในโลก : หุ่นจำลองสถาปัตยกรรม (Architectural Models) ขั้นตอนการก่อสร้าง แผนที่ภูมิประเทศ (GIS) หุ่นจำลองการตกแต่งภายในอาคาร โมเดลต้นแบบ (Prototype) งานเครื่องกล เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ของชำร่วยการพิมพ์หุ่นจำลอง 3 มิติ รวดเร็ว แม่นยำ และราคาประหยัดกว่าการทำโมเดลด้วยมือ หรือเครื่อง Laser ทั่วไป สามารถพิมพ์เป็นสีเดียวและหลายๆ สีได้ด้วยการสั่งพิมพ์เพียงครั้งเดียว โดยสามารถทำแยกส่วนต่อกันได้ หรือแยกออกจากกันได้ เช่น ทำเป็นหลังคาแบบยกได้

Twoplus 3D Printing Services เปิดบริการเป็น 2 ประเภทดังนี้ คือ

   1.
รับพิมพ์หุ่นจำลอง 3 มิติทั่วไป

   2.
ขายสมาชิก (Membership) เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีการสร้างหุ่นจำลองอาคาร หรือผลิตภันฑ์จำนวนมากและต่อเนื่อง ซึ่งต้องการทราบกำหนดเวลาแล้วเสร็จอย่างแน่นอน รวดเร็ว ราคาประหยัด ถูกกว่าการสร้างโมเดลด้วยมือ หรือ Laser ซึ่งเปิดขายสมาชิก 3 ระดับ คือ


ซึ่งมีรายละเอียดในแท็บด้านล่างในหน้านี้

เหมาะสำหรับ : บริษัทสำนักงานออกแบบ วิศวกรผู้ออกแบบ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง งานระบบ (MEP) เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developers) สถาปนิกอิสระ ที่มีงานต้องนำเสนอผลงานด้วยการสร้างหุ่นจำลองอาคารเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีปริมาณงานสร้างหุ่นจำลองไม่มากพอที่จะซื้อเครื่องไว้ใช้เอง หรือไม่ต้องการดูแลเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ 3 มิติเอง

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิก Twoplus 3D Printing Services กรุณาติดต่อสอบถามกับฝ่ายขาย ทูพลัส ซอฟท์ ได้ที่
0 2513 7494 ต่อแผนก Twoplus 3D Printing Servicesรับพิมพ์หุ่นจำลองทั่วไป

สำหรับสถาปนิกที่ต้องการสร้างโมเดลอาคาร เพื่อให้เจ้าของอาคารดูภาพรวมโครงการ หรือหน่วยงานที่มีปริมาณงานสร้างโมเดล 3 มิติ ไม่มากนักต่อปี


  •
ค่าบริการทั้งหมดจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อโครงการ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  •
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - ผง (Powder) หมึกสี (Color Inks) และน้ำยาเคลือบ (Bond) : 120 บาท/ cc.
  •
ระยะเวลาการพิมพ์ (Turn Around) : ภายใน 10 วัน *
  •
สามารถส่งไฟล์เป็น DWG แบบ 2 มิติได้ โดยคิดค่าโมเดล 3 มิติ ตามแต่ละโครงการเพิ่มเติม Call
  •
หากจัดส่งไฟล์เป็นโมเดล 3 มิติ ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้องให้ โดยจะให้ลูกค้าเป็นผู้แก้ไข
  •
หากต้องการให้ทางเราเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้อง คิดค่าบริการเพิ่มเติม Call

ค่าสมาชิกรายปี 80,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สิทธิ์พิเศษสำหรับ Silver Membership

  •
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - ผง (Powder) หมึกสี (Color Inks) และน้ำยาเคลือบ (Bond) : 110 บาท/ cc.

  •
ระยะเวลาการพิมพ์ (Turn Around) : ภายใน 7 วัน *

  •
ซอฟท์แวร์ ZEdit Pro ฟรี ! สำหรับการตรวจสอบไฟล์ (Crash Detection) และการสั่งพิมพ์ 3 มิติ

  •
ซอฟท์แวร์ติดตั้งร่วมกับ Sketchup ฟรี ! สำหรับผู้ใช้โปรแกรม Sketchup สร้างโมเดล

  •
บริหารการสั่งพิมพ์ 3 มิติผ่านอินเตอร์เน็ต (Twoplus 3D Printing Membership System) เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน และบริหารปริมาณการใช้


  •
อบรมขั้นตอนการสั่งพิมพ์โมเดล 3 มิติ 2 ชั่วโมง ฟรี !

  •
เป็นสมาชิกรายปี สามารถเปลี่ยนชื่อบริษัทได้ (โอนสิทธิ์ได้) หากมีปริมาณการใช้งานเหลือจะคิดค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามเวลาปัจจุบัน

ค่าสมาชิกรายปี 160,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สิทธิ์พิเศษสำหรับ Gold Membership

  •
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - ผง (Powder) หมึกสี (Color Inks) และน้ำยาเคลือบ (Bond) : 100 บาท/ cc.

  •
ระยะเวลาการพิมพ์ (Turn Around) : ภายใน 4 วัน *

  •
ซอฟท์แวร์ ZEdit Pro ฟรี ! สำหรับการตรวจสอบไฟล์ (Crash Detection) และการสั่งพิมพ์ 3 มิติ

  •
ซอฟท์แวร์ติดตั้งร่วมกับ Sketchup ฟรี ! สำหรับผู้ใช้โปรแกรม Sketchup สร้างโมเดล

  •
บริหารการสั่งพิมพ์ 3 มิติผ่านอินเตอร์เน็ต (Twoplus 3D Printing Membership System) เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน และบริหารปริมาณการใช้


  •
อบรมขั้นตอนการสั่งพิมพ์โมเดล 3 มิติ 2 ชั่วโมง ฟรี !

  •
เป็นสมาชิกรายปี สามารถเปลี่ยนชื่อบริษัทได้ (โอนสิทธิ์ได้) หากมีปริมาณการใช้งานเหลือจะคิดค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามเวลาปัจจุบัน

ค่าสมาชิกรายปี 240,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สิทธิ์พิเศษสำหรับ Platinum Membership


  •
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - ผง (Powder) หมึกสี (Color Inks) และน้ำยาเคลือบ (Bond) : 90 บาท/ cc.

  •
ระยะเวลาการพิมพ์ (Turn Around) : ภายใน 1 วัน *

  •
ซอฟท์แวร์ ZEdit Pro ฟรี ! สำหรับการตรวจสอบไฟล์ (Crash Detection) และการสั่งพิมพ์ 3 มิติ

  •
ซอฟท์แวร์ติดตั้งร่วมกับ Sketchup ฟรี ! สำหรับผู้ใช้โปรแกรม Sketchup สร้างโมเดล

  •
บริหารการสั่งพิมพ์ 3 มิติ ผ่านอินเตอร์เน็ต (Twoplus 3D Printing Membership System) เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน และบริหารปริมาณการใช้


  •
อบรมขั้นตอนการสั่งพิมพ์โมเดล 3 มิติ 2 ชั่วโมง ฟรี !

  •
เป็นสมาชิกรายปี สามารถเปลี่ยนชื่อบริษัทได้ (โอนสิทธิ์ได้) หากมีปริมาณการใช้งานเหลือจะคิดค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามเวลาปัจจุบัน

  • Contact Us
    0 2513 7495