Software

Hardware


  • Digital Signature  
  • ARX  
  • CoSign Digital Signature

CoSign Digital Signature โปรแกรมลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมวิเคราะห์และกระบวนการดำเนินธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุมัติเอกสาร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้งานได้ จากเดิมเราทำเป็นเอกสารกระดาษแล้วเซ็นต์ลายเซ็นต์ของตนเพื่อยืนยันว่าเอกสารนั้นถูกต้อง

แต่การดำเนินงานในปัจจุบันจำเป็นจะต้องทำงานได้รวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่สูงขึ้น จำเป็นจะต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Paper / Paperless) เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้ง่าย ไม่เปลืองค่าพื้นที่ในการกองเก็บเป็นเวลา 10 ปี ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยมองไม่เห็น การค้นหานำมาใช้งานหรือยืนยันจำเป็นจะต้องค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากมีปริมาณเอกสารจำนวนมาก หลายผู้อนุมัติ หลายผู้ใช้งาน และหลายๆ แผนก เอกสารที่เป็นกระดาษนั้นยากในการค้นหาเป็นอย่างมาก

การใช้เอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ง่ายในการจัดพิมพ์ จัดเก็บ และค้นหา จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น และการทำให้เอกสารที่ได้รับการอนุมัติว่าเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ได้ตรวจสอบอนุมัตินั้น จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ผู้นำไปใช้งานสามารถนำเอาเอกสารไปทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรแกรม CoSign รุ่น Central เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เครื่องฮาร์ดแวร์ (Appliance) และซอฟท์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ




CoSign เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถอนุมัติบนไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันทั่วไปอยู่แล้ว เช่น MS Office, AutoCAD, TIFF, PDF, HTML เป็นต้น ซึ่งระบบลายเซ็นต์ทั่วไปไม่สามารถทำแบบนี้ได้

ผังขบวนการทำงานของระบบ CoSign

 

 


CoSign เป็นระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกมากว่า 20 ปี และมีลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่นำมาช่วยงานเอกสารอยู่ทั่วโลก

ลูกค้าบางส่วน





คำสั่งการเซ็นต์

  •

  •
  •
  •
  •
  •
  •
 
คำสั่งพร้อมใช้งานสำหรับองค์กร
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
 
คำสั่งความปลอดภัย
  •
  •
Healthcare
โรงยาบาล คลินิก และห้องทดสอบทางการแพทย์ สามารถทำงานร่วมกันได้บนไฟล์ที่ใช้งานเป็นประจำ ทำให้ลดค่าใช้จ่าย ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ และค้นหาได้ง่าย
 
Engineering
บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถใช้ระบบการอนุมัติบนไฟล์แบบก่อสร้างได้ เพื่อยืนยันการอนุมัติ

 
Life Sciences
องค์กรด้านต่างๆ สามารถได้ประโยชน์จากการใช้ CoSign มากมาย

 
Government
หน่วยงานราชการเป็นองค์กรใช้เอกสารกระดาษเป็นหลัก สามารถแปลงเป็น PDF และอนุมัติได้เหมือนเดิม และติดตามค้นหากระดาษได้ง่าย

 
Human Resources
ฝ่ายบริหารบุคคล สามารถบริหารข้อมูลของพนักงานได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายลงได้ทันที

 
Insurance
บริษัทประกันภัยสามารถได้ประโยชน์ในการใช้ระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์
CoSign Digital Signatures Technical Information

โปรแกรม CoSign ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์รองรับกับโปรแกรมชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับโปรแกรมต่างได้

Application Support

 
Signature Features
  •
Worldwide Verifiable
  •
Multiple Signatures per Document
  •
Graphical Signatures
  •
Multiple Graphical Signatures per User
  •
Sectional Signing (Word and Excel)
  •
Unattended and Batch Signing
  •
Audit Trail
  •
Secured Time Stamp
 
User Directories
  •
Microsoft Active Directory®
  •
Novell® eDirectory
  •
Oracle® Internet Directory (OID)
  •
IBM® Tivoli®
  •
LDAP-based Directories
  •
Directory Independent Installation
  •
Sun Directory Services
 
CA Support
  •
CoSign Internal CA
  •
Subordinate to an Existing External CA
  •
External CA
  •
Webtrusted CA service
 
Security Standards
  •
FIPS 140-2 Level 3 - validated appliance available
  •
FIPS 186-2
  •
ETSI TS 101 733
  •
Appliance with Common Criteria EAL 4+ CWA 14169 certified signing components available
 
Authentication Methods
  •
User Name/ Password
  •
One-Time Password (OTP)
  •
Tokens (Smart Cards, USB-based security tokens)
  •
Biometric
  •
RADIUS-based authentication
  •
LexisNexis® InstantID®
 
Client OS Support
  •
Windows® 7
  •
Windows Vista®
  •
Windows 2000
  •
Windows XP
  •
Windows 2003
 
Supported APIs
  •
Microsoft® CAPI
  •
PKCS#11
  •
JCA/JCE
  •
CoSign Signature API (SAPI)
  •
Web Services (compliant to OASIS DSS, Adobe Roaming ID, and SPML)
 
Document Management Systems Support
  •
Cerenade Visual eForms
  •
DocuWare
  •
FileNet (IBM) eForms
  •
Hummingbird (Open Text)
  •
IBM SCORE
  •
Laserfiche®
  •
Lawson S3 and M3
  •
Microsoft SharePoint Server 2003/2007
  •
NextDocs
  •
Oracle UCM
  •
Xerox® DocuShare®
 
Regulation Compliance
  •
FDA Title 21 CFR Part 11
  •
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
  •
Sarbanes-Oxley
  •
EU VAT Directive
  •
United States Department of Agriculture (USDA)
  •
Electronic Signature in Global and National Commerce Act (ESIGN)
  •
Uniform Electronic Transactions Act (UETA)
  •
State PR Board regulations
  •
FAA's CFR Title 14
 
Physical Dimensions
4U Rack-Mountable

     •
(W x D x H): 19.0" x 17.5" x 7.0" 48.3 cm x 44.5 cm x 17.8 cm
     •
(W x D x H): 19.0" x 17.5" x 7.0" 48.3 cm x 44.5 cm x 17.8 cm
 
4U Rack-Mountable

     •
(W x D x H): 17.32" x 22.0" x1.75" 43.99cm x 55.88 x 4.45cm
     •
Weight 28 lbs / 12.7 kg
 
Other
  •
High Availability
  •
Load Balancing
CoSign Packages

CoSign เป็นระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี 2 ส่วน คือ ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ออกแบบสำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งมี 2 ระดับ ดังนี้

  1.
CoSign Starter Licensing Package ซึ่งประกอบด้วย CoSign Central 1 U Appliance และสิทธิ์การใช้จำนวน 25 ผู้ใช้ โดยสามารถซื้อสิทธิ์การใช้ได้ ครั้งละ 25 ผู้ใช้งาน จนมีจำนวนผู้ใช้งาน 100 คน และขยายต่อได้ตลอด
  2.
CoSign Enterprise Package ซึ่งประกอบด้วย CoSign Central 1 U Appliance และสิทธิ์การใช้จำนวน 100 ผู้ใช้ และโปรแกรม SAPI SDK โดยสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้ ครั้งละ 100 ผู้ใช้ โดยสามารถเพิ่มได้ตลอด
 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้พร้อมกัน หรือภายหลังได้ ดังนี้

  •
เครื่อง CoSign 1U Appliance สำหรับการทำ Backup
  •
โปรแกรมเพิ่มความเร็วเป็น Load Balancing
  •
โปรแกรมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม หรือเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น SAPI SDK
  •
โปรแกรมทำการเซ็นต์เอกสารจำนวนมากพร้อมๆ กัน Batch Signing Windows Service
  •
โปรแกรมเสริมสำหรับทำงานร่วมกับโปรแกรม MS Share Point โดยแบ่งเป็น สำหรับ Server และ CAL แต่ละผู้ใช้
 
โดย CoSign มีค่าบำรุงรักษา การช่วยเหลือ รวมจนถึงการซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์เป็นรายปี เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้งานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากลตลอดเวลา


Business and Compliance White Papers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technology White Papers
 
 
 
 
 
 
 
วีดีโอการใช้โปรแกรม CoSign บนโปรแกรมต่างๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Contact Us
    0 2513 7495