Software

Hardware


 ProJet 660Pro
  • ProJet 660Pro 

  
ProJet 660 Pro

 

ProJet 660Pro เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบหลายสี ( Multicolors) ราคาประหยัดสุด ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบก่อสร้าง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer) สามารถที่จะสร้างหุ่นจำลองมาตรวจสอบงานได้เสมือนจริง ลดเวลา และประหยัดการที่ต้องไปแก้ไขในหน้างานลง หรือนำเสนองานลูกค้าแบบง่ายๆ ให้ลูกค้าประทับใจในราคาที่ประหยัดสุด

Features
• สี
: 390,000 สี (5 หัวพิมพ์ รวมถึงสีดำ)
• ความละเอียด
: 600 x 540 dpi
• ขนาดต่ำสุดของฟีเจอร์
: 0.1 มิลลิเมตร
• การทำงานอัตโนมัติ
: Full (ติดตั้งอัตโนมัติและควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง / ป้อนผงสีอัตโนมัติ / รีไซเคิลและกำจัดผงสีอัตโนมัติ / snap-in binder cartridges / แผงควบคุมอิสระ)
• ความเร็วการพิมพ์ในแนวตั้ง
: 28 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
• ขนาดการพิมพ์
: 254 x 381 x 203 มิลลิเมตร
• ตัวเลือกวัสดุ
: High Performance Composite
• ความหนาพื้นผิว
: 0.089 - 0.102 มิลลิเมตร
• จำนวนของ Jets
: 1520
 
 
Specifications
• รูปแบบไฟล์งานการพิมพ์
: STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR
• มิติของเครื่อง
: 188 x 74 x 145 เซนติเมตร
• น้ำหนักของเครื่อง
: 340 กิโลกรัม
• ความต้องการของกำลังไฟฟ้า
: 100-240V, 15-7.5A
• ความรองรับของระบบ
: Windows® 7, Windows® XP Professional and Windows Vista® Business/Ultimate
• กฏข้อบังคับ
: CE, CSA
• ความต้องการอื่นๆ
: None
 
 
ประเภทงานหุ่นจำลอง :
  •
โมเดลสถาปัตยกรรม เช่น คอนโดมิเนียม อาคารขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัย เป็นต้น
  •
โมเดลงานวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น โมเดลโครงสร้างอาคารที่ซับซ้อน เช่น อาคารจอดรถ และอาคารหลัก เป็นต้น
  •
โมเดลงานระบบท่อ (Piping) เช่น ระบบท่ออาคาร ท่อโรงพยาบาล สระว่ายน้ำ เป็นต้น
  •
โมเดลโครงการ จัดสรรที่ดินเปล่า หมู่บ้านจัดสรร ระบบนิเวศ ระบบชลประทาน ระบบขนส่ง ถนน สะพาน อุโมงค์ลอด เป็นต้น
  •
โมเดลพื้นที่ภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นแสดงขอบแขตและระดับความสูงดิน และแม่น้ำ ของ อบต. เทศบาล และอื่นๆ
 
ประโยชน์ :
  •
สถาปนิกผู้ออกแบบ สามารถนำเสนอผลงานให้แก่เจ้าของโครงการได้ด้วยความรวดเร็ว ราคาประหยัดกว่าเดิม เป็นมืออาชีพ และทันสมัย
  •
วิศวกรโครงสร้าง สามารถนำเสนองานออกแบบที่ซับซ้อนในการทำงานกับทีมงานต่างๆ ได้ง่าย
  •
วิศวกรงานระบบ สามารถนำเสนองานท่อ ที่มีความซับซ้อนให้ง่ายแก่การเข้าใจ
  •
ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำเสนอขั้นตอนการลงมือก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของงานได้
 
หรือรายละเอียดรุ่น : ProJet 160, ProJet 260C, ProJet 360, ProJet 460Plus และรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ProJet overview

หากท่านสนใจ สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
3D Printer ทูพลัส ซอฟท์ฯ ได้ตลอดเวลา

 

 

 

   • Contact Us
    0 2513 7495