CYPE

กราฟที่แสดงเป็นของสมาคมในต่างประเทศ แต่ก็ทำให้มองเห็นภาพว่า BIM (Building Information Modeling) ได้รับการยอมรับนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย

ยุคปัจจุบันทุกธุรกิจได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กันถ้วนหน้า ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรม BIM หลายค่ายที่ปรับตัวได้รวดเร็ว เริ่มทยอยออกโปรแกรมสำหรับการออกแบบ หรือ ตรวจสอบแบบ โดยกำหนดระยะห่าง (Social Distancing)

BIM เป็นแนวความคิดในการทำงานเพื่อให้ทำงานได้ครบวงจรจากการทำโมเดลเพียงครั้งเดียว ทำให้ลดเวลาการทำโมเดลซ้ำๆทุกๆครั้งเหมือนเดิมๆ รัฐบาลสเปน เริ่มกำหนดให้คนทำ BIM นำมาใช้เพิ่มโดยมีมาตรการความปลอดภัยระหว่างการทำงาน

คำย่อ 10 ตัวแรกที่ใช้กันบ่อยๆ หากไม่เคยใจ เชยแย่เลยนะ ลองมาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

โปแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงเป็นกราฟในแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องง่ายในการเข้าใจ โปรแกรม Microsoft Power BI และโปรแกรม Tableu เป็นสุดยอดในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล

BIMServer.center เป็น Platform การทำงานบนระบบ Cloud เพื่อให้ผู้ใช้ BIM ผ่าน Open BIM เป็น IFC ไฟล์ ทั้งงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบอาคาร การบริหารโครงการและอื่นๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาประสานงานกันบนเว็ปได้ และยังสามารถ Share ให้ Social Networking ได้เห็นและคอมเม้นท์กันได้

BIM เป็นการทำโมเดลอาคารเป็น 3 มิติ และมี Data แต่ละชิ้นส่วน (Components) ทำให้เราสามารถนำเอาข้อมูลรายละเอียดเหล่านั้นไปทำงานต่อเนื่องได้ โปรแกรม PLAXOS Project ที่ใช้โมเดลอาคารเป็นไฟล์ IFC และทำงานร่วมกับแผนงานที่สร้างจาก Oracle Primavera P6 หรือ MS Project โดยทำการถอดปริมาณวัสดุแล้วใส่เวลาการทำงานแต่ละกิจกรรมใน Primavera แล้วแสดงเวลาการทำงานเป็นทั้งแผนงาน WBS ต้นทุน และ Line Of Balance การทำงานให้เห็น ตลอดจนแสดงค่าเป็น S Curve ช่วยให้การบริหารโครงการได้ดีขึ้น

การที่เจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกร ผู้เกี่ยวข้อง สามารถที่จะทำการประชาสัมพันธ์ โครงการให้สังคม หรือ ผู้ที่มีผลกระทบกับโครงการได้รับรู้ เช่น EIA โปรแกรม BIMserver.center ซึ่งเป็น Platform ที่ให้สามารถสมัครใช้งานได้ฟรี ๆ

การวิเคราะห์เพลิงไหมอาคารบนระบบ BIM ด้วยโปรแกรม FDS Fire Dynamics Simulator เพื่อช่วยให้อาคารปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

BIM เป็นแนวความคิดในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลอาคาร โดยแต่ละค่ายจำเป็นต้องใช้นามสกุลตามแต่ผู้พัฒนา เช่น Revit ก็ใช้นามสกุล RVT ค่าย Bentley ใช้นามสกุล DGN เป็นต้น ซึ่งคนที่จะเอาไฟล์นั้นไปทำงานได้ต้องใช้โปรแกรมเดียวกันกับโปรแกรมที่เป็นคนสร้าง Open BIM เป็นการแก้ปัญหาให้คนทำงานเกี่ยวเนื่องได้โดยไม่ต้องใช้ไฟล์ที่สร้างเป็นคนเปิด ..

ปรัชญญาของ BIM (Building Information Modeling) เป็นการเก็บเป็นนามสกุลกลาง เพื่อให้โปรแกรมต่างๆที่รองรับในมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำเอาข้อมูลหรือไฟล์ที่เป็นนามสกุลเดียวกัน รุ่นเดียวกันเอาไปทำงานในส่วนอื่นๆได้ ไฟล์ IFC เป็นไฟล์กลางของโปรแกรม BIM โดย SmartBuilding เป็นสมาคมที่เป็นผู้ออก IFC (Industrial Foundation Classes) ว่าใครอยากรองรับผ่านการทดสอบ จะต้องส่งเข้าทดสอบก่อน

เพื่อให้เจ้าของบ้านเข้าใจผลงานออกแบบบ้านได้ง่ายๆ สถาปนิกสามารถเข้าไปใน BIMServer.center สมัครได้ฟรี แล้วทำการ Download โปรแกรม Augmented Reality จากเว็ปมาติดตั้งในมือถือแล้วแสดงได้แบบนี้ได้ ฟรีๆๆๆ

แนวความคิดของ BIM (Building Information Modeling) คือ การทำโมเดลอาคารครั้งเดียวแล้ว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำเอาโมเดลอาคารไปใช้งานต่อได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่ให้เสียเวลา ปัญหาเกิดขึ้นคือ โปรแกรมออกแบบ BIM แล้วเก็บไฟล์ต่างคนต่างเก็บ เวลา update ข้อมูลแล้วเวลาเอามาประกอบกัน เกิดการขัดแย้งกันมั่วไปหมด Twoplus Academy เตรียมเปิดอบรมระดับวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้งาน BIM ในทุกระบบไม่ว่า Revit, Bentley, Allplan ,ArchiCAD สามารถที่จะส่งไฟล์มาเก็บต้องกลางผ่านระบบ Cloud ทำให้เห็นได้ว่า ใครทำตรงไหน อย่างไร เมื่อไร และอื่นๆ