Seminar

BIM เป็นแนวความคิดในการนำเอาไฟล์การออกแบบอาคารให้นำไปใช้งานได้ทุกประเภทได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ลดการผิดพลาดลง ซึ่งแนวความคิดนี้ของการใช้ BIM มีปลายทาง ก็คือ การใช้งานอาคารและทรัพยสิน (Operate) หรือ FM (Facilities Management) นั้นเอง

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้ เตรียมตัวสมัครเข้าสัมมนาโปรแกรมโซลูชั่นงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคชั้นนำของโลก PLAXIS และ Soil Vision ด้วยวิธี Finite Element Method และ limit equilibrium method

28 มกราคม 63 นี้ ทูพลัส ซอฟท์ฯเปิดอบรมการใช้โปรแกรม ViSoft Premium รุ่นล่าสุด 2020 รองรับการใช้งาน BIM (Building Information Modeling) และ 3d Scanner พร้อมคำสั่งการงานแบบ AR เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพเสมือนจริง วิทยากรโดย Mr. Rainer Nissler ,CEO, ViSoft เยอรมันนี่

ปัญหาของวิศวกรออกแบบงานสาธารูปโภคให้นำเสนอโครงการที่ออกแบบให้กับผู้บริหาร และ ประชาชน เพื่อทำประชาวิจารณ์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการ การนำเสนอเป็นภาพ 3 มิติ และหรือ ภาพเคลื่อนไหว เป็นเรื่องยาก เพราะต้องใช้นักออกแบบกราฟิกฝีมือเป็นคนทำ แต่โปรแกรม LumenRT จะช่วยให้กลายเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว

การจำลองการอพยพในอาคารสาธารณะที่มีความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำให้สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบก่อนเกิดปัญหา

การศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธาแต่เดิม สอนในภาพกว้างคือเรียนทั้งออกแบบ ก่อสร้าง แบบทั่วๆไป มีเรียนทั้งงานอาคาร และ งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สำรวจ เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้ความรู้ เทคโนโลยี และซอฟท์แวร์ เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนแบบเดิมๆไปมาก ทำให้วิศวกรจบการศึกษาแล้วทำงานภาคสนาม และ ส่วนออกแบบในสำนักงานไม่ได้ ความรู้ที่เรียนมาไม่เพียงพอ ทำให้บริษัทที่รับพนักงานใหม่เข้ามาต้องเสียเวลาต้องมาสอนกันใหม่

การอบรม mini workshop ให้ผู้สนใจได้เห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมตระกูล Bentley โดยการได้มีโอกาสใช้งานด้วยตนเอง

โซลูชั่นการออกแบบก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงของ Bentley ที่จะทำให้วิศวกรออกแบบได้ครบวงจร (Complete workflow) ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆที่เคยใช้เคยเห็นอย่างสิ้นเชิง

สัมมนาโซลูชั่นงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคขั้นสูงของ Bentley ประจำปี 2019 จัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรง Swissotel Bangkok Rachada

หากคุณทำงานด้านวิศวกรรมโยธา ถนน สะพาน เขื่อน ฝาย สนามบิน รถไฟฟ้าใต้ดิน งานสัมมนาครั้งนี้เป็นงานสัมมนาที่ท่านพลาดไม่ได้ เพราะท่านจะได้เข้าใจระบบการทำงาน BIM ที่ทันสมัย ที่ท่านไม่เคยได้รู้จักมาก่อน แต่ในขณะเดียวกันโครงการขนาดใหญ่ของโลกเป็นที่นิยมใช้เป็นหลัก

งานสัมมนาโปรแกรมวิศวกรรมธรณีเทคนิคชั้นนำของโลก Advancing geo technical engineering สัมมนาฟรี สำรองที่นั่งด่วน 02 513 7495 คุณนก