ทำงานกับเรา 

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด บริษัทที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง รวมจนถึงบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น โครงการสนามบิน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้่า เป็นต้น  

1.  พนักงานขายโครงการ   จำนวน  1 ตำแหน่ง

 • ปริญญา ตรี ชาย-หญิง
 • ทัศนคติในการทำงานดี 
 • มีประสบการณ์การขายซอฟท์แวร์
 • มีคอมมิชชั่น และ ค่าน้ำมันรถส่วนตัว
 • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 
 • เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.


2. วิศวกรธรณีเทคนิค          จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ปริญญา โท สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค ชาย-หญิง
 • ใช้โปรแกรม PLAXIS ได้
 • ชอบทำงานวิจัยด้านธรณีเทคนิค
 • เดินทางไปอบรมต่างประเทศทุกปี
 • พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี


3. นักศึกษาฝึกงาน               จำนวน  5 ตำแหน่ง 

 • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 • สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขา วิศวกรรมเครื่องกล แมคคาทรอนิกส์
 • สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ
 • สาขา ออกแบบกราฟิก มัลติมีเดีย สารสนเทศ   
 • ชาย-หญิง      
 • สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในสาขาที่เรียนได้เป็นอย่างดี เช่น Revit , ArchiCAD ,Solidworks,Autodesk Fusion 360, Rhinos 3D (Grasshopper), Sketch up , Photoshop ,3D Max, AI
 • นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ต้องการฝึกงานจริงๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปทำงานจริง 
 • เวลาทำงาน 8:30-17:00 น. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 

 

4. นักศึกษาฝึกงาน  ต้องการสร้าง Visual Effect จำนวน  3 ตำแหน่ง 

 • สาขา ออกแบบกราฟิก มัลติมีเดีย สารสนเทศ นิเทศน์ศาสตร์ ภาพยนต์ ที่ต้องการสร้างภาพ Visual Effect มืออาชีพ 
 • ชาย-หญิง     
 • สามารถใช้โปรแกรม Sketch up, Photoshop, 3ds Max ,Rhino หรือ Maya
 • นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ต้องการฝึกงานจริงๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปทำงานจริง
 • เวลาทำงาน 8:30-17:00 น. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 

 

 

สนใจติดต่อ สามารถส่งประวัติส่วนตัว อัตราเงินเดือนที่ต้องการ และ เป้าหมายในการทำงาน ทางอีเมล์ info@twoplussoft.com หรือ INBOX ทาง FB

 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

SoftwareDigital ConstructionSolutionsProfessional ServicesSupport
 
           
  Oracle Primavera    IOT      Twoplus 7D BIM      รับสร้าง3D Reality Modeling      Technical Support 
       Oracle Primavera P6                             Maturix In-Situ      ออกแบบโครงสร้าง     รับถอดปริมาณวัสดุ      Requested Support 
       Oracle Primavera Unifier      Maturix Precast      วิศวกรรมโยธา และ VR      รับสร้างvisualeffectโครงการ 
       Oracle Aconex       วิศวกรรมธรณีเทคนิค      รับวิเคราะห์แผนงานก่อสร้างด้วย 4D About
  Bentley           การบริหารโครงการ        Oracle Primavera     Contact Us
       ContextCapture       การบริหารทรัพย์สิน FM       ARCHIBUS FM     About Us
       LumenRT       ซอฟท์แวร์สำนักงาน       Privacy Policy 
       OpenRoads
       โครงการร่วมมือสถานศึกษา
       OpenRails                    Working With Us 
       Synchro      
       iTwins               
       PLAXIS                      
  Autodesk                      
       Revit               
       AutoCAD         
       Navisworks Manage    
       Autodesk BIM 360          
  ADAPT       
       ADAPT Builder    
       ADAPT Floor Pro    
       ADAPT PT/RC    
  BIM/ Etc.    
       BIMTrack     
 
       VISICON    
       CubiCost    
       ViSoft Premium    
  Facilities Management                            
       ARCHIBUS