Infrastructure

โปรแกรม PLAXIS โปรแกรมวิเคราะห์งานวิศวกรรมธรณีเทคนิค ที่ได้เพิ่มจาก Finite Element Method 2D และ 3D เป็น Limit Equilibrium Method ทำให้เกิดการจัดโครงสร้างโปรแกรมใหม่ทำให้ซับซ้อน ทูพลัส ซอฟท์ฯ จึงออกแบบให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ทูพลัส ซอฟท์ฯ และ Bentley Systems,Inc เตรียมจัดสัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคด้วยโปรแกรม PLAXIS และ Soil Vision ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเน้นการใช้งานของโมดูล Dynamics เพื่อการวิเคราะห์แรงจากแผ่นดินไหวที่จะกระทบกับโครงสร้างอาคาร

โปรแกรมวิศวกรรมธรณีเทคนิคด้วยวิธี Finite Element Method ทั้ง 2 และ 3 มิติ ที่มีการขายทั้ง 3 แบบ คือ ซื้อขาด เช่าใช้รายปี เช่าใช้เป็นระยะเวลาที่กำหนด

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้ เตรียมตัวสมัครเข้าสัมมนาโปรแกรมโซลูชั่นงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคชั้นนำของโลก PLAXIS และ Soil Vision ด้วยวิธี Finite Element Method และ limit equilibrium method

การสำรวจด้วยการใช้กล้องสำรวจเริ่มเป็นเรื่องโบราณไปแล้ว เนื่องจากจะสำรวจได้ค่าเป็นจุดพิกัดแล้วยังได้ภาพ 3 มิติในเวลาเดียวกัน สามารถทำสำรวจได้ด้วยการใช้ Drone บินถ่าย แล้วนำมาประมวลผลด้วยโปรแกรม ContextCapture

ปัญหาของวิศวกรออกแบบงานสาธารูปโภคให้นำเสนอโครงการที่ออกแบบให้กับผู้บริหาร และ ประชาชน เพื่อทำประชาวิจารณ์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการ การนำเสนอเป็นภาพ 3 มิติ และหรือ ภาพเคลื่อนไหว เป็นเรื่องยาก เพราะต้องใช้นักออกแบบกราฟิกฝีมือเป็นคนทำ แต่โปรแกรม LumenRT จะช่วยให้กลายเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว

หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันถูกท้าทายโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Disruption ที่ทำให้หลักสูตรที่สอนกันมาเป็นร้อยปีต้องถึงทางต้น หรือ จากวิชาเรียนเป็นสายวิทย์ หรือ สายวิทยาศาสตร์ (Sciences) ต้องเปลี่ยนไปเป็นหมวดประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียว การใช้คอมพิวเตอร์ให้ทำงานให้เร็วขึ้นก็ไม่เพียงพออีกต่อไป การที่บอกว่าใช้คอมพิวเตอร์แล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพ มันเริ่มไม่เพียงพออีกต่อไป เหมือนเราวิ่งหนี สึนามิ แต่มันไม่เร็วพอกับความเร็วของคลื่นยักษ์ที่เร็วกว่าหลายสิบเท่าตัว