Software

Hardware


 LumenRT 2
  • LumenRT 2 

LumenRT 2


LumenRT 2 โปรแกรมออกแบบสร้างภาพทัศนียภาพให้เหมือนจริง

 


โปรแกรม LumenRT เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรม SketchUp ในการออกแบบให้สามารถสร้างภาพทัศนียภาพให้เหมือนจริงแบบง่ายๆ รวดเร็ว ราคาประหยัด ซึ่งสามารถสร้างได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ภาพขณะการใช้งานโปรแกรม LumenRT 2

 

 

 

 
   


  • Contact Us
    0 2513 7495