Software

Hardware


  • Engineering 
  • PLAXIS  
  • PLAXIS 3D AE

   
PLAXIS 3D AE โปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
 
 
 
PLAXIS 3D โปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering) โดยเฉพาะ ซึ่งวิเคราะห์ด้วย Finite Element Method แบบ 3 มิติ สำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนรูป (Deformation) และเสถียรภาพ ของงานธรณีเทคนิค เหมาะสำหรับงานอุโมงค์ งานเขื่อน ฐานรากขนาดใหญ่ หรือ อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRTA)

โปรแกรม PLAXIS 3D เป็นโปรแกรมด้านธรณีเทคนิคที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก เพราะสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำ สามารถใส่ค่าตัวแปรของดิน (Parameters) แต่ละประเภทได้เอง โดยสามารถทำเป็นฐานข้อมูลดินไว้ได้ (Soil Database) สามารถวิเคราะห์แรงกระทำระหว่างตัวอาคารและดินได้ สามารถโมเดลการวิเคราะห์ขั้นสูงแบบ Non-Linear ,time dependent and anisotropic พฤติกรรมของดิน และหิน

โดยกำหนดวัสดุหลายๆเฟสได้ (multi phase material) สามารถที่จะกำหนดแรงดันของน้ำในดิน โดยการกำหนดหรือสร้างโมเดลเป็นกราฟิกเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจ

สำหรับโปรแกรม PLAXIS 3D ได้เข้ามาใช้งานในโครงการขนาดใหญ่ทุกโครงการในประเทศไทย และเป็นโปรแกรมระดับสูงด้าน Geotechnical Engineering ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย


PLAXIS is equipped with features to deal with various aspects of complex geotechnical structures. A brief summary of the important features of the program is given below.

User friendly 3D geotechnical software

PLAXIS 3D is intended to provide a flexible 3D tool for practical analysis to be used by geotechnical engineers who are not necessarily numerical specialists. Plaxis has addressed this issue by designing robust and theoretically sound computational procedures.
 •
Logical geotechnical workflow
 •
Easy-to-use graphical user interface
 •
Borehole wizard for soil modelling
 •
Real 3D interaction
 

Flexible and interoperable geometry

With PLAXIS 3D arbitrary geometry of soil and structures can be defined in two different modes. These modes are specifically defined for Soil or Structural modelling. Independent solid models can automatically be intersected and meshed.

 •
DXF, DWG, 3DS and Terrain geometry import facilities
 •
Model explorer offering direct access to all objects
 •
Commands runner and model replay functions
 •
Intersect and Combine tools for complex shapes
 

Realistic simulation of construction stages

The Staged constructions mode enables a realistic simulation of construction and excavation processes by activating and deactivating soil volume clusters and structural objects, application of loads, changing of water tables, etc.
 •
Convenient and intuitive Phase explorer
 •
Multi object editing
 •
Realistic assessment of stresses and displacements
 •
Automatic regeneration of construction stages for geometric changes
 

Robust and reliable calculation kernel

The well-proven PLAXIS calculation kernel distinguishes between a Plastic calculation, a Consolidation analysis and a Phi-c reduction (safety analysis). All types of analyses can be performed with Updated Mesh to take into account large deformations.

 •
Well-proven and robust calculation procedures
 •
64-bit Calculation kernel
 •
Parallelization of independent calculation phases
 

Comprehensive and detailed post-processing

PLAXIS Output consists of a full suite of visualization tools to check details of the complex inner structure of a full 3D underground soil-structure model.

 •
Contour, shading, iso-surface and vectors plots
 •
Movable cross-sections
 •
Advanced data slicing
 •
Extensive report and movie Generator
 

New and Improved features in PLAXIS 3D 2011

PLAXIS 3D 2011 contains numerous new and improved features compared to the previous version (2010.02), such as:

 •
Facilities for steady-state groundwater flow calculations, including flow-related material parameters, boundary conditions, drains and wells.
 •
Preview of results during calculation.
 •
Shape designer that can be used for defining shapes that contain arcs. These can be extruded or converted to planar surfaces.
 •
Surface contraction
 •
Anisotropic geotextiles
 •
Snap-to functionality; command override for drawing lines in a given direction up to a specific surface or volume (e.g. for drawing rock bolts or other line-type supports for surfaces)
 •
Support for extruding multiple objects at the same time
 •
Extruding surfaces that are not polygons
 •
Two new parallel solvers: Picos and Pardiso, in addition to the classic non-parallel solver
 •
Speed improvements when working with large projects (e.g. when loading projects in Input or their results in Output, and in the generation of pore pressures and fixities prior to calculations). Memory usage reduced in Output.
 •
Importing surfaces and volumes is now merged under one button, and added support for 3DFACE objects utilizing quads (for DXF and DWG files)
 •
Display of inaccurate plastic points
 •
Improved interactive ruler and logarithmic scaling in Output
 •
New commands that can be used for inspecting models and detecting problems
 •
New properties for geometric entities: Length, Area and Volume


PLAXIS 3D 2011 (Bridge - Model)
PLAXIS 3D 2011 (Bridge - Results)
PLAXIS 3D 2011 (Rock bolts for a tunnel construction-Model)
PLAXIS 3D 2011 (Rock bolts for a tunnel construction-results)
PLAXIS 3D 2011 (Two level subway station - Model)
PLAXIS 3D 2011 (Two level subway station - Results)
Hardware Requirements
 •
System requirements : The program runs on Pentium PC's using Windows® XP Professional 32-bit, Windows® Vista Business 32-bit and 64-bit and Windows® 7 Professional 32-bit and 64- bit. Windows® 7 Professional 64- bit is recommended. Version 1.3 or higher of OpenGL should be installed.
 •
USB port : To insert the dongle a USB port is required.
 •
Graphics card : The program requires a graphics card with at least 64 MB RAM. The graphics card should support OpenGL Version 1.3 (or higher).
 •
Processor : For PLAXIS 3D a dual-core processor is recommended.
 •
Hard disk : To install the package, at least 750 MB must be available for the 3D application. In addition, a minimum workspace of 500 MB is recommended, but for large projects more disk space may be required. PLAXIS 3D also requires a minimum amount of free hard disk space of 10 GB of the disk containing the TEMP-folder.
 •
Random Access Memory (RAM) : For PLAXIS 3D an amount greater than 4GB of free RAM is recommended.
 •
Video modes : The program requires a minimum screen resolution of 1024 x 768 pixels and a 32 bit colour palette. However, it is highly recommended to have a screen resolution of at least 1280 pixels in horizontal direction and 900 pixels in vertical direction.
 •
Mouse : A graphical pointing device (mouse) with two or three buttons is required.
 •
Output devices : Graphical and tabulated output can be printed on all modern types of laser or inkjet printers (including colour printers). Printing is fully controlled by the Windows® operating system. For more information on the installation of output devices reference should be made to the respective manuals.

  • Contact Us
    0 2513 7495