Oracle Primavera

โปรแกรมการบริหารโครงการระดับองค์กร และ โครงการขนาดใหญ่ ปัจจุบัน Oracle Primavera P6 เป็นโปรแกรมมาตรฐานหรือพื้นฐานไปแล้วทั่วโลก ทูพลัส ซอฟท์ฯ ตัวแทนจำหน่ายมากว่า 24 ปี ขยายขีดความสามารถให้กับผู้ใช้งานให้กับ Oracle Primavera P6 ได้อีกกว่า 15 โซลูชั่น

การบริหารโครงการปัจจุบัน Oracle Primavera P6 กลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกได้เลือกใช้ ทูพลัส ซอฟท์ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายมาตั้งแต่เป็น P3 จนมาเป็น P3e และกลายเป็น P6 ซึ่งการใช้งานแผนงานโครงการจำเป็นต้องใช้งานหลายๆฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายควบคุมโครงการ และอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้ P6 หลายๆ Licenses ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับหลายๆองค์กร ScheduleReader เป็นโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน Oracle Primavera P6 โดยสามารถอ่านไฟล์ได้ 100% ทำให้ผู้ใช้แผนงานโครงการใช้งานได้ง่าย ประหยัดต้นทุน และยังได้ใช้ไฟล์หรือข้อมูลจาก P6 ได้

ทูพลัส ซอฟท์ ฯ ยินดีนำเสนอโซลูชั่นการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจรมากที่สุด ตั้งแต่ การสำรวจพื้นที่ การออกแบบเบื้องต้น การแบบรายละเอียด การตรวจแบบและรีวิว การวางแผนงานโครงการ การจำลองการก่อสร้าง 4D การบริหารเอกสารระหว่างการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง โดยรวบรวมเทคโนโลยีหลากค่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างราบรื่น

เชื่อว่าเกือบทุกท่านคงได้ยินว่า GO Digital ๆๆ แล้วทำไมต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานจากแบบเดิมๆ ไปสู่การทำงานเป็นดิจิตอล แล้วหากเราต้องการทำเป็นดิจิตอลเราทำงานแบบทีว่าได้จริงๆหรือเปล่า

สำหรับการบริหารระหว่างการออกแบบก่อสร้างโครงการ เพื่อส่งเอกสาร (Handover Manual)ต่อให้เจ้าของการได้ง่าย สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษาโครงการ แบบ Unlimited Users

การบริหารงานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมโครงการหรือไซค์งานจากสำนักงานใหญ่ เป็นการลงไป update งานในสนามหรือไซต์งานแล้วส่งผ่าน Cloud ให้สำนักงานใหญ่ได้ข้อมูลที่เป็นจริง

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ทำ Presentation ก่อน ระหว่าง และหลังการนำเสนอผลงาน เพื่อให้เห็นคลิปสวยๆที่เราตั้งใจทำมานำเสนอ

การบริหารงานแบบ Line of Balance เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวางแผนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่นิยมกับงานก่อสร้างระบบวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Project) ที่มีลักษณะงานเป็นความยาว เช่น ถนน รางรถไฟ เสาสายส่งไฟฟ้า ท่อส่ง เป็นต้น และ งานที่มีการก่อสร้างที่มีลักษณะการทำงานซ้ำๆกัน เช่น อาคารสูง เทาว์เฮ้าส์ ตึกแถว ก็ได้

กราฟช่วยอธิบายการใช้ดิจิตัลในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการออกแบบก่อสร้างของเราจะสูงกว่าเกษตรกรเพียง 1 ขั้นเท่านั้น

ทูพลัส ซอฟท์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบครบวงจรที่รวบรวมซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ ระบบการก่อสร้างครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง บริหารการก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารทรัพย์สิน

การบริหารโครงการให้โครงการเสร็จทันตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด นอกจากจะต้องใช้การบริหารโครงการด้วยเวลาแล้ว สิ่งที่เกี่ยวข้องคือ เอกสาร เช่น สัญญา แบบก่อสร้าง การเบิกเงินงวด การประชุม จดหมายโต้ตอบ การขออนุมัติต่างๆ และอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงขั้นตอนการออกแบบ ก่อสร้าง และ นำเอกสารทั้งหมดไปส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการ (Project Handout)

การวางแผนงานโครงการด้วย Oracle Primavera P6 หรือ MS Project ที่ต้องส่งข้อมูลต่างๆให้บุคคลนอกองค์กร (3rd Party) ทำงานร่วมกัน เช่น ผู้รับเหมาย่อย เป็นต้น แต่เราก็อยากจะลบข้อมูลอาจเป็นความลับบางตัวออก เพื่อให้เขามีเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการให้เขาเห็นเท่านั้น ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ต้องส่งข้อมูลเป็นกระดาษ หรือ ไฟล์แบบ แห้งๆ ทำให้ผู้ประสานร่วมกับเราทำอะไรกับแผนงานมากไม่ได้ ไม่สามารถ grouping ,filter,sorting และ ออกรายงานอื่นๆได้ ทำให้กลายเป็นอุปสรรคในการทำงานโครงการ เพราะเขาทำงานได้ช้า แล้วก็วนทำให้โครงการเราล่าช้าไปด้วยอยู่ดี

เศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีอะไรดีกว่า การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ผลงานที่มากที่ขึ้น แต่ก็อยากจะลดต้นทุนในเวลาเดียวกัน โซลูชั่นการบริหารโครงการของทูพลัส ซอฟท์ฯ ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำเสอนซอฟท์แวร์ ScheduleReader มาช่วยให้การบริหารโครงการของท่าน ทำงานได้ง่ายขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกัน

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบริหารโครงการมากว่า 23 ปี ทั้งการจำหน่าย อบรม ให้คำปรึกษา Implementation และ Outsourcing ให้กับลูกค้าทั้งเอกชนของไทย บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โครงการก่อสร้าง Mega Project ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รู้และเข้าใจการใช้งานในประเทศไทย

โปรแกรม Oracle Primavera P6 EPPM ได้กำหนดรูปแบบของการสร้างโครงการไว้ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ 1. การสร้างโครงการเปล่า (Create New) เป็นการเริ่มต้นการสร้างโครงการใหม่ โปรแกรม Oracle Primavera P6 EPPM จะมี Wizard ไว้คอยช่วยในการสร้างโครงการ โดยสิ่งที่จำเป็นในการกำหนดข้อมูล คือรหัสโครงการ (Project ID), ชื่อโครงการ (Project Name), วันเริ่มต้นโครงการ (Project Plan Start), คนรับผิดชอบงาน (Responsible Manager หรือ OBS)

ตอนที่ 3 การกำหนดสิทธิการใช้งานด้วยการออกแบบ Security Profile ความเดิมตอนที่แล้วกล่าวถึงการกำหนด OBS (Organize Breakdown Structure) เป็นการกำหนดการเข้าถึง Level ในการใช้งาน ซึ่งกำหนดได้ 3 Level 1. ระดับ EPS (ระดับบริษัท ระดับฝ่าย และระดับแผนก) 2. ระดับ Project (เป็นการกำหนดระดับ Project Manager) 3. ระดับ WBS (กรณีบางโครงการ มีการกำหนดคนดูแลโครงการในระดับหมวดงาน)

การก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น งานถนน งานท่อ งานอุโมงค์ สายไฟฟ้า ซึ่งงานเหล่านี้เป็นการทำงานอิงตามความยาวของโครงการ การวางแผนงานก็เช่นเดียวกัน การทำให้กราฟหรือแผนงานก่อสร้างอิงตามความยาว ทำให้ง่ายในการเข้าใจ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียกว่า Line of Balance , Location Based Scheduling หรือ Linear Scheduling

หัวใจการออกแบบโครงการคือ การนำเอา 3d parametric objects ที่เคยทำไว้แล้ว หรือ จากโรงงานผลิต นำมาใช้งาน ทำให้สถาปนิก วิศวกร ทำงานออกแบบได้ง่ายขึ้น คุณภาพดีขึ้น เพราะใช้มุ่งใช้เวลาในการออกแบบให้โครงการสวย มีจุดเด่น ใช้งานได้ดี ราคาประหยัด แทนการต้องไปนั่งเขียนแบบขยายซ้ำๆกันทุกโครงการ

ทูพลัส ซอฟท์ เปิดหลักสูตรอบรมการใช้งานและสัมมนาโปรแกรม การบริหารโครงการ BIM และการประมาณราคาก่อสร้าง รายเดือนให้ผู้สนใจสามารถสมัครอบรมและสัมมนาได้ความรู้สมัยใหม่ได้ง่ายขึ้น

การบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วย การวางแผนงานโครงการด้วย Oracle Primavera P6 เลยจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโครงการว่า โครงการจะมีโอกาสเกิดความเสียงที่จะทำงานเกินเวลาที่กำหนด และ เกินงบประมาณไปเท่าไหร่ โมดูล Oracle Primavera Risk Analysis เป็นคำตอบ ..

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ภูมิใจนำเสนอซอฟท์แวร์รองรับ Revit Platform ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การเริ่มออกแบบ คำนวณ ประสานงาน บริหารโครงการ บริหารต้นทุน บริหารอาคาร (FM) ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling)

ทูพลัส ซอฟท์ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Primavera ตั้งแต่เป็น Primavera Project Planner หรือ เรียกว่า P3 เมื่อ 23 ปีที่แล้ว ต่อมา Oracle ได่ซื้อกิจการไปจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Oracle Primavera P6

กฎที่นาย Gordon E. Moore ซึ่งเป็นคนร่วมกันก่อตั้ง Intel โดยบอกว่า ทุกๆ 2 ปีระบบการประมวลผล (Micro processor) จะมีความสามารถเพิ่มขึ้น 2 เท่าเสมอและมีราคาถูกลงครึ่งหนึ่ง เมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการคาดการณ์ได้ถูกต้องมาตลอดเวลาเกือบ 60 ปี ระบบการประมวลผลนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทุกวงการทั่วโลก เพราะต่างก็ใช้ระบบประมวลผลมาทำงาน เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โดรน รถยนต์ไร้คนขับ และอื่นๆ ที่เป็นระบบสมองกล แต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้กราฟได้แสดงให้เห็นว่าน่าจะเป็นยุคสิ้นสุดของกฎนี้แล้ว แต่เป็นจุดเริ่มต้นให้กับยุค AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ...

สาเหตุหลักของโครงการเสร็จล่าช้า ข้อแรกและเป็นสาเหตุหลัก คือ การแผนงานที่ประกาศใช้นั้นด้อยคุณภาพ (Poor Original Planning) / การวางแผนงานที่ไม่เป็นจริง (Unrealistic Scheduling) การถอดแบบที่ล่าช้า ต้องทำงานซ้ำซ้อน และ มีคลาดเคลื่อนสูง ล้วนส่งผลให้การวางแผนงานด้อยคุณภาพ

งานสัมมนา Oracle Primavera โซลูชั่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารโครงการรุ่นล่าสุด มีตัวแทนจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจชั้นนำให้ความสนใจอย่างล้นหลามกว่า 140 ท่าน ที่ Bangok Mariott Hotel Sukhumvit 57 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ตอนที่ 6 การกำหนดประเภทของ Activity (Activity Type) การกำหนดประเภทของ Activity (Activity Type) ให้เหมาะสม เป็นเรื่องสำคัญในการวางแผนงานโครงการและการวิเคราะห์แผนงาน โดยปกติโปรแกรม Oracle Primavera P6 EPPMจะกำหนด Default ของ Activity Type เป็น Task Dependent

ตอนที่ 2 การกำหนดสิทธิการใช้งานด้วย OBS (Organize Breakdown Structure)