Software

Hardware


 • Architecture 
 • Autodesk  
 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016

 

 

    

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ชื่อเดิม Robot Millennium) เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 2 และ 3 มิติ ด้วยวิธี Finite Element Method ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์แบบขั้นสูง สามารถวิเคราะห์โครงสร้างขนาดใหญ่และซับซ้อนได้แม่นยำและรวดเร็ว สามารถออกแบบโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้หลากหลายประเภท ทั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม้ และอลูมิเนียม ซึ่งสามารถออกแบบอาคารใช้วัสดุผสมกันได้

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional เป็นโปรแกรมโซลูชั่น สำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้างแบบครบวงจร สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆ ของตระกูล Autodesk ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่งานโมเดลอาคาร วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างและการเขียนแบบขยายรายละเอียดโครงสร้าง 

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional สามารถวิเคราะห์ได้ไม่จำกัดจำนวนโครงสร้าง (Unlimited Members) และไม่จำกัดจำนวนน้ำหนักกระทำ (Unlimited Load Cases) สามารถวิเคราะห์น้ำหนักกระทำแบบคงที่ แบบจร และแบบ Dynamics Dynamics - modal, seismic, response spectra, time history, frequency/impulse response, Nonlinearity - elasto plastic definition for bars (Material Nonlinearity), P-delta effects (Large Displacement Theory), geometric Nonlinearity (incremental - Full & Modified Newton Raphson, Direct Iteration, Arc Length), Influence Line

 
สำหรับ :

 • สร้างโมเดลโครงสร้าง (Structural Modeling)
 • วิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)
 • ออกแบบโครงสร้าง (Structural Design)
 • ออกแบบพื้นคอนกรีตไร้คาน (Flat Plate Design)
 • ออกแบบลวดขึง (Cable Design)
 • ออกแบบหน้าตัด (Section Wizard)
 • เขียนแบบขยายโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบง่าย (RC Detailing)
 • คำนวณโครงสร้างระหว่างการก่อสร้าง (Construction Stage)
 • ออกแบบจุดต่อ (Connection Design)
 • ถอดปริมาณวัสดุโครงสร้าง (Estimation)


 
 

มาตรฐานการออกแบบ (Design Code) โปรแกรมสามารถรองรับกับมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างหลักได้เกือบทุกมาตรฐานทั่วโลก เช่น AIC, AISC, BS, DIN, EC, Japanese, Chinese

โปรแกรมออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานระดับนานาชาติ สามารถเลือกหน้าจอและรายงานเป็นภาษาต่างๆ ได้ เช่น English, French, Spanish, German, Chinese, Japanese... และมีรายงานเป็นภาษาไทยด้วย


Autodesk Robot Structural Analysis สามารถให้ผู้ใช้กำหนดมาตรฐานในการออกแบบไว้ได้เอง ไม่ต้องมากำหนดมาตรฐานใหม่เองทุกครั้งในการใช้งาน วิศวกรสามารถเลือกหน่วยในการโมเดลอาคาร วิเคราะห์ คำนวณ และรายงานได้ตามต้องการสามารถผสมหน่วยคนละมาตรฐานได้ เช่น ป้อนระยะเป็นเมตร หน้าตัดโครงสร้างเป็น ซม. หน้าตัดเหล็กเป็น มม. แรงกระทำ เป็น Kg/m2 ทั้งหมดนี้ไม่ต้องแปลงหน่วยอีกต่อไปให้ยุ่งยาก และวิศวกรยังสามารถเลือกเปลี่ยนหน่วยช่วงใดก็ได้ โปรแกรมจะปรับปรุงให้เองอัตโนมัติ


โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ได้หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น เช่น


 
 • การนำเข้าส่งออกข้อมูล (Import/Export) สามารถส่งไฟล์เข้าและออกกับโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างทั่วไปได้ เช่น SAP2000, Staad.Pro, Ansys, CIS/2, DXF เป็นต้น และแน่นอนที่สุด สามารถทำงานร่วมกับ Revit Series ได้เป็นอย่างดี เช่น Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure, Autodesk Revit MEP เป็นต้น
  • IFC (Industrial Foundation Class) สำหรับการเชื่อมโยงทั้งรูปทรงและข้อมูลของเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling)
 
  

 

 Autodesk Robot Structural Analysis Professional เหมาะสำหรับการออกแบบโครงสร้าง :

 • อาคารสูง - สำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสาธารณะขนาดใหญ่
 • โรงงาน - โรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน, Offshore
 • อาคารที่พักอาศัย - บ้านเดี่ยว อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์เฮาส์
 • พื้นคสล. - พื้นคอนกรีต คสล. ไร้คาน (Flat Plate)
 • สะพาน - สะพานลอย สะพานแขวน สะพานคอนกรีต สะพานเหล็ก
 • บ่อ - บ่อพักน้ำ คสล. บำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ
 • ถัง - ถังแรงดัน ถังเก็บสินค้าการเกษตร
 • เขื่อน ฝาย ประตูปิดเปิดน้ำ
 • ป้ายโฆษณา
 • โครงเหล็ก - โครงถักหลังคา, Space Truss, Space Frame, Tower
 • งานเครื่องกล
อื่นๆ
 

    ซื้อ Autodesk Subscription กับทูพลัส ซอฟท์ ทุกโปรแกรมของ Autodesk ได้ที่นี่ !

 

 

ภาพบรรยากาศอบรม

 
 • Contact Us
  0 2513 7495