Software

Hardware

 อาคารประหยัดพลังงาน
  • Solutions 
  • อาคารประหยัดพลังงาน 

อาคารประหยัดพลังงาน

 

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ขอเสนอโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาโลกร้อน ให้สามารถเกิดการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานในอาคาร

1. BIM Technology เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ที่ช่วยให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ วิศวกรรม ก่อสร้าง และการบริหารอาคาร ให้ได้ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ลดการการทำ

ซ้ำซ้อน ลดการสูญเสียวัสดุจากการทำงานผิดพลาด ดังนี้

     • AutoCAD Revit Architecture


2. FrameCAD เป็นโซลูชั่นในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานตัวจริง เสียงจริง ที่เป็นการก่อสร้างอาคารกึ่งสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ออกแบบจนถึงการผลิตขึ้นโครงเหล็กน้ำหนักเบาแบบ Cold Formed Steel Building ที่ใช้ผนังอาคารแบบ EIFS ซึ่งเป็นผนังฉนวนกันความร้อนจากภายนอก ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงานอาคาร

3. Thai Nano House ระบบการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีราคาประหยัดกว่าระบบอื่นๆ ก่อสร้างรวดเร็วกว่า แข็งแรงทนทานกว่า สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

 

 

4. เป็นโซลูชั่นในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานตัวจริง เสียงจริง ที่เป็นการก่อสร้างอาคารกึ่งสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ออกแบบจนถึงการผลิตขึ้นโครงเหล็กน้ำหนักเบาแบบ Cold Formed Steel Building ที่ใช้ผนังอาคารแบบ EIFS ซึ่งเป็นผนังฉนวนกันความร้อนจากภายนอก ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงานอาคาร

 

5. ระบบการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีราคาประหยัดกว่าระบบอื่นๆ ก่อสร้างรวดเร็วกว่า แข็งแรงทนทานกว่า สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่