Smart Cities

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ทำ Presentation ก่อน ระหว่าง และหลังการนำเสนอผลงาน เพื่อให้เห็นคลิปสวยๆที่เราตั้งใจทำมานำเสนอ

การบริหารงานแบบ Line of Balance เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวางแผนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่นิยมกับงานก่อสร้างระบบวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Project) ที่มีลักษณะงานเป็นความยาว เช่น ถนน รางรถไฟ เสาสายส่งไฟฟ้า ท่อส่ง เป็นต้น และ งานที่มีการก่อสร้างที่มีลักษณะการทำงานซ้ำๆกัน เช่น อาคารสูง เทาว์เฮ้าส์ ตึกแถว ก็ได้

The Maturix™  เป็นอุปกรณ์การก่อสร้างในยุค construction 4.0 หรือ การก่อสร้างดิจิตอล เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ดีขึ้น เป็นหลักวิทยาศาสตร์บนของจริงมากยิ่งขึ้น เพราะอุปกรณ์จะส่งสัญณาณไปยังมือถือและคอมพิวเตอร์ทั้ง อุณหภูมิของคอนกรีต เพื่อป้องกันคอนกรีตที่เทแล้วมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน และ ค่ากำลังอัดคอนกรีตที่เกิดขึ้น ช่วยให้ลดเวลาการถอดแบบได้ นั้นหมายถึงกำไรทีมากขึ้น

การออกแบบอาคารสาธารณะที่มีผู้คนใช้อาคารเป็นจำนวนมาก เช่น สถานีรถไฟฟ้า สนามบิน ท่าเรือ สนามกีฬา หอประชุม ห้่างสรรพสินค้า ตึกรัฐสภา เป็นต้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องวางแผนการอพยพไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถลดการเกิดการสูญเสียชีวิต ลดการเสียเวลาในการรอคอย เพิ่มคุณภาพการใช้งานอาคาร การพึงพอใจการใช้งานได้เป็นอย่างดี

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้ เตรียมตัวสมัครเข้าสัมมนาโปรแกรมโซลูชั่นงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคชั้นนำของโลก PLAXIS และ Soil Vision ด้วยวิธี Finite Element Method และ limit equilibrium method

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกวงการ แม้กระทั่งการประมาณราคาก่อสร้าง ซึ่งแต่ละปีการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยมีการก่อสร้างกว่า 1 ล้านล้านบาท แต่ความรู้การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างเรายังใช้ความรู้เมื่อ 50-100 ปีที่แล้ว

AR เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่อาศัยโทรศัพย์มือถือ หรือ iPad ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้าง ทำงานได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีพวกสมาร์ทโฟนทั้งหลายก็มีราคาต่ำลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทูพลัส ซอฟท์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบครบวงจรที่รวบรวมซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ ระบบการก่อสร้างครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง บริหารการก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารทรัพย์สิน

หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันถูกท้าทายโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Disruption ที่ทำให้หลักสูตรที่สอนกันมาเป็นร้อยปีต้องถึงทางต้น หรือ จากวิชาเรียนเป็นสายวิทย์ หรือ สายวิทยาศาสตร์ (Sciences) ต้องเปลี่ยนไปเป็นหมวดประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียว การใช้คอมพิวเตอร์ให้ทำงานให้เร็วขึ้นก็ไม่เพียงพออีกต่อไป การที่บอกว่าใช้คอมพิวเตอร์แล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพ มันเริ่มไม่เพียงพออีกต่อไป เหมือนเราวิ่งหนี สึนามิ แต่มันไม่เร็วพอกับความเร็วของคลื่นยักษ์ที่เร็วกว่าหลายสิบเท่าตัว

ประเทศไทยมีโบราณสถานที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทย ทำให้ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆของประเทศ แต่เราจะทำให้ยังไงที่เราจะบริหารทรัพย์สินโบราณสถานให้มีอายุตราบนานเท่านาน เพื่อคงไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีโอกาสชื่นชมที่มาของบรรพบุรุษของตัวเอง Historic Digital Twins Project เป็นโครงการที่คิดขึ้นโดย บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เพื่อเสนอแนวความคิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเอาแนวความคิดนี้ไปใช้

วิศวกรธรณีเทคนิคอาจใช้เวลาไม่นานมากในการวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดิน (Slope Stability) โดยเฉพาะทางลาดริมเขา และ เหมืองแร่ แต่การจำลองโมเดล 3 มิติให้เสมือนจริงอาจต้องใช้เวลานาน ในการสำรวจ แล้วต้องนำมาสร้างเป็นโมเดล 3 มิติแล้วค่อยทำการวิเคราะห์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะงานแบบนี้เริ่มมีการทำให้เป็นโซลูชั่นช่วยให้วิศวกรธรณีเทคนิคทำงานได้รวดเร็วขึ้น แม่นยำชึ้น และ นำเสนอผลงานได้สวยงามขึ้น

ปัจจุบันการสำรวจพื้นที่ อาคาร และ แผนที่ เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจต้องใช้กล้องสำรวจแบบ Theodolite เป็นรุ่น Total Station และปัจจุบันเป็น Point Cloud ด้วยเครื่องสแกน 3D Scanner และ การสำรวจด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพย์ GoPro และการใช้บิน Drone หรือ UAV เครื่องบินอากาศยานไร้คนขับ

ContextCapture ปัจจุบันกลายเป็นมาตรฐานในการจำลองเมืองเป็น 3 มิติ ที่ทำให้คุณตื่นตาตื่นใจกับโลกของเทคโนโลยี และจะดีแค่ไหนที่ 3D Reality Modeling นี้เป็นพื้นฐานให้กับ Smart Cities

จะดีแค่ไหนนะ หากเราออกแบบโครงการด้วยระบบ BIM เช่น อาคาร และ ระบบสาธารูปโภค (Infrastructure) จากหลากหลายองค์กร จากหลายหลายโปรแกรม หลายนามสกุล เช่น Bentley,Revit,ALLPLAN , Sketchup ,ArchiCAD หรือ ไฟล์ IFC แต่ทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ โดยแต่ละคนก็ต่างคนต่างทำงานของตัวเอง โดยเอาข้อมูลขึ้นไปวางไว้ในเว็ป ตรวจสอบข้อมูลแต่ละชิ้นส่วนอาคารได้ เปิดสิทธิการทำงานแต่ละคนได้ ว่าใครดูได้ แก้ไขได้ เหล่านี้เป็นต้น และ สามารถสร้างเป็น Application เสริมใน iModelHub ได้ โดยไม่ต้องเสียค่า License

การศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธาแต่เดิม สอนในภาพกว้างคือเรียนทั้งออกแบบ ก่อสร้าง แบบทั่วๆไป มีเรียนทั้งงานอาคาร และ งานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สำรวจ เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้ความรู้ เทคโนโลยี และซอฟท์แวร์ เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนแบบเดิมๆไปมาก ทำให้วิศวกรจบการศึกษาแล้วทำงานภาคสนาม และ ส่วนออกแบบในสำนักงานไม่ได้ ความรู้ที่เรียนมาไม่เพียงพอ ทำให้บริษัทที่รับพนักงานใหม่เข้ามาต้องเสียเวลาต้องมาสอนกันใหม่

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงให้จากต้นทุนต่ำและทำให้อีกหลายมิติ และที่เกี่ยวข้องสูญหายไปพร้อมกัน เราเรียกว่า Disruptive Technology การ์ตูนอธิบายจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ทูพลัส ซอฟท์ ได้พัฒนาโมเดล 6D BIM เมื่อ 15 ปีที่แล้วและเปลี่ยนเป็น 7D BIM ภายหลัง ซึ่งหลายองค์กรในหลายๆประเภทได้นำโมเดลเราไปสร้างหรืออ้างอิงเทคโนโลนยี BIM แต่ตอนนี้เรากำลังเปลียนโมเดลใหม่โดยใช้ BIM เป็นพื้นฐาน

ปีนี้มีโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) ที่ใช้โปรแกรม Bentley จากทั่วโลกส่งเข้าประกวดกว่า 500 โครงการ ปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศสิงค์โปร์ วันที่ 21-24 ตุลาคม พศ.2562 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั่วโลกตื่นตัวกันมาก และเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างพัฒนาไปไกลมากๆ

การจำลองโมเดลเป็น 3 มิติจากสิ่งที่เป็นกายภาพ (Physical) เช่น สถานที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ เป็นต้น ให้เป็น Model 3 มิติ (BIM ซึ่งเป็นเพียงทางผ่านของเทคโนโลยีเท่านั้น) เป็น Digital แล้วติดอุปกรณ์ IoT (Internet of Thing) บนกายภาพนั้นๆ ทำให้ส่งสัญญาณเข้าสู่ซอฟท์แวร์ออน์ไลน์ ทำให้เราสามารถทราบข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งของกายภาพนั้นได้เสมือนจริง เช่น หากมีคนย้ายเก้าอี้ ซอฟท์แวร์อของเราก็จะมองเห็นว่าเก้าอี้ได้ถูกย้ายไปแล้ว เลยกลายเป็นระบบฝาแฝดเสมือน ซึ่งเป็นตัวต่อให้กับการทำงานของ AI, Machine Learning, Big Data แล้วระบบ BIM ของคุณออกแบบไว้รองรับ Digital Twins หรือไม่ ?

โซลูชั่น Smart Cities ทูพลัส ซอฟท์ เป็นโซลูชั่นการบริหารเมืองเป็น digital twins เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศ อาคาร สาธารณูปโภค ที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การนำเอาข้อมูลการวางแผนป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น

ทูพลัส เตรียมเปิดให้บริการ Digital Twins ให้กับเจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้างในกลางปี 2563 นี้ โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำมาใช้งานในบ้านเรา และ ทูพลัส ซอฟท์ ก็เป็นรายแรกในการที่จะให้บริการด้าน Digital Twins ด้านการออกแบบก่อสร้าง

สำหรับผู้ใช้ Revit สิ่งที่สถาปนิกผู้ออกแบบต้องการอย่างหนึ่ง คือ การนำเสนอผลงานให้เสมือนจริงมากที่สุด เพื่อให้ทีมงานออกแบบ เจ้าของโครงการ และ ลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้มีโอกาสดูผลงานได้ง่าย สามารถเดินดูภายในอาคาร ภายนอกได้ง่าย เข้าใจได้ง่ายสุด

สมัยก่อนเราอาจจะต้องซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ ซื้อขาด เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง โดยภายหลังก็ต่อ maintenance รายปี แต่ปัจจุบันได้มีอีกแบบ ที่ขายแบบให้เช่า ซึ่งใช้เงินน้อยกว่าแบบแรก แต่แบบไหนดีน๊า

การสำรวจด้วยการใช้กล้องสำรวจเริ่มเป็นเรื่องโบราณไปแล้ว เนื่องจากจะสำรวจได้ค่าเป็นจุดพิกัดแล้วยังได้ภาพ 3 มิติในเวลาเดียวกัน สามารถทำสำรวจได้ด้วยการใช้ Drone บินถ่าย แล้วนำมาประมวลผลด้วยโปรแกรม ContextCapture