MagiCAD

สำหรับออกแบบงานระบบอาคาร และผู้รับเหมางานระบบอาคารโดยเฉพาะ ที่ทำให้ Revit ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม MagiCAD มีระบบ Library ใหญ่ที่สุดในโลกด้าน MEP objects

ทูพลัส ซอฟท์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบครบวงจรที่รวบรวมซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ ระบบการก่อสร้างครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง บริหารการก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารทรัพย์สิน

เตรียมพบกับโปรแกรม MagiCAD for Revit ที่ช่วยให้ผู้ใช้ Revit ทำงาน MEP ได้ดีกว่าเดิม และ ใช้ฐานข้อมูลงานระบบ Family ที่มากกว่า 1,000,000 หรือ ฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ภูมิใจนำเสนอซอฟท์แวร์รองรับ Revit Platform ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การเริ่มออกแบบ คำนวณ ประสานงาน บริหารโครงการ บริหารต้นทุน บริหารอาคาร (FM) ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling)