Autodesk

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ได้ติดตาม ศึกษา เทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันการออกแบบก่อสร้างทั่วโลกได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมๆมาก เพราะโปรแกรมออกแบบก่อสร้างจะทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การก่อสร้างทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เพื่อให้การ Rendering โครงการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่าทีม Rendering ทำงานได้ตรงใจทีมออกแบบ หรือ เจ้าของโครงการหรือไม่ โปรแกรม BIMTrack ทำให้การทำงาน workflow ได้ง่ายขึ้น โดยการเชื่อมโยงกับโปรแกรม enscape ทำให้ประสานงานกันได้อย่างราบรื่น

BIM เป็นแนวความคิดในการนำเอาไฟล์การออกแบบอาคารให้นำไปใช้งานได้ทุกประเภทได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ลดการผิดพลาดลง ซึ่งแนวความคิดนี้ของการใช้ BIM มีปลายทาง ก็คือ การใช้งานอาคารและทรัพยสิน (Operate) หรือ FM (Facilities Management) นั้นเอง

เชื่อว่าคงมีผู้ใช้ BIM แล้วปรากฎว่าเป็นไฟล์โครงการขนาดใหญ่ จะใช้ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหนัก และ ทำงานได้ช้า แล้วจะแก้ไขให้ไฟล์เบาขึ้น ทำได้กี่วิธี เรามีคำตอบ

การนำเอาโมเดลอาคารจากโปรแกรม Revit ยอดนิยมไปใช้งานออกแบบประสานงาน หรือ การนำเสนอผลงานผ่าน iPAD ,AR หรือ แว่นตา

เราอาจเคยเห็นแต่ว่าโปรแกรมวิเคราะห์แรงเค้นในท่อเฉพาะ ทำงานวิเคราะห์ท่อ แต่โปรแกรม RFEM เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร ที่มีโมดูลสามารถวิเคราะห์งานท่อได้

สำหรับสถาปนิกการที่สามารถนำเอาผลงานออกแบบออกมาแสดงให้เสมือนจริงด้วยวิธี VR และ AR เป็นวิธีที่หนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เข้าใจผลงานออกแบบได้ง่าย

กฎที่นาย Gordon E. Moore ซึ่งเป็นคนร่วมกันก่อตั้ง Intel โดยบอกว่า ทุกๆ 2 ปีระบบการประมวลผล (Micro processor) จะมีความสามารถเพิ่มขึ้น 2 เท่าเสมอและมีราคาถูกลงครึ่งหนึ่ง เมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการคาดการณ์ได้ถูกต้องมาตลอดเวลาเกือบ 60 ปี ระบบการประมวลผลนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทุกวงการทั่วโลก เพราะต่างก็ใช้ระบบประมวลผลมาทำงาน เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โดรน รถยนต์ไร้คนขับ และอื่นๆ ที่เป็นระบบสมองกล แต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้กราฟได้แสดงให้เห็นว่าน่าจะเป็นยุคสิ้นสุดของกฎนี้แล้ว แต่เป็นจุดเริ่มต้นให้กับยุค AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ...

หากท่านคิดว่า BIM (Building Information Modeling) เป็นเรื่องทีจำเป็นและสำคัญของวงการก่อสร้าง แต่ความจริง BAM และ BOOM จะเป็นหนังเรื่องต่อไปให้ท่านได้ดู ที่ใหญ่กว่าเดิม 20 และ 60 เท่า ... โลกในอนาคตจะเป็น Digital มากขึ้นเรื่อยๆ พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด

หลายท่านอาจเข้าใจคำว่า BIM (Building Information Modeling) แต่ก็คงมีหลายท่านแล้วคำว่า OpenBIM และ IFC มาจากไหน ? ซึ่งบทความเล็กๆนี้จะทำให้ท่านเข้าใจแบบง่ายๆได้ เพียงเวลาไม่ถึง 10 นาที

จากความเดิมตอนที่แล้ว เราได้ใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis 2020 เลือกหน้าตัดที่เหมาะสมมาให้ตาม Group ที่ผู้ออกแบบกำหนดเอง ในบทความนี้เราจะมาทำงานต่อคือเมื่อผู้ออกแบบได้ทำการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเหล็กเสร็จแล้ว

จากความเดิมตอนที่แล้ว เราได้ใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis 2020 ตรวจสอบว่าโครงสร้างเหล็กที่เราโมเดลเข้าไปนั้นสามารถรับแรงได้หรือไม่ ในบทความตอนนี้เราจะให้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis 2020 เลือกหน้าตัดที่เหมาะสมมาให้ผู้ออกแบบ

จากความเดิมตอนที่เราได้ทำการออกแบบจุดต่อ (Steel Connection) ในโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020 ไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาออกแบบชิ้นส่วนหลักคือ เสา คาน เหล็ก โดยจะมีการออกแบบและตรวจสอบโครงสร้างเหล็กอยู่สอง วิธีคือ

จากความเดิมตอนที่เราได้ทำการกำหนดค่าในโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020 เพื่อให้เวลาเราวิเคราะห์โครงสร้างออกมาแล้วได้ค่าแรงที่ถูกต้องตามสมมุติฐานของผู้ออกแบบ ในตอนนี้เราจะเริ่มออกแบบจุดต่อ (Steel Connection)

จากตอนที่แล้ว เรากล่าวถึงการวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กโดยใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020 สำหรับการหาค่าแรงในการออกแบบจุดต่อ (Steel Connection) แบบ Moment Connection ว่าต้องมีการกำหนดค่าอย่างไร

จากตอนที่แล้วเรากล่าวถึงว่าเราจะออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก (Steel Connection) โดยใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020 ต้องมีสมมุติฐานที่ถูกต้องก่อน บทความนี้เราจะกล่าวถึงวิธีการโมเดลโครงสร้างให้เหมาะสมกับ จุดต่อประเภทต่าง ๆ เช่นตอนนี้เราต้องการออกแบบจุดต่อเป็นแบบ Moment Connection หรือ Shear Connection

การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเหล็กนั้น ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างหลากหลายโปรแกรมซึ่ง Autodesk Robot 2020 เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถทำได้ และทำได้ดีมาก เราคงไม่ต้องกล่าวถึงฟังก์ชันการออกแบบเพราะแทบจะทุกโปรแกรมสามารถทำได้เหมือนกันหมด แต่ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่ "การจำลองโมเดลตามสมมุติฐาน"