Software

Hardware


  • Engineering 
  • ADAPT 
  • ADAPT

ADAPT โปรแกรมโซลูชั่นการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง คอนกรีตอัดแรงและเสริมเหล็ก อาคาร และสะพาน

 
ADAPT-Builder Suite - โปรแกรม ADAPT เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาสำหรับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) ระบบพื้นอาคาร - พื้น คาน ฐานรากโดยเฉพาะ โดยสามารถทำงานร่วมกันกับโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Revit Structure, ETAB โดยรองรับการทำงาน BIM เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และราบรื่น โดยโปรแกรม ADAPT Builder ประกอบด้วยหลายโปรแกรม มีทั้งวิธีคำนวนแบบ EFM (Equivalent Frame Method) และ FEM (Finite Element Method)
Standard Building Design
โปรแกรมวิเคราะห์และการออกแบบพื้น คานคอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) ด้วยวิธี Equivalent Frame Method ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็ว
3D FEM Building Design
โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบระบบพื้นอาคารแบบ 3 มิติ ด้วยวิธี Finite Element Method ที่สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรม BIM ได้ เพื่อความรวดเร็ว และต่อเนื่อง
Bridge Design

โปรแกรมออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธี Segmentally Constructed bridges และ Building frame แบบ Time-dependent  ด้วยวิธีการ Finite Element Method ซึ่งใช้งานง่าย และรวดเร็ว

 

                     

โปรแกรม ADAPT เป็นโปรแกรมที่ได้ออกแบบ และพัฒนามามากกว่า 30 ปี โดย Prof. Dr. Bijan O Aalami, SE จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ออกแบบระบบพื้นอาคาร (Floor system Design) และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) โดยเฉพาะโปรแกรม ADAPT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติพิเศษที่โปรแกรมออกแบบอาคารทั่วไป (General Structural Design Software) ไม่สามารถทำงานได้
สามารถติดต่อขอโปรแกรมทดลอง (Trial Version) ได้สำหรับโปรแกรม ADAPT PT, ADAPT Floor Pro และ ADAPT ABI สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายของบริษัท  • Contact Us
    0 2513 7495