Software

Hardware


 FrameCAD Architect
  • FrameCAD Architect 

FrameCAD Architect
โปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ตั้งแต่เริ่มต้น คือ ออกแบบสถาปัตยกรรม การนำเสนอผลงาน ออกแบบเป็น 3 มิติ เพื่อให้เจ้าของอาคารเข้าใจแบบบ้านของตนได้ง่าย ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยให้กระบวนการทำงานก่อสร้างอาคารแบบ Steel Frame ทำได้ง่าย โดยสามารถส่งค่าที่ได้ไปทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างของชุด FrameCAD ได้อย่างราบรื่น

ทำให้ง่ายในการปรับปรุงแก้ไข หากเจ้าของโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงงาน ซึ่งระบบโปรแกรม FrameCAD Architect จะช่วยให้ทำงานแม่นยำ และลดการผิดพลาดด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทำให้ผู้ใช้งานทำงานได้รวดเร็วขึ้น

การเชื่อมโยงข้อมูลได้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จกระบวนการทำงาน

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณมีชุดสุดยอดซอฟท์แวร์ของแบบ 3 มิติ การออกแบบ วิศวกรรม การบริหารโรงงาน และอุปกรณ์การผลิตโครงเหล็กรีดเย็นที่เป็นผู้นำของโลก FRAMECAD Solutions นำเสนอเครื่องมือที่ถูกต้องแก่คุณ เพื่อธุรกิจของคุณ ดังนี้
  •
  •
  •
  •
  •
 
จุดเด่นของโปรแกรม FRAMECAD Architect
ด้วยความง่ายของการใช้และยืดหยุ่นได้ทางความคิด FRAMECAD Architect ยอมให้คุณกำหนดรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การก่อสร้างของคุณ การออกแบบภายในและแนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์แก่ลูกค้าของคุณในภาพ 3 มิติ ที่มีชีวิตชีวาในเรื่องราวสั้นๆ ในการใช้จริง ความฉลาด สร้างแบบอาคาร 3 มิติ FRAMECAD Architect มีขอบเขตที่เหนือกว่ามากในเรื่องของตัวอย่าง และวัตถุภาพดั้งเดิม

การรวมกันกับโปรแกรม FRAMECAD Detailer

รายละเอียดการออกแบบจากโปรแกรม FRAMECAD Architect ถูกส่งต่อไปยังโปรแกรม FRAMECAD Detailer เพื่อได้แบบผังโครงเฟรมออกมาอย่างอัตโนมัติ

การทำงานแบบโต้ตอบ (Interactive)

โปรแกรมสามารถทำงานโต้ตอบได้แบบตรงๆ ทำให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายและแม่นยำ

ระบายสีวัตถุ

เปลี่ยนการปรากฏของวัตถุโดยการจุดและคลิกเม้าส์อย่างง่ายๆ เลือกได้จากวัสดุที่ผลิตเฉพาะที่มากมายที่มีอยู่แล้ว

รายการวัตถุที่มากมายครอบคลุม

FRAMECAD Architect บรรจุรายการมากมาย สามารถยืดหยุ่นก่อนทำการกำหนดวัตถุใดๆ เปลี่ยนวัตถุใดๆ ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้

การออกแบบขอบเขตปัจจัยกำหนดและเชื่อมโยงส่วนประกอบอาคาร

ขอบเขตกำหนดการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตู ผนัง หลังคา และพื้นที่ถูกเชื่อมต่อด้วยความฉลาดถึงอันอื่นๆ เป็นการประหยัดเวลามากเมื่อทำการตรวจสอบแก้ไขงานต่างๆ ที่ต้องใช้เวลามาก สามารถถูกทำให้สำเร็จภายในเสี้ยววินาที

ทำการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า

ลดการใช้เวลาอย่างมากในการทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ FRAMECAD Architect เป็นเครื่องมือตรวจสอบที่ง่ายและเร็ว คุณจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็น ทำให้ต้นทุนลดลง

กำหนดมิติที่เป็นอัตโนมัติ

กำหนดมิติภายนอกทั้งหมดของอาคารของคุณโดยการคลิกครั้งเดียว ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานอย่างเคร่งเครียด กำหนดมิติผนังภายในโดยการลากเม้าส์ครั้งเดียว

รายการประตูและหน้าต่าง

สร้างรายการประตูและหน้าต่างอย่างฉับพลัน โดยการคลิกที่ไอคอนสร้างรายการตารางต่างๆ ของคุณเพื่อที่สะดวกตามความต้องการที่แน่ชัด แทรกรายการตารางต่างๆ ที่เกี่ยวกับประตูหน้าต่างอย่างอัตโนมัติบนแผ่นงานแบบของคุณ

รายการรายละเอียดของวัสดุต่างๆ

สร้างรายการวัสดุที่ถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์ โดยการคลิกเม้าส์ระบบการวัดทั้งหมดจะถูกคำนวณจากรูปแบบ 3 มิติ และรวมการนับความยาว พื้นที่ ด้วยความง่ายของการใช้และยืดหยุ่นได้ ทางความคิด FRAMECAD Architect ยอมให้คุณกำหนดรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างของคุณ การออกแบบภายในและแนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์แก่ลูกค้าของคุณในภาพ 3 มิติ ที่มีชีวิตชีวาในเรื่องราวสั้นๆ ในการใช้จริง, ความฉลาด, สร้างแบบอาคาร 3 มิติ FRAMECAD Architect มีขอบเขตที่เหนือกว่ามากในเรื่องของตัวอย่าง และวัตถุภาพดั้งเดิม

รายละเอียดการออกแบบจากโปรแกรม FRAMECAD Architect ถูกส่งต่อไปยังโปรแกรม FRAMECAD Detailer เพื่อได้แบบผังโครงเฟรมออกมาอย่างอัตโนมัติ โปรแกรมสามารถทำงานโต้ตอบได้แบบตรงๆ ทำให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายและแม่นยำ เปลี่ยนการปรากฏของวัตถุโดยการจุดและคลิกเม้าส์อย่างง่ายๆ เลือกได้จากวัสดุที่ผลิตเฉพาะที่มากมายที่มีอยู่แล้ว FRAMECAD Architect บรรจุรายการมากมาย สามารถยืดหยุ่นก่อนทำการกำหนดวัตถุใดๆ เปลี่ยนวัตถุใดๆ ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ ขอบเขตกำหนดการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตู ผนัง หลังคา และพื้นที่ถูกเชื่อมต่อด้วยความฉลาดถึงอันอื่นๆ เป็นการประหยัดเวลามาก

เมื่อทำการตรวจสอบแก้ไขงานต่างๆ ที่ต้องใช้เวลามากสามารถถูกทำให้สำเร็จภายในเสี้ยววินาทีลดการใช้เวลาอย่างมากในการทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ FRAMECAD Architect เป็นเครื่องมือตรวจสอบที่ง่ายและเร็ว คุณจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็น ทำให้ต้นทุนลดลง กำหนดมิติภายนอกทั้งหมดของอาคารของคุณ โดยการคลิกครั้งเดียวช่วยประหยัดเวลาในการทำงานอย่างเคร่งเครียด กำหนดมิติผนังภายในโดยการลากเม้าส์ครั้งเดียวสร้างรายการประตูและหน้าต่างอย่างฉับพลัน โดยการคลิกที่ไอคอน สร้างรายการตารางต่างๆ ของคุณเพื่อที่สะดวกตามความต้องการที่แน่ชัด แทรกรายการตารางต่างๆ ที่เกี่ยวกับประตูหน้าต่างอย่างอัตโนมัติบนแผ่นงานแบบของคุณ  • Contact Us
    0 2513 7495