Software

Hardware


  • Engineering 
  • ADAPT 
  • PT Shop Drawing Module

PT Shop Drawing Module โปรแกรมเสริมช่วยเขียนแบบการวางลวดอัดแรงพื้นคอนกรีตอัดแรง
 
 
 
โมดูลเสริม PT Shop Drawing Module เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับงานวิเคราะห์และออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post Tension) ให้สามารถช่วยให้วิศวกรโครงสร้าง สามารถเขียน แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ลวดอัดแรง (Tendon) ของพื้นคอนกรีตเสริิมเหล็ก

ซึ่งช่วยให้วิศวกรโครงสร้างทำงานได้ในครั้งเดียวไม่ต้องส่งไปเขียนแบบรายละเอียดใหม่และกลับมาตรวจสอบแก้ไขอีกหลายๆรอบอีกต่อไป เสร็จแล้วส่งเป็นไฟล์ DWG พิมพ์แบบได้เลย

ซึ่งเป็นโมดูลที่ช่วยให้วิศวกรโครงสร้างทำงานได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น
  • Contact Us
    0 2513 7495