Software

Hardware


 Vue Infinite
 • Vue Infinite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue Infinite โปรแกรมสร้างภาพวิวจากโปรแกรม CAD

 

 

Vue 10 Infinite โปรแกรมเสริมให้กับ Vue xStream ให้สามารถมองเห็นภาพทัศนียภาพในระยะไกล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยให้การ Rendering ทำได้รวดเร็วกว่าเดิมมากๆ

 

  •  จะทำงานแบบสแตนด์อโลน คือต้องนำไฟล์งานจากโปรแกรมอื่นเข้ามาทำงานในตัวโปรแกรม Vue เอง ไม่มี Plugins ไปทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น
  •  มีบรรยากาศสำเร็จรูป แม่น้ำ ต้นไม้ และภูเขา ให้เลือกใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องสร้างขึ้นมาเองจากโปรแกรมอื่นทั่วไป
  •  มีการคำนวณการสะท้อน การหักเห ของแม่น้ำให้โดยที่ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า(แต่ตั้งเองได้ตามความต้องการ)
  •  มี GI หรือ การคำนวณแสงจากท้องฟ้า ให้ตกกระทบลงที่วัตถุ
  •  สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลา(แสง) ได้ตามทิศทางจริงของดวงอาทิตย์ 

  

 

ภาพขณะการใช้งานโปรแกรม Vue Infinite

 

 

 

 
   


 • Contact Us
  0 2513 7495