Airport

BIM เป็นแนวความคิดในการนำเอาไฟล์การออกแบบอาคารให้นำไปใช้งานได้ทุกประเภทได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ลดการผิดพลาดลง ซึ่งแนวความคิดนี้ของการใช้ BIM มีปลายทาง ก็คือ การใช้งานอาคารและทรัพยสิน (Operate) หรือ FM (Facilities Management) นั้นเอง

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้ เตรียมตัวสมัครเข้าสัมมนาโปรแกรมโซลูชั่นงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคชั้นนำของโลก PLAXIS และ Soil Vision ด้วยวิธี Finite Element Method และ limit equilibrium method

การสำรวจด้วยการใช้กล้องสำรวจเริ่มเป็นเรื่องโบราณไปแล้ว เนื่องจากจะสำรวจได้ค่าเป็นจุดพิกัดแล้วยังได้ภาพ 3 มิติในเวลาเดียวกัน สามารถทำสำรวจได้ด้วยการใช้ Drone บินถ่าย แล้วนำมาประมวลผลด้วยโปรแกรม ContextCapture

การสร้างโมเดลอาคารที่มีรูปทรงแปลกๆ จะยากมากในการสร้างให้ได้รูปทรงที่ผู้ออกแบบพอใจ หรือ การสร้างเงื่อนไขชิ้นส่วนอาคารให้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หากผู้ออกแบบพยายามทำเองต้องใช้เวลานานมากๆ ปัจจุบันมีการออกแบบ Parametric Objects ให้ได้ตามที่ผู้ออกแบบกำหนด ซึ่งค่าย Bentley พัฒนาใช้งานมาเกือบ 10 ปีมาแล้ว แต่อาจไม่ค่อยมีใครรู้จักในบ้านเรา