บริษัทฯ กำลังเร่งพัฒนา Youtube Channel
สามารถติดตามรับชมได้ที่ www.youtube.com/twoplussoft
ภาพบรรยากาศการอบรมวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์สำหรับงานขุดลึกและอุโมงค์ในชั้นดินเหนียวอ่อน
Autodesk Infrastruture Design Suite
ซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านสาธารณูปโภค

PROFESSIONAL
Architecture
Autodesk
CAD & 3D BIM
20-20 Technologies
การออกแบบตกแต่งภายใน
ViSoft
การออกแบบตกแต่งห้องน้ำ
e-on software
โปรแกรมการสร้างภาพ Perspective เสมือนจริง
Engineering
ADAPT
คอนกรีตอัดแรงพื้นอาคาร และสะพาน
PLAXIS
วิเคราะห์งานดินและ หินด้วย Finite Element
Forum 8
จำลองเมือง และชุมชน 3 มิติ เสมือนจริง
ENTERPRISE
Project Management
Oracle Primavera
การบริหารโครงการระดับองค์กร
Facilities Management
ARCHIBUS
การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร
Digital Signature
ARX
การอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์