Software

Hardware


  • Construction 
  • Vico Office  
  • Vico Doc Set Manager

Vico Doc Set Manager
โปรแกรม Vico Doc Set Manager โปรแกรมหนึ่งเดียวในโลกที่ช่วยให้ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักประมาณราคา นักวางแผนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างไฟล์ที่ได้รับมาก่อนหน้า และไฟล์แบบก่อสร้างที่ได้รับมาใหม่แตกต่างกันที่ตรงไหนบ้าง มีกี่ไฟล์ที่มีการแก้ไข ทำให้สามารถลดโอกาสที่ทำงานผิดพลาดในการลืมตรวจสอบลงได้มาก ซึ่งทำให้โครงการออกแบบก่อสร้างผิดพลาด และล่าช้าลง

โปรแกรม Vico Doc Set Manager สามารถตรวจสอบหลายร้อยหลายพันไฟล์ได้ในไม่กี่นาที โดยแจ้งให้       ผู้ใช้งานทราบแบบเป็นรายการตาราง เพื่อให้เข้าใจภาพรวมได้ทันที ให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดไฟล์ทั้งสอง       เปรียบเทียบกันบนหน้าจอเดียวกัน แบบ Side by Side ทำให้ผู้ใช้งานเห็นความเปลี่ยนแปลง หรือแตกต่าง
ทันทีว่าบริเวณไหนหายไป เพิ่มเติม หรือโยกย้ายตำแหน่ง

โปรแกรมจะแสดงรายงานสรุป (report) ทันที ทำให้ผู้ใช้งานใช้เป็นเอกสาร ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แบบง่ายดาย รวดเร็ว แม่นยำ ลดปัญหาการทำงานจากแบบก่อสร้างผิดรุ่น ล่าสมัย หรือได้ยกเลิกไปแล้ว ซึ่งต้องเสียเวลาในการทำงานที่จะต้องแก้ไขใหม่อีกหลายๆ สัปดาห์


Twoplus Services :

ทูพลัส ซอฟท์ฯ เสนอบริการพิเศษ ให้กับบริษัทผู้ออกแบบโดยเฉพาะ สามารถติดต่อกับเราเพื่อสาธิตการทำงานด้วยไฟล์แบบก่อสร้างจริงของท่าน จำนวน 40 ไฟล์แรก ฟรี ! โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

หากต้องการทำงานให้โดยไม่ต้องซื้อโปรแกรม ค่าบริการไฟล์ (ขนาด A2-A0) คิดไฟล์ละ 300 บาท + Vat ซึ่งค่าบริการอย่างต่ำ
2,000 บาท สนใจติดต่อ ทูพลัส ซอฟท์โปรแกรม Vico Doc Set Manager™ ลดความเสี่ยงในการทำงานผิดแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจสอบแบบก่อสร้างไฟล์ DWG, PDF อัตโนมัติ
 
 

ทำงานรวดเร็วดังใจ


ทำงานได้รวดเร็ว

Vico Doc Set Manager สามารถทำงานกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว เนื่องจากใช้เทคโนโลยีของ TechSoft3D Hoops ซึ่งเป็น Engine ที่ได้รับความนิยมในการใช้เรียกดูไฟล์กราฟิกชั้นนำ ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกเปิดไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ท่านลดเวลาทำงานลงได้เป็นอย่างมาก

รองรับไฟล์ RealDWG™ Support

โปรแกรม Vico Doc Set manager สามารถใช้งานไฟล์ DWG 100% เพราะโปรแกรม Vico Doc Set manager ได้ใช้โปรแกรม Autodesk DWGTM ทำให้เปิดไฟล์ DWG ได้เหมือนเปิดกับโปรแกรม AutoCAD เอง ซึ่งโมดูล RealDWG 2009 ทำให้สามารถเปิดไฟล์ DWG ได้อย่างราบรื่น รวมถึงไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD R14, 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
 
 

เปิดดูเอกสารและเปรียบเทียบเอกสาร


ดูเอกสารทั้งหมดในหน้าเดียว

To ease your sorting and matching processes, Doc Set Manager provides a single document viewer. The zooming and panning function are supported, as well as support for multi-page PDF files, DWG Xref and AutoCAD DWG Model Space and Paper Space.

เปรียบเทียบไฟล์ DWG

Vico Doc Set Manager สามารถเปรียบเทียบไฟล์ DWG โดยการใช้ Paper space/Model Space และการใช้ Filtering

เปรียบเทียบไฟล์ PDF

โปรแกรม Vico Doc Set โปรแกรม Vico Doc Set Manager สามารถตรวจสอบไฟล์นามสุกล PDF ทั้งกราฟิกและตัวอักษร รวมถึงไฟล์ที่มีจำนวนหลายๆ หน้า (multiple-page PDF files)

โหมดการแสดงกราฟฟิก

ผู้ใช้สามารถสลับหน้าระหว่างตารางและกราฟฟิก เพื่อง่ายในการใช้งาน
  •
Side-by-side mode - การแสดงไฟล์เดิมและไฟล์ใหม่ในหน้าเดียวกัน ด้วยการเลื่อนดู โดยไฟล์เก่าอยู่ด้านซ้าย และไฟล์ใหม่อยู่ด้านขวา เสมือนกระดาษวางทับกัน ทำให้เห็นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไฟล์ได้ทันที
  •
Slider mode - สามารถลากแถบเพื่อเลือกดูหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทันที
  •
Highlight Mode - แสดงสีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เข้าใจได้ง่าย
 
แผงผลลัพธ์การเปรียบเทียบ
Review the compared documents' status, define priorities, and assign tasks to team members
 
บล๊อคหน้าตัด
Drill down to get more details using the Section Blocks function. This feature allows you to attach additional DWG documents to a drawing. Simply double-click to open the detailed view.
 
 

บริหารการเปลี่ยนแปลง และการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้รับผิดชอบ


บริหารการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของทีมงาน

The new Document Register view allows full control over large documentation sets, improves workflow, and increases efficiency. Using this feature, you benefit from :
  •
The ability to simultaneously manage multiple drawing sets
  •
Full control over the directory structure and document organization
  •
Automation of the drawing matching process
  •
RFI management tools
 
ประวัติการทำงาน
Gain full control over project changes. Doc Set Manager provides historical data throughout the whole of the project. Track back every assignment and action made during the project
 
การเปลี่ยน Clouding และการลิงค์ RFI Linking
Improve your RFI management process by linking RFI to clouded changes. Using Vico Doc Set Manager, users can create RFIs based on a document template, generate a linked PDF document, and efficiently track and manage the RFI process.
 
สามารถทำสำเนาแล้วส่งต่อ สำหรับรายละเอียดที่ยังไม่ได้ตอบ
Copy Forward support the tracking of RFIs across document versions, ensuring that you will not lose track of your RFIs. With this new feature, any clouds associated with the previous version of a document that has an RFI set to Pending will be copied forward to the new document. Additionally, any cloud linked to a document(s) that answer an RFI will be copied forward.
 
 

การสื่อสาร ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง


เพิ่มเติม “Clouds”

ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมาย Clouds พร้อมกับแสดงความเห็นเพิ่มเติม และกำหนดงานให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 
พิมพ์รายงาน
สามารถพิมพ์รายงานการเปลี่ยนแปลงได้ทันที และสามารถที่จะขยายให้ดูชัดเจนได้ดีขึ้น พร้อมพื้นที่แสดงเครื่องหมาย Clouds
 
พิมพ์ได้อัตโนมัติ
คำสั่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ มีไฟล์เป็นจำนวนมาก หากมีการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบให้ดูอัตโนมัติตามที่ได้ตั้งค่าไว้
 
พิมพ์รายงานเป็นไฟล์ PDF
สามารถส่งรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ด้วยไฟล์ขนาดเล็ก และเป็นมาตรฐาน การดูไฟล์เอกสารที่ทุกคนใช้กันอยู่แล้ว ทำให้สะดวกในการใช้งาน
 
จับหน้าจอ
สามารถจับหน้าจอเปรียบเทียบ เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบ หรือประสานกับผู้เกี่ยวข้องได้สะดวก
 
 

  • Contact Us
    0 2513 7495