SYNCHRO 4D เป็นโปรแกรมการวางแผนงาน 4 มิติ และการจำลองการก่อสร้าง สำหรับการวางแผนงานและการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแบบดิจิทัล 

สำหรับ ผู้จัดการโครงการ นักวางแผนงานโครงการ และ นักประมาณราคาก่อสร้าง
  วางแผน บริหาร การก่อสร้าง การติดตาม การรีวิว การก่อสร้างแบบ 4 มิติ
   รีวิว การสื่อสาร การทำงานร่วมกันในรูปแบบดิจิตัลและสภาพแวดล้อมแบบเห็นเป็นภาพและโต้ตอบแบบ 2 ทาง 
   ตรวจสอบและปรับแผนงานใหม่เหมาะสมก่อนเริ่มโครงการ 
   ระบุปัญหาแผนงานโครงการได้ล่วงหน้า ทำให้ท่านประหยัดต้นทุน และเวลา 
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานทั้งหมดว่าได้ถูกรับเชิญเข้าในห่วงโซ่อุปทาน 
   สามารถเลือกขีดความสามารถที่เหมาะสมโดยใช้คำสั่งพิเศษได้ง่าย

SYNCHRO 4D เป็นโปรแกรมทำงานบนระบบ Cloud แบบ realtime ช่วยให้การวางแผนและการก่อสร้างทำงานแบบดิจิทัลให้ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งโปรแกรม Synchro 4D เป็นโปรแกรมเดียวในตลาดในการทำงานกับโมเดลอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และวางแผนงานโครงการบน Cloud ซึ่งสามารถรองรับการทำงานกับโครงการขนาดใหญ่ได้ การก่อสร้าง การวางแผนงานเป็นโมเดล 3 มิติ เสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์ การบริหารงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ สามารถนำเอาโมเดล (3d Model) จากโปรแกรม CAD/BIM ชั้นนำของโลก มาทำงานร่วมกับโปรแกรมวางแผนงาน (Project Management) ชั้นนำ เช่น Oracle Primavera P6 , MS Project และแม้กระทั่ง Synchro Scheduler ทำให้ทำงานได้ง่าย เข้าใจการทำงานการก่อสร้างดีขึ้น ชัดเจนขึ้น และ แม่นยำมากยิ่งขึ้น 

SYNCHRO 4D  ทำให้การก่อสร้าง แผนงาน และ การติดตามความก้าวหน้า บนโมเดล 3 มิติ ทำให้ง่ายในการสื่อสาร และการนำเสนอแผนงานและแบบก่อสร้าง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเช่น material suppliers การประสานงาน การรับปาก ด้วยความมั่นใจ ในการทำงานและส่งของตามที่อนุมัติ สำหรับการเบิกเงิน การทำงานบนเว็ปและมือถือบนโมเดลการก่อสร้างเป็น 4 มิติ ช่วยให้เพิ่มมูลค่า โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ พร้อมกับตำแหน่งการทำงานบนแผนที่และข้อมูลอื่นๆ ทำให้เข้าใจงานได้ง่าย ตัดสินใจได้รวดเร็ว

  • ผู้ใช้งานไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานกับ CAD/BIM มาก่อน  สามารถนำเอาโมเดล 3 มิติ มาใช้งานได้เลย 
  • เชื่อมโยงระหว่างโมเดล 3 มิติ และแผนงานก่อสร้าง เพื่อให้มองเห็นเป็นภาพ 3 มิติ การก่อสร้างตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างโครงการ 
  • สามารถเปลี่ยนแปลนงานและโมเดล 3 มิติ ได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องแจ้งมาให้แก้ไข เพื่อให้เกิดความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  • ทำให้โครงการเสร็จได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น การถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างจากโมเดล 3 มิติ โดยการกำหนด Cost Code และ การคำนวณปริมาณงานในแต่ละส่วนประกอบ 
  • การติดตามระหว่างการก่อสร้าง เปรียบเทียบกับแผนงาน เพื่อให้สามารถควบคุมงานในงบประมาณได้ 
  • สามารถแบ่งงานการออกแบบของคุณให้เป็นส่วนเล็กๆ แล้วสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ เพื่อที่จะคำนวณ และวางแผนงานโครงการได้ง่าย แม่นยำ
  • การแสดงทั้งโมเดล 3 มิติ และแผนงานก่อสร้าง ให้เป็นสภาพแวดล้อมเดียวกัน ทำให้ลดการทำงานหรือวางแผนงานขัดแย้งกัน ระหว่างทีมงานลง ทำให้ทราบปัญหาและวางแผนแก้ไขก่อนเกิดเหตุการณ์จริงระหว่างการก่อสร้าง

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ “what-if” ได้ เพื่อลดความเสี่ยงการทำงานล่าช้า โดยการรีวิวการทำงานตามลำดับแต่ละช่วง  การโฟกัสพื้นที่การวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ ที่งานที่ทำงานล่าช้าจากแผนงาน 

ทำให้โครงการเสร็จทันตามกำหนด ตรงเวลา 
สามารถ update แผนงานความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา และ realtime  การวางแผน ก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้า และ รีวิวการก่อสร้างโครงการแบบ 4 มิติ SYNCHRO 4D ทำงานบนระบบ Microsoft Azure เพื่อให้คุณได้ใช้กับเทคโนโลยี cloud ที่ดีที่สุด

ทำให้คุณการมีคุณภาพสูงสุด
คุณสามารถรีวิว สื่อสาร และ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้แบบดิจิทัล ทำให้ทุกคนสามารถทำงานบนเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด ล่าสุด คุณสามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบแผนงานได้อย่างรอบครอบก่อนเริ่มงานก่อสร้างจริง 

หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน ป้องกันการทำงานเกินกว่างบประมาณ 
Save time and money when you identify scheduling problems in advance of the work. You can rely on data that is secure, up-to-date, and accessible from a range of devices based on roles and permissions.

โฟกัสบนความปลอดภัย
ทำให้มองเห็นการทำงานที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงได้ล่วงหน้า ทำให้นำเอาอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้งาน และทำให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเข้าใจตรงกัน รวมจนถึง supply chain ทั้งหมด

เชื่อมการทำงานระหว่างสำนักงานและไซต์งานก่อสร้าง 
คุณสามารถทำงานบน 4D construction ไม่ว่าเป็นเอกสาร แบบฟอร์ม และโมเดล 3 มิติ  ทำให้สื่อสารระหว่างสำนักงานและไซต์งานก่อสร้างให้เข้าใจตรงกันมากที่สุด

ทำงานบนระบบ Digital Twins
ซึ่ง SYNCHRO 4D ทำงานบน Bentley’s iTwin technology ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับโครงการสามารถเข้าใช้งาน 4D construction models  บนข้อมูลเดียวทำให้เป็นการทำงานแบบ ( a single source of truth.) คุณสามารถทำงานบนโมเดลเดียวกันจากโมเดลการออกแบบ แทนการสร้างโมเดลใหม่ ที่ทำให้ยากในการตรวจสอบความถูกต้อง 

โมดูลใน Synchro 4D
โปรแกรม Synchro Pro ซึ่งเป็นโปรแกรม Desktop Application
โปรแกรม Synchro Modeler เป็นโปรแกรมสำหรับแบ่งโมเดล 3 มิติ BIM/CAD ให้มีขนาดหรือระยะที่สั้นลง ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างจริง เช่น ถนนยาว 10 กม.  การจำลองการก่อสร้างครั้งเดียวทั้ง 10 กม. จะไม่เหมือนจริง จึงจำเป็นจะต้องแบ่งโมเดลให้เหมาะสมกับการทำงาน เช่น ยาวเป็นช่วงๆละ 100 ม.เป็นต้น
Advanced Work Package

Synchro สามารถให้การแสดงขั้นตอนการก่อสร้างเป็น Advanced Work Package ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลได้ตามต้องการโดยแก้ไข custom field ได้เอง ทำให้ใช้งาน Advanced Work Package ได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย 
SYNCHRO4D
SYNCHRO4D
การอธิบาย Advanced Work Package แบบง่ายๆ

โปรแกรม Synchro ประกอบด้วยโมดูลดังนี้ 

Synchro Field

เป็น App บนมือถือ หรือ iPAD สำหรับการเข้าถึงข้อมูลโครงการ การบันทึก รายงานสภาพการทำงานประจำวันที่หน่วยงานก่อสร้าง


Synchro Control

SYNCHRO Control เป็น Cloud สำหรับการบริหารงานก่อสร้างผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้คุณสามารถบริหาร เข้าถึง การประสานงาน การจัดข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการในที่ๆเดียว 

Synchro Perform

โปรแกรมผ่าน Cloud สำหรับการแสดงค่าประสิทธิภาพการทำงานโครงการ การวัดความก้าวหน้าโครงการ การบริหารทรัพยากร การทำ S Curve

Synchro Cost

โมดูล Synchro Cost นี้ทำงานด้านต้นทุนการก่อสร้าง BOQ. การประมูล สัญญา 

  

   


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 
 
 
BIMDigital ConstructionProject Delivery             FMSupport
 
           
     ALLPLAN     Synchro Field     Oracle Aconex     ARCHIBUS      Technical Support 
     AUTODESK     Synchro Control     ProjectWise      Digital Twins      Support Ticket
     BENTLEY     Synchro Perform     ISETIA         
     CYPE     Synchro Cost           About

     Synchro 4D   Twoplus BIM Services         Contact Us
      Project Management        BIM Modeler      About Us
BIM Collaboration          Oracle Primavera P6     Digital Twins Services      Privacy Policy
     BIMplus       Oracle Primavera Cloud     Infrastructure Visualization      โครงการร่วมมือสถานศึกษา
     BIMTrackEstimating        Oracle Primavera Unifier     Oracle Primavera P6 Implementation      Working With Us
     VISICON     CostOS Standalone     LobsterVision        
          CostOS Enterprise     ScheduleReader  
     
        
     
     
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้