Software

Hardware


 ProJet 460Plus
  • ProJet 460Plus 

  
ProJet 460 Plus


ProJet 460 Plus เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบหลายสี ( Multicolors) ราคาประหยัดสุด ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบก่อสร้าง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer) สามารถที่จะสร้างหุ่นจำลองมาตรวจสอบงานได้เสมือนจริง ลดเวลาและประหยัดการต้องไปแก้ไขในหน้างานลง หรือ นำเสนองานลูกค้าแบบง่ายๆ ให้ลูกค้าประทับใจในราคาประหยัดสุด

Features
• สี
: 180,000 สี (2 หัวพิมพ์)
• ความละเอียด
: 300 x 450 dpi
• ขนาดต่ำสุดของฟีเจอร์
: 0.15 มิลลิเมตร
• การทำงานอัตโนมัติ
: Full (ติดตั้งอัตโนมัติและควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง / ป้อนผงสีอัตโนมัติ / รีไซเคิลและกำจัดผงสีอัตโนมัติ / snap-in binder cartridges / แผงควบคุมอิสระ)
• ความเร็วการพิมพ์ในแนวตั้ง
: 23 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
• ขนาดการพิมพ์
: 203 x 254 x 203 มิลลิเมตร
• ตัวเลือกวัสดุ
: High Performance Composite
• ความหนาพื้นผิว
: 0.089 - 0.102 มิลลิเมตร
• จำนวนของ Jets
: 604
 
 
Specifications
• รูปแบบไฟล์งานการพิมพ์
: STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR
• มิติของเครื่อง
: 122 x 79 x 140 เซนติเมตร
• น้ำหนักของเครื่อง
: 193 กิโลกรัม
• ความต้องการของกำลังไฟฟ้า
: 100-240V, 15-7.5A
• ความรองรับของระบบ
: Windows® 7, Windows® XP Professional and Windows Vista® Business/Ultimate
• กฏข้อบังคับ
: CE, CSA
• ความต้องการอื่นๆ
: None
 
 
ประเภทงานหุ่นจำลอง :
  •
โมเดลสถาปัตยกรรม เช่น คอนโดมิเนียม อาคารขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัย เป็นต้น
  •
โมเดลงานวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น โมเดลโครงสร้างอาคารที่ซับซ้อน เช่น อาคารจอดรถ และอาคารหลัก เป็นต้น
  •
โมเดลงานระบบท่อ (Piping) เช่น ระบบท่ออาคาร ท่อโรงพยาบาล สระว่ายน้ำ เป็นต้น
  •
โมเดลโครงการ จัดสรรที่ดินเปล่า หมู่บ้านจัดสรร ระบบนิเวศ ระบบชลประทาน ระบบขนส่ง ถนน สะพาน อุโมงค์ลอด เป็นต้น
  •
โมเดลพื้นที่ภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นแสดงขอบแขตและระดับความสูงดิน และแม่น้ำ ของ อบต. เทศบาล และอื่นๆ
 
ประโยชน์ :
  •
สถาปนิกผู้ออกแบบ สามารถนำเสนอผลงานให้แก่เจ้าของโครงการได้ด้วยความรวดเร็ว ราคาประหยัดกว่าเดิม เป็นมืออาชีพ และทันสมัย
  •
วิศวกรโครงสร้าง สามารถนำเสนองานออกแบบที่ซับซ้อนในการทำงานกับทีมงานต่างๆ ได้ง่าย
  •
วิศวกรงานระบบ สามารถนำเสนองานท่อ ที่มีความซับซ้อนให้ง่ายแก่การเข้าใจ
  •
ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำเสนอขั้นตอนการลงมือก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของงานได้
 
หรือรายละเอียดรุ่น : ProJet 160, ProJet 260C, ProJet 360, ProJet 660Pro และรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ProJet overview

หากท่านสนใจ สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
3D Printer ทูพลัส ซอฟท์ฯ ได้ตลอดเวลา

 

  • Contact Us
    0 2513 7495