Software

Hardware

สกู๊ปหน้า 1 วิปโยคญี่ปุ่นย้ำถึงไทย บ้าน-ตึกไม่ใหญ่ ธรณีไหวก็ 'เสี่ยงเละ'
  • About 
  • NEWS 
  • สกู๊ปหน้า 1 วิปโยคญี่ปุ่นย้ำถึงไทย บ้าน-ตึกไม่ใหญ่..  


สกู๊ปข่าว


หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2554 ได้ลงข่าวสกู๊ปหน้า 1 ในหัวข้อข่าว วิปโยคญี่ปุ่นย้ำถึงไทย บ้าน-ตึกไม่ใหญ่ ธรณีไหวก็'เสี่ยงเละ' ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ของ อ.ชาติชาย สุภัควนิช ประธาน บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนาโน เฮาส์ ซึ่งทำวิจัยและผลิตบ้าน-อาคารที่ต้านภัยพิับัติ เช่น แผ่นดินไหว คลื่น พายุ เพลิงไหม้ื และประหยัดพลังงาน ได้สำเร็จ

โดย อ.ชาติชาย ได้กล่าวถึง การเกิดแผ่นดินไหว แม้ว่าจะมีศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งประเทศไทยแม้ไม่ได้อยู่ในแนวเปลือกโลกที่มีการเคลื่อนตัวแบบรุนแรง แต่ก็มีโอกาสเกิดการเสียหายจากแผ่นดินไหวได้ โดยเฉพาะกรุงเทพฯและปริมลฑลที่ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อน ซึ่งหากเกิดแผ่นดินไหว แม้จะในประเทศอื่น แต่ถ้าไม่ห่างจากประเทศไทยมากนัก ก็จะเกิดการเสียหายต่ออาคารบ้านได้

ไทยเราควรมีการเตรียมการรับมือแผ่นดินไหวอย่างเป็นรูปธรรม ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติให้มากกว่านี้ในทุกระดับ ทั้งระดับประชาชน เจ้าของธุรกิจ หรือแม้กระทั่งสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบอาคาร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งศึกษาและพัฒนาให้ในไทยมี รูปแบบการก่อสร้างใหม่ๆ ที่ต้านทานภัยพิบัติได้มากขึ้น

โดยมีทางเลือก เช่น บ้าน สิ่งปลูกสร้างที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างเปลือกบาง ที่มีรูปทรงกลมมนหรือโดม ซึ่งลดแรงที่เข้ากระทำต่อตัวอาคารได้ดี และเมื่อมีฉนวนป้องกันความร้อนภายนอก จะทำให้ประหยัดพลังงานด้วย จะลดการใช้แอร์ได้มาก ซึ่งราคาและเวลาก่อสร้างจะใช้เพียงครึ่งหนึ่งของการก่อสร้างโดยทั่วไป

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2554 สกู๊ปหน้า 1 ต่อหน้า 3