การสร้าง AR ในงานสถาปัตยกรรม

454 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสร้าง AR ในงานสถาปัตยกรรม

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ศึกษา ทดสอบ การใช้เทคโนโลยีด้าน AR มาหลากหลายโปรแกรม ทำให้พบว่า Unity เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้าง AR ในตลาดโลกใช้งานกว่า 60 % เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเริ่มจากการสร้างเกมส์ที่ใช้งานกันทั่วโลก และภายหลังมีการพัฒนาต่อยอดให้ใช้งานด้าน AEC หรือ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างมากยิ่งขึ้น

โดยการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล ทูพลัส ซอฟท์ฯ จะเชื่อมโยงโปรแกรมทุกตัวของ ทูพลัส ซอฟท์ฯ ให้เป็น AR เช่น Revit, MagiCAD, Bentley, Microstation, ContextCapture, LumenRT, ViSoft, Cubicost , ADAPT, Dlubal RFEM, Synchro Pro , Oracle Primavera P6 เป็นต้นผ่านโปรแกรม Unity Pro ที่รองรับการใช้งานแบบ AR,VR ใช้แว่นตาแบบ Hololens แบบต่างๆ 

ซึ่งนอกจากจะแสดงภาพแล้วยังสามารถแสดงข้อมูลจาก IFC ให้เห็นได้อย่างน่าตื่นเต้น โปรดติดตาม ...