บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด บริษัทที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง รวมจนถึงบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น โครงการสนามบิน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นต้น  

1.  พนักงานขายโครงการ   จำนวน  1 ตำแหน่ง

 • ปริญญา ตรี ชาย-หญิง
 • ทัศนคติในการทำงานดี 
 • มีประสบการณ์การขายซอฟท์แวร์
 • มีคอมมิชชั่น และ ค่าน้ำมันรถส่วนตัว
 • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 
 • เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.

 

2. วิศวกรธรณีเทคนิค          จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ปริญญา โท สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค ชาย-หญิง
 • ใช้โปรแกรม PLAXIS ได้
 • ชอบทำงานวิจัยด้านธรณีเทคนิค
 • เดินทางไปอบรมต่างประเทศทุกปี
 • พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

 

3. นักศึกษาฝึกงาน               จำนวน  5 ตำแหน่ง 

 • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 • สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขา วิศวกรรมเครื่องกล แมคคาทรอนิกส์
 • สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ
 • สาขา ออกแบบกราฟิก มัลติมีเดีย สารสนเทศ   
 • ชาย-หญิง      
 • สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในสาขาที่เรียนได้เป็นอย่างดี เช่น Revit , ArchiCAD ,Solidworks,Autodesk Fusion 360, Rhinos 3D (Grasshopper), Sketch up , Photoshop ,3D Max, AI
 • นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ต้องการฝึกงานจริงๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปทำงานจริง 
 • เวลาทำงาน 8:30-17:00 น. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 

 

4. นักศึกษาฝึกงาน  ต้องการสร้าง Visual Effect จำนวน  3 ตำแหน่ง 

 • สาขา ออกแบบกราฟิก มัลติมีเดีย สารสนเทศ นิเทศน์ศาสตร์ ภาพยนต์ ที่ต้องการสร้างภาพ Visual Effect มืออาชีพ 
 • ชาย-หญิง     
 • สามารถใช้โปรแกรม Sketch up, Photoshop, 3ds Max ,Rhino หรือ Maya
 • นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ต้องการฝึกงานจริงๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปทำงานจริง
 • เวลาทำงาน 8:30-17:00 น. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 

 

 

สนใจติดต่อ สามารถส่งประวัติส่วนตัว อัตราเงินเดือนที่ต้องการ และ เป้าหมายในการทำงาน ทางอีเมล์ info@twoplussoft.com หรือ INBOX ทาง FB

 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport
 
           
     Oracle     ContextCapture     Autodesk      IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera                   LumenRT          Autodesk BIM 360         Maturix In-Situ      Support Ticket
           Oracle Primavera P6       OpenRoads          Revit & Collections         Maturix Precast 
           Oracle Primavera Cloud     OpenRails     VISICON     Drone / UAV About
           Oracle Primavera Unifier     OpenBuildings     BIMTrack     3D Scanner     Contact Us
           Oracle Primavera Unifier Cloud     Synchro PRO     CubiCost     Robotics     About Us
           Oracle Aconex     PLAXIS     MagiCAD          Privacy Policy 
           Services     Soilvision     ViSoft Premium        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
     ScheduleReader     gINT   
     Working With Us 
            ScheduleReader     ProjectWiseFM /FEM /CAD            
          ScheduleCleaner      ARCHIBUS    
     Synchro           ADAPT           
      Trimble TILOS