PLAXOS Project โปรแกรม 5D BIM

PLAXOS Project โปรแกรม 5D BIM

 

 

โปรแกรม Plaxos Project เป็นโปรแกรมบริหาร BIM เป็น 5D BIM ที่อาศัยโมเดล 3D จาก IFC นำมาถอดปริมาณ และนำไปเชื่อมกับแผนงานโครงการกับ Primavera P6, MS Project และแสดงแผนงาน งบประมาณโครงการ การบริหารต้นทุนโครงการได้เป็นอย่างดี แสดงค่าเป็น S Curve ในในแต่ละช่วงเป็น Animation และรายงาน

พร้อมนำข้อมูลไปใช้งานบน BIMServer.center เพื่อให้อยู่ใน Platform เดียวกันในการบริหารเอกสาร BIM ทุกระบบ ทูพลัส ซอฟท์ฯ  เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Plaxos Project อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบขายขาด ราคาไม่แพง ซึ่งจะเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ 

 

Courtesy : www.autodesk.com Revit