Unity

เชื่อว่าเกือบทุกท่านคงได้ยินว่า GO Digital ๆๆ แล้วทำไมต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานจากแบบเดิมๆ ไปสู่การทำงานเป็นดิจิตอล แล้วหากเราต้องการทำเป็นดิจิตอลเราทำงานแบบทีว่าได้จริงๆหรือเปล่า

Unity Technologies บริษัทพัฒนาโปรแกรมสร้างเกมส์ แตกไลน์เอา engine การสร้างเกมส์มาทำโปรแกรม AR/VR ในวงการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งทำให้การนำเสนอผลงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะจะทำให้สามารถทำงานแบบ interactive กับลูกค้าได้มาก แทนการเป็นภาพนิ่ง หรือ การเคลื่อนไหวแค่กล้อง

Autodesk Revit โปรแกรมที่สร้างโมเดลอาคาร สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบอาคาร ทำให้โปรแกรมในตระกูล autodesk และโปรแกรมโซลูชั่นอื่นๆของค่ายอื่นสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้ต่อเนื่อง เช่น การประมาณราคาก่อสร้าง การนำเสนอผลงาน Augmented Reality การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรอาคาร

กราฟช่วยอธิบายการใช้ดิจิตัลในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการออกแบบก่อสร้างของเราจะสูงกว่าเกษตรกรเพียง 1 ขั้นเท่านั้น

การนำเอาโมเดลอาคารจากโปรแกรม Revit ยอดนิยมไปใช้งานออกแบบประสานงาน หรือ การนำเสนอผลงานผ่าน iPAD ,AR หรือ แว่นตา

AR เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่อาศัยโทรศัพย์มือถือ หรือ iPad ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้าง ทำงานได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีพวกสมาร์ทโฟนทั้งหลายก็มีราคาต่ำลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ภูมิใจนำเสนอซอฟท์แวร์รองรับ Revit Platform ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การเริ่มออกแบบ คำนวณ ประสานงาน บริหารโครงการ บริหารต้นทุน บริหารอาคาร (FM) ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling)

สถาปนิกออกแบบงานสถาปัตยกรรม สามารถสร้างภาพ Virtual Reality ได้จาก Revit เข้า Unity ทำให้สร้างเป็นภาพได้เสมือนจริงมาก และสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้เสมือนเกมส์ แทนการแค่เดินแบบธรรมดา

สำหรับผู้ใช้ Revit สิ่งที่สถาปนิกผู้ออกแบบต้องการอย่างหนึ่ง คือ การนำเสนอผลงานให้เสมือนจริงมากที่สุด เพื่อให้ทีมงานออกแบบ เจ้าของโครงการ และ ลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้มีโอกาสดูผลงานได้ง่าย สามารถเดินดูภายในอาคาร ภายนอกได้ง่าย เข้าใจได้ง่ายสุด