Software

Hardware


 Ozone 6
 • Ozone 6 

 

 

 

 

 

 

 

Ozone 6 โปรแกรมเสริมสำหรับสร้างบรรยากาศ ให้กับโปรแกรม 3 มิติ

 

Ozone 6 ซอฟท์แวร์ช่วยสร้างบรรยากาศให้ภาพเสมือนจริงได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด เพียง 4 หรือ 5 แท็บเท่านั้น ขึ้นกับรูปแบบบรรยากาศที่เลือก ซึ่งมีคำสั่งต่างๆให้เลือกใช้ได้เลย ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามากในการสร้างเองใหม่ทั้งหมด

Sun กำหนดตำแหน่งและขนาดของดวงอาทิตย์ Light สามารถเลือกและแก้ไขแสงที่ต้องการได้เอง ทั้งแบบ standard หรือ global ambience. 

Clouds สร้างเลเยอร์ของเมฆและปรับขนาด รูปแบบของเมฆได้ Fog และ Haze สามารถปรับความหนาแน่น การกระจาย และสีของหมอก และ haze

Sky, Fog and Haze (for Spectral Atmospheres) สามารถกำหนดค่าให้แสดงเป็นท้องฟ้า หมอก ต่างๆได้ให้เหมือนจริงได้ โดยการปรับค่า Effects สามารถกำหนดแอฟแฟคต่างๆให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น รุ้งกินน้ำ ดวงดาว เป็นต้น

สามารถสร้างเป็นภาพนิ่ง และ ภาพท้องฟ้า เมฆ ดวงอาทิตย์ เคลื่อนไหวได้แบบง่ายๆ

 

  •  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างท้องฟ้าและบรรยากาศโดยเฉพาะ และมีความสมจริง
  •  Ozone 6 มี Plug-in ที่ช่วยสร้างท้องฟ้าและบรรยากาศแบบสมจริงใน 3ds Max, Maya, SOFTIMAGE, Lightwave และ Cinema 4D
  •  สามารถนำโมเดลจาก 3ds Max, Maya, SOFTIMAGE, Lightwave และ Cinema 4D มาจัดบรรยากาศในตัวโปรแกรม Ozone 6 ได้เลย
  •  มีการทำงานที่เหมือนกับ Vue 10 XStream แต่สามารถทำได้แค่ บรรยากาศและท้องฟ้าภาพขณะการใช้งานโปรแกรม Ozone 6

 

 

 

 
   


 • Contact Us
  0 2513 7495