Software

Hardware


 Oracle Primavera
  • Implementation Services 
  • Oracle Primavera  

ทูพลัส ซอฟท์ เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Primavera มากว่า 16 ปี ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม Primavera ในทุกระดับด้วยทีมงานชุดเดิม ทำให้เข้าใจการทำงานของ Primavera ได้เป็นอย่างดี

ทูพลัส ซอฟท์ เปิดรับทำ Implementation โปรแกรม Oracle Primavera ให้กับลูกค้า โดยส่งทีมของเราเข้าไปติดตั้งโปรแกรม วางโครงสร้างการทำงาน จัดทำแผนงานตามความต้องการของลูกค้า จัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับพนักงานบริษัทลูกค้า และจัดทำบนข้อมูลโครงการจริงของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้งานด้วยความรวดเร็ว ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของบริษัทลูกค้าก็ได้เริ่มเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่ต้องเสียงานที่กำลังทำอยู่

หากท่านสนใจให้ทูพลัส ซอฟท์ เป็นทีม Implementation ให้กับท่าน กรุณาติดต่อเราได้เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม