SchedulerReader

โปรแกรมการบริหารโครงการระดับองค์กร และ โครงการขนาดใหญ่ ปัจจุบัน Oracle Primavera P6 เป็นโปรแกรมมาตรฐานหรือพื้นฐานไปแล้วทั่วโลก ทูพลัส ซอฟท์ฯ ตัวแทนจำหน่ายมากว่า 24 ปี ขยายขีดความสามารถให้กับผู้ใช้งานให้กับ Oracle Primavera P6 ได้อีกกว่า 15 โซลูชั่น

การบริหารโครงการปัจจุบัน Oracle Primavera P6 กลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกได้เลือกใช้ ทูพลัส ซอฟท์ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายมาตั้งแต่เป็น P3 จนมาเป็น P3e และกลายเป็น P6 ซึ่งการใช้งานแผนงานโครงการจำเป็นต้องใช้งานหลายๆฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายควบคุมโครงการ และอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้ P6 หลายๆ Licenses ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับหลายๆองค์กร ScheduleReader เป็นโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน Oracle Primavera P6 โดยสามารถอ่านไฟล์ได้ 100% ทำให้ผู้ใช้แผนงานโครงการใช้งานได้ง่าย ประหยัดต้นทุน และยังได้ใช้ไฟล์หรือข้อมูลจาก P6 ได้

เชื่อว่าเกือบทุกท่านคงได้ยินว่า GO Digital ๆๆ แล้วทำไมต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานจากแบบเดิมๆ ไปสู่การทำงานเป็นดิจิตอล แล้วหากเราต้องการทำเป็นดิจิตอลเราทำงานแบบทีว่าได้จริงๆหรือเปล่า

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ทำ Presentation ก่อน ระหว่าง และหลังการนำเสนอผลงาน เพื่อให้เห็นคลิปสวยๆที่เราตั้งใจทำมานำเสนอ

การวางแผนงานโครงการด้วย Oracle Primavera P6 หรือ MS Project ที่ต้องส่งข้อมูลต่างๆให้บุคคลนอกองค์กร (3rd Party) ทำงานร่วมกัน เช่น ผู้รับเหมาย่อย เป็นต้น แต่เราก็อยากจะลบข้อมูลอาจเป็นความลับบางตัวออก เพื่อให้เขามีเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการให้เขาเห็นเท่านั้น ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ต้องส่งข้อมูลเป็นกระดาษ หรือ ไฟล์แบบ แห้งๆ ทำให้ผู้ประสานร่วมกับเราทำอะไรกับแผนงานมากไม่ได้ ไม่สามารถ grouping ,filter,sorting และ ออกรายงานอื่นๆได้ ทำให้กลายเป็นอุปสรรคในการทำงานโครงการ เพราะเขาทำงานได้ช้า แล้วก็วนทำให้โครงการเราล่าช้าไปด้วยอยู่ดี

เศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีอะไรดีกว่า การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ผลงานที่มากที่ขึ้น แต่ก็อยากจะลดต้นทุนในเวลาเดียวกัน โซลูชั่นการบริหารโครงการของทูพลัส ซอฟท์ฯ ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำเสอนซอฟท์แวร์ ScheduleReader มาช่วยให้การบริหารโครงการของท่าน ทำงานได้ง่ายขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกัน

การบริหารโครงการเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารองค์กรขนาดเล็ก-ใหญ่ หลายองค์กรก็อยากใช้ Primavera P6 แต่ก็อยากเสียเงินให้น้อยกว่าเดิม บัดนี้มีซอฟท์แวร์ที่สามารถอ่านไฟล์ Oracle Primavera P6 ได้ 100 % แล้วยังสามารถทำได้เหมือน Primavera P6 เพราะเปิดไฟล์ XML ทำให้ทำงานได้มาก ทั้ง อ่าน จัดรายงาน grouping sorting และอื่นๆ