Software

Hardware
งานสัมมนาที่จัดไปแล้ว
Working Together : Twoplus BIM - Based On Autodesk's Solution
การสัมมนาวิชาการด้าน AEC สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และวิศวกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ผู้นำด้าน IT ก่อสร้าง ด้วยการนำเสนอโซลูชั่น Autodesk อย่าง ครบวงจร โดยแสดงการทำงานทุกขั้นตอนแบบบูรณาการ more

ฟรี สัมมนา โปรแกรมออกแบบโครงสร้างขั้นสูง CSC
โซลูชั่นโปรแกรมออกแบบโครงสร้างขั้นสูง CSC จากประเทศอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างขั้นสูง ตอบสนองงานออกแบบที่ไม่สามารถทำได้ในโปรแกรมอื่นๆ เช่น เสาคอนกรีต + เหล็ก เป็น Composite พื้นเหล็กและคอนกรีต เป็นต้น โปรแกรมช่วยคำนวณสำหรับวิศวกรโดยเฉพาะ more

ฟรี สัมมนา โปรแกรมออกแบบกระเบื้องห้องน้ำ ViSoft
โปรแกรมออกแบบกระเบื้องห้องน้ำ ระดับ High End โปรแกรม ViSoft จากเยอรมันนี ที่สามารถช่วยงานบริษัทขายกระเบื้องห้องน้ำ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ โดยไม่ต้องทำห้องตัวอย่าง (mock up) อีกต่อไป more

Twoplus Expo 2011: งานสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบก่อสร้างใหญ่ที่สุดของไทย
เตรียมพบกับสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง ครั้งใหญ่ที่สุดของไทย more

โปรแกรม PLAXIS และการประยุกต์ใช้งานจริงกับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฟรี!
โปรแกรม PLAXIS ทั้ง 2D/3D ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก ด้าน GEOTECHNICAL ENGINEERING พร้อมดูตัวอย่างการใช้งานจริงกับโครงการที่สำคัญๆ ซึ่งจะหาดูได้ยาก สำหรับวิศวกรฐานราก วิศวกรโยธา วิศวกรธรณีเทคนิค อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ไม่ควรพลาด more

Twoplus Autodesk Revit MEP 2013 : งานสัมมนาโปรแกรมสำหรับวิศวกรงานระบบอาคาร
เตรียมพบกับงานสัมมนาโปรแกรมออกแบบเขียนแบบงานระบบอาคาร ด้วยเทคโนโลยี BIM more


BIM Solution And Disaster Evaluation 2013 At EGAT
BIM Solution And Disaster Evaluation 2013 more