Software

Hardware


 Enterprise Project Management (Oracle Primavera)
  • Outsourcing 
  • Enterprise Project Management (Oracle Primavera) 

ทูพลัส ซอฟท์ เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการ Outsourcing ให้กับหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

ซึ่งการบริหารโครงการระดับองค์กร นั้นมีความซับซ้อนที่ต้องใช้โปรแกรมระดับสูง การติดตั้งบนระบบ Server การอบรมทีมงาน ความเข้าใจของการวางโครงสร้างโครงการ เช่น WBS,Resource เป็นต้น ทำให้ลูกค้าเองก็มีความเสี่ยงในการจัดทำโครงการเอง

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ยินดีเสนอรับจัดทำ Outsourcing ให้กับองค์กรของท่านเป็นรายโครงการหรือรายปี ซึ่งจะทำให้ท่านลดความเสี่ยงในการต้องสร้างทีมงานเองลง

หากท่านสนใจกรุณาติดต่อกับเรา เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม