Cintool

การตรวจสอบระหว่าง BIM และการก่อสร้างจริง สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ 3D Scanner แล้วเอามาเปรียบเทียบกับ BIM เช่น Revit หากเปรียบเทียบแล้วแตกต่างกัน สามารถให้โปรแกรมแสดงเป็นสีที่แตกต่างๆกัน ทำให้ทราบว่าทำผิด แล้วสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทำการแก้ไขได้ง่าย โดยสามารถใช้โปรแกรม BIMTrack ช่วยในการติดตาม