Software

Hardware


  • Engineering 
  • PLAXIS  
  • PLAXIS VIP

PLAXIS VIP
 
 
 
PLAXIS VIP เป็นระบบเสริมเพิ่มในการบริการ subscription สำหรับโปรแกรมรุ่น ไลเซ็นต์ถาวร (perpetual licenses) เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้ใช้โปรแกรมรุ่นล่าสุดและการตอบปัญหาได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น

การอัพเกรดโปรแกรม (Upgrade)
เพื่อเป็นการป้องกันการลงทุนของท่านให้คุ้มค่ามากที่สุด PLAXIS VIP จะช่วยให้คุ้มค่ามากที่สุดกับการลงทุนกับเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด โดยให้ได้ใช้กับโปรแกรมรุ่นล่าสุดตลอดเวลา โดยหากมีการแก้ไขเล็กน้อยท่านจะสามารถปรับปรุงโปรแกรมท่านได้ผ่านเว็บไซต์ หากมีการออกรุ่นใหม่จะได้รับการจัดส่งโปรแกรมให้ท่านใหม่อัตโนมัติ

เพิ่มคำสั่งพิเศษ
ซึ่งลูกค้า PLAXIS VIP จะได้รับโปรแกรมรุ่นพิเศษ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้คำสั่งการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากโปรแกรมปกติ ซึ่งโมดูลนี้จะออกแบบพัฒนาเฉพาะลูกค้า PLAXIS VIP เท่านั้น เช่น :

PLAXIS 2D 2011 :
• Sekiguchi-Ohta model (Inviscid)
• Hoek-Brown Model
• NGI-ADP model
• User Defined Soil Models
• Parameter and Sensitivity Analysis
• CAD/Geometry import
• Multicore Calculation

PLAXIS 3D 2011 :
• Access to 64-bit kernel
• CAD Importing (enhanced in PLAXIS 3D 2011)
• Multicore Computing: New Parallel Solvers
• Hoek-Brown Model
• User Defined Soil Models
• Expert Menu with Command Runner


รับบริการเสริมพิเศษ (Special Services)
ท่านจะสามารถได้รับส่วนลดพิเศษ ในการสมัครเข้าอบรม สัมมนากับ PLAXIS และ ตอบปัญหาเทคนิคได้มากกว่าและรวดเร็วกว่าลูกค้าทั่วไป

Subscription (Special Services)
Subscription เป็นเหมือนกับค่า Maintenance เพื่อให้ลูกค้าได้รับโปรแกรมรุ่นล่าสุดเสมอตลอดเวลา
  • Contact Us
    0 2513 7495