Software

Hardware


 VICO Office
  • Implementation Services 
  • VICO Office  

โปรแกรม Vico Office เป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยหลายชุดด้วยกัน และต้องใช้ไฟล์จากการสร้างโมเดล 3D BIM จากหลากหลายผู้พัฒนาโปรแกรม ทำให้การทำงานค่อนข้างซับซ้อน ต้องการการเข้าใจในหลากหลายมิติ

ทูพลัส ซอฟท์ รับจัดทำ Implementation ให้กับเจ้าของโครงการ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้ทำงานได้ประหยัดกว่าเดิม มีคุณภาพงานที่ดีกว่าเดิม และ ลดเวลาการทำงานก่อสร้างให้สั้นขึ้น 10% ขึ้นไป โดยไม่ต้องเพิ่มทีมงานหรือเครื่องมือก่อสร้าง

หากท่านสนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียด การจัดทำ Implementation กับ ทูพลัส ซอฟท์ ได้