Software

Hardware

About Us
  • About 
  • About Us  


 

 

 

 

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC-Architecture, Engineering, Construction) และ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (Enterprise Information Technology) ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ชั้นนำของโลกให้เป็นเครื่องมือ (Tools) ในการช่วยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ซึ่งจะทำให้องค์กรและผู้ประกอบวิชาชีพนั้นเจริญเติบโตในสายงานได้อย่างยั่งยืน

 

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ก่อตั้งในปี พศ. 2538 โดยนาย ชาติชาย สุภัควนิช และปัจจุบันเป็นประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเริ่มจากแรงบันดาลใจขณะทำรายงาน เรื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจการก่อสร้าง ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้างและบริหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง โดยเริ่มจากการนำซอฟท์แวร์ด้านช่วยเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายให้เพิ่มเติมให้ครบวงจร ปัจจุบันบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกได้ให้ความไว้วางใจในการให้ ทูพลัส ซอฟท์ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เช่น Autodesk, Oracle, ARCHIBUS, ADAPT, PLAXIS, PLANIT FUSION, 3d Systems,CoSign, VICO เป็นต้น

 

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่บุกเบิกด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการก่อสร้างแบบครบวงจรโดยเฉพาะ โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเข้ามาเผยแพร่ให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยได้นำมาช่วยงาน เช่น

 

  • การบริหารโครงการ (Project Management)
  • การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Facilities Management)
  • การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ (3D Architectural Design)
  • การก่อสร้างอาคารแบบ 5 มิติ (5D Construction)
  • การโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling)
  • การวางแผนธุรกิจให้เกิดการต่อเนื่อง (BCP-Business Continuity Planning)
  • การออกแบบตกแต่งภายในโดยการใช้คอมพิวเตอร์ (Interior Design)

 

ทำให้บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เป็นผู้นำด้าน IT ก่อสร้าง และเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำสำหรับมืออาชีพ (Professional) ที่ได้รับไว้วางใจจากบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสื่อมวลชนต่างๆ ได้ให้โอกาสในสัมภาษณ์ลงรายการทีวี วิทยุ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศอย่างต่อเนื่อง

Twoplus Soft Co, Ltd. are a well established company specializing in the industries of Architecture, Engineering and Construction. Founded in 1996 by Mr. Chatchai Suphakawanich, the company has rapidly grown to become the market leader for the provision of high-end IT solutions in the Kingdom of Thailand.

Mr. Chatchai is renowned as a pioneer of new technology with over 25 years of industry experience. With a long established history of working with the largest organizations in Thailand and on some of the most high profile projects throughout the Kingdom, Twoplus Soft strive to help their clients benefit from the latest technological advancements and facilitate the knowledge transfer into the local environment.

Aside from providing comprehensive local support and ongoing consultation Twoplus Soft also have a dedicated training facility to ensure their client’s needs are addressed when implementing new technologies.

Vision
To be Thailand’s number one IT Solutions provider to the industries of Architecture, Engineering and Construction. We aim to provide superior services to project and facilities managers throughout all industries. We are a company with a long term strategy and vision for developing the best working practices for Thai companies in construction design and building process's, facilitating and allowing them to achieve the best return on their IT investments.

Company Ownership

Mr. Chatchai Suphakawanich

Founded
January 1996

Management Team

President – Mr. Chatchai Suphakawanich
CEO – Ms. Jiraporn Chayjarus

Employees
56

Strategic Partnerships

Oracle Corporation, Autodesk Inc., Archibus Inc., Vico Cosftware Inc., Adapt Corporation, Plaxis BV, 20-20 Technologies., IBM, Forum 8 Co., Ltd, ViSoft , CoSign, Glodon Software Co.,Ltd.,3d Systems,Inc., Planit Fusion, The International Consortium for Organizational Resilience.

Selection of Representative Clients

Private Sector

Dow Chemical, Italian-Thai Development Public Co., Ltd., Thai Obayashi Corporation Co., Ltd., Sino-Thai Engineering Public Company, Powerline Engineering, K-Tech Public Co., Ltd., Thai Takenaka International Ltd., Toyo-Thai Engineering Co., Ltd., CH. Karnchang Plc., Foster Wheeler International Corporation, Siemens Limited Thailand Co., Ltd., Esso (Thailand) Public Co., Ltd., Skanska, ABB Limited, Alstom Power (Thailand) Co., Ltd., Chevron Texaco, PTT Chemicals, PTT Exploration, Thai-Nippon Steel, Meinhardt, Preuksa Real Estate, Thai Ceramic Co., Ltd. (COTTO), Decor Mart Co., Ltd., Modernform Group, S.B. Furniture Industry Co., Ltd., Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.

 

Public Sector
Bangkok Metropolitan Administration (BMA), Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), National Housing Authority (NHA), Metropolitan Waterworks Authority, Department of Highways, Land Development Department, Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, Metropolitan Electricity Authority, The Communications of Thailand, Public Works and City Planning Department

Academic
Chulalongkorn University, Asian Institute of Technology (AIT), King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Rangsit University, Mahanakorn University of Technology, Thammasat University, Silpakorn University, Chiang Mai University, Khon Kaen Univeristy, Burapha University, Rajamangala Institute of Technology (Technical Campus) and Central Campus (Klong 6), Ubonratchathani University, Kasetsart University

High-Profile Projects
Suvarnaphumi Airport (NBIA), Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA), The National Housing Authority.

 

Head Office

 

Twoplus Soft Co., Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Lat Phrao 8, Lat Phrao Road,
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok, 10900 Thailand
Tel : 66 2513 7495
Fax : 66 2513 9938
www.twoplussoft.com

 

Training Center

 

Twoplus Training Center Co., Ltd.

42 Twoplus Park, Soi Lat Phrao 8, Lat Phrao Road,
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok, 10900 Thailand

Tel : 66 2513 7500
Fax : 66 2513 9938
www.twoplustrainingcenter.com

ทูพลัส ซอฟท์ ฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมจนถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งสื่อสารมวลชนได้ให้ความสนใจในการสัมภาษณ์ลงในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และรายการโทรทัศน์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ มติชน Post Today, BusinessTHAI, BuilderNews, Construction Variety, ASTV News 1, Money Channel, iTV, NBT 11, Modern 9, 100.5, 101.5 เป็นต้น

 


 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณสื่อสารมวลชนที่ได้ให้ความสนใจสัมภาษณ์ ทูพลัส ซอฟท์ฯ

 


สัมภาษณ์รายการ Money Channel พศ. 2551
สัมภาษณ์รายการ Money Channel พศ.2551
 สัมภาษณ์รายการ สู้แล้วรวย ช่อง iTV
สัมภาษณ์รายการ Online Mobile, News 1
 

 

สัมภาษณ์รายการ Zoning
พิธีกรคุณ นานา ไรบีนา และดีเจดาด้า
 

ชื่อผู้บริหาร               ชาติชาย สุภัควนิช


ตำแหน่ง                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

                              กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

                              เว็บมาสเตอร์ thaicontractors.com


การศึกษา                 - BS. in Construction Management and Technology

                                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

                              - ศศ.ม.  ผู้นำด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

                              - ประกาศนียบัตรระดับสูง (Graduate Certificate)

                                การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.3)

                                สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วุฒิสภา

                              - ประกาศนียบัตร การออกแบบอาคารสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                              - ประกาศนียบัตร การบริหารอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ (RE) รุ่นที่ 11

                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


ใบประกอบวิชาชีพ      วิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา


สมาชิก                    ประเภทสามัญ สภาวิศวกร


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บม.)


ดูงานต่างประเทศ        สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ นอย์เวย์ ออตสเตเลีย ฝรั่งเศษ ฮังการี

                              เยอรมันนี โปร์แลนด์ กรีซ ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ จีน ฮ่องกง เกาหลี อินเดีย

                              มาเลเซีย อินโดนีเซีย

 

อบรมต่างประเทศ        มากกว่า 30 หลักสูตรทั่วโลก


ประวัติการทำงาน      

   •
อดีต ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วุฒิสภา ปี 2548
   •
อดีต เลขานุการคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และโทรคมนาคม วุฒิสภา
   •
ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระดับปริญญาตรี โท และเอก
   •
ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรสาขา คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
 

นักเขียนรับเชิญ          - Business.com นิตยสาร

                              - Construction Variety นิตยสาร

                              - BuilderNews

                              - PostToday นสพ.

                              - สยามธุรกิจ นสพ.

                              - ผู้นำท้องถิ่น นิตยสาร

 

ประวัติการบรรยาย      - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

                              - กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                              - ศิลปศาสตร์มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

                              - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาการบริหารงานก่อสร้าง

                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

                              - สถานีตำรวจภูธร อ่างทอง

                              - คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี

                                อุตสาหกรรม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

                                วิทยาเขตปราจีนบุรี

                              - Structural talks คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                              - บริหารงานก่อสร้างมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                              - BangkokCODE สาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                              - หลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

                              - ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัดลงทุนผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางรอบโลกเข้าอบรม ประชุม และสัมมนากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการก่อสร้างจากทั่วโลกกว่า 20 ประเทศตลอดเวลา 12 ปี
ประชุม ARCHIBUS ที่ Scottdale,AZ ,USA.
อบรม UC win/Road, Tokyo, Japan
 


ดูงานบ้านน้ำตกที่ PA,USA 2008
 อบรม ARCHIBUS,Ottawa,Canada
เดินทางไปประชุม ,LA,USA 2009
 แวะดูงานที่ สำนักงานและศูนย์อบรมของ Frank Lloyd Wright, AZ
 
San Francisco,USA
Italy,Texas ,USA 2009
 Norway
 
Germany
London
  
Greece
MIT,USA
 Budapest, Hungary
 
San Diego,USA
Sydney,Australia

เชิญรับฟังเพลง Twoplus Expo โดยท่านสามารถ Copy and Paste โค๊ตโปรแกรมไปแปะในเว็บหรือเพจ Social Network ของท่านได้