กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

***กรุณาระบุชื่อ software ที่ต้องการติดต่อด้วยครับ


BIMplus เป็นแพลตฟอร์มการประสานงาน ALLPLAN BIM แบบออน์ไลน์บนระบบ Cloud ที่ออกแบบพัฒนาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายสามารถทำงานในการบริหารข้อมูล BIM ร่วมกันได้ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถนำเอาโมเดล BIM มาประสานงานร่วมกันบนระบบ BIMplus ได้เป็นอย่างดี การทำเอาไฟล์จาก ALLPLAN ไม่ว่า  Allplan Architecture , Allplan Engineering , Allplan Engineering Civil , Allplan Brigde และ Allplan Precast ทำงานร่วมกันได้จากผู้ออกแบบแต่ละฝ่าย ทำให้ไฟล์ไม่แตกกระจาย สะดวก ง่าย และรวดเร็วในการทำงาน BIM เพื่อให้ท่านมุ่งออกแบบก่อสร้างให้ดีที่สุด 

 

 

Efficient construction projects with Bimplus

ดำเนินโครงการก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น คุ้มค่าขึ้น และมีคุณภาพสูงขึ้นโดยใช้ BIMplus  สามารถทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการสามารถเข้าถึงข้อมูล BIM ได้พร้อมกัน และทำงานได้ทุกสถานที่  สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ ทำให้ทราบถึงสถานะการทำงานในปัจจุบัน และ งานที่กำหนดไว้ (Defined Tasks)  
คุ้มค่าในการลงทุน และทำให้คุณภาพดีขึ้น  สามารถระบุและแก้ไขความไม่สอดคล้องของการวางแผนได้ก่อนเริ่มการก่อสร้าง
 
Discover your benefits with Bimplus
ควบคุมโครงการ

ควบคุมโครงการ

 • ควบคุม และ ตรวจดู โครงการ BIM ให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดช่วงอายุการใช้งาน (entire life-cycle)
 • บริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • สามารถติดตาม ประเด็นที่เปิดไว้ และปิดประเด็นได้ 
ข้อมูลเชื่อมโยงกัน

ข้อมูลเชื่อมโยงกัน

 • สามารถทำงาน BIM ร่วมกับโปรแกรม BIM ชั้นนำของโลกได้ทุกค่าย 
 • เอาโมเดล BIM มาผสมกัน ประสานงาน และ รีริว ในโมเดลกลาง (central model)
 • ทำให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ 
การติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสาร

 • ตรวจสอบโมเดลคลาดเคลื่อนหรือโมเดล BIM ชนกัน (Crash Detection) ได้อย่างง่ายดาย
 • ใช้บอร์ดการทำงาน เพื่อให้ง่ายและ ติดตามประสานงานได้ง่าย 
 • สามารถควบคุม โมเดลย่อย (Sub-models) ได้อย่างเต็มที่
การเข้าถึงข้อมูลโครงการ

การเข้าถึงข้อมูลโครงการ

 • สามารถใช้งานข้อมูลโครงการได้จากทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกเครื่องมือ (PC,iPAD, Phone)
 • สามารถใช้ Bimplus  ตลอดเวลาที่คุณต้องการ 

BIMplus สำหรับการประสานทุกฝ่ายในโครงการก่อสร้าง
 

BIMplus  พัฒนาสำหรับทีมงานโครงการทั้งหมด ที่ต้องการย้ายการทำงานประสานงาน (Collaboration) ข้อมูล BIM บนระบบ Cloud Based Collaboration เพื่อให้การติดตามประสานงานบนแพลตฟอร์มทั้งวงจรชีวิต (Lifecycle) ให้เป็นข้อมูลหนึ่งเดียวแทนการทำงานกระจัดกระจาย และทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบนระบบเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ

Project Management
 
Projects and users need to be organized from the outset.
สร้างโครงการใหม่

สร้างโครงการใหม่

Watch Now >

>  การจัดไฟล์โครงการตามเงื่อนไข 
>  เลือกผู้เข้าใช้งานโดยการเชื้อเชิญ (invitation)

สร้างกลุ่มแต่ละหมวด

สร้างกลุ่มแต่ละหมวด

Watch now >

> กำหนดสิทธิ์และบทบาทแต่ละท่าน 
> เกิดความโปร่งใส สำหรับทีมออกแบบทั้งหมดทุกคน

การบริหารหลายโมเดล

การบริหารหลายโมเดล


Watch Now  >

Information Management
 
Manage more information in shorter timeframes.
การควบคุมเอกสาร

การอัปโหลดโมเดล

Watch Now >

>  บริหารข้อมูลรายละเอียดจากหลายแหล่งและหลายรูปแบบข้อมูล 
>  สร้างสภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

การควบคุมเอกสาร

การควบคุมเอกสาร

Watch Now >

>  เก็บบันทึกหลายๆรุ่นของเอกสารและโมเดล BIM 
>  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา จากทุกที่  จากทุกอุปกรณ์

ขั้นตอนการทำงาน ISO 19650
ขั้นตอนการทำงาน ISO 19650 


Watch Now >
Change Management
 
Manage risk and minimize errors as the number of revisions increase.
การแก้ไขอัตโนมัติ

การแก้ไขอัตโนมัติ

Watch Now >


>  สามารถมองเห็นภาพจากทุกรุ่นจากทุกโมเดลอาคาร
>  เปรียบเทียบโมเดลเดียวกันในหลายๆรุ่น (revisions)

การเปรียบเทียบแต่ละรุ่น

การเปรียบเทียบแต่ละรุ่น

Wacth Now >

>  ทำให้ใมีข้อมูลตัดสินใจได้เร็วขึ้น
>  ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

การบริหารกิจกรรมโครงการ

การบริหารกิจกรรมโครงการ

Watch Now >

Coordination
 
Avoid uncoordinated information leading to errors and increased costs.
การควบคุมเอกสาร

 การสำรวจโมเดล BIM

Watch Now >

>  สามารถทำงานได้หลายๆโมเดลพร้อมๆกัน 
>  การมองเห็นโมเดลด้วยการโปรแกรมเปิดดูที่มีประสิทธิภาพ 

รายงานโมเดลขัดแย้งกัน (Clash Reporting)
รายงานโมเดลขัดแย้งกัน (Clash Reporting)


Watch Now >

>  กำหนดค่า attributes และรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้ 
>  ตรวจสอบโมเดลที่ขัดแย้งกัน (clash checks) และจำลองการทำงาน และอื่นๆ.

 

การจำลองการก่อสร้างตามแผนงาน
การจำลองการก่อสร้างตามแผนงาน

Watch Now >
Collaboration
 
Standardizing data from multiple information sources and making it available to all.
การสร้างกิจกรรม (Task)

การสร้างกิจกรรม (Task)

Watch Now >

>  สร้าง กำหนด บริหารกิจกรรม พร้อมกับภาพประกอบ หรือ ไม่มีภาพประกอบ
>  วิวดูกิจกรรมของในโมเดลและการ signed off

สไลค์โชว์
สไลค์โชว์


Watch Now >

> สร้างสไลค์โชว์สำหรับการนำเสนอผลงานโครงการ
>  สามารถใช้คำสั่งขั้นสูง และใช้ Open API สำหรับการปรับแก้เพิ่มเติมเอง

ข้อมูลโมเดลใน Excel
ข้อมูลโมเดลใน Excel

Watch  Now >

BIMplus มี 4 รุ่น 

BIMplus
Basic

เป็นการใช้ระดับเบื้องต้น หรือ ทดสอบการใช้งาน สำหรับการติดต่อประสานงาน ทำให้ท่านสามารถควบคุม  BIM ที่ท่านออกแบบก่อสร้างกับผู้เกี่ยวข้องที่ไม่เคยทำได้มาก่อน
 
ใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย
เชิญสมัครได้โดยกดปุ่มด้านล่างสมัคร วันนี้ !
 
BIMplus
Standard
 
พัฒนาบนการทำงานร่วมกันและการติดต่อประสานงานขั้นพื้นฐาน กับการบริหารประเด็นต่างๆ กำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาทผู้ใช้งาน ในแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถบริหาร BIM Workflow ขั้นสูงได้
 

 

จำนวนต่อผู้ใช้ / ปี
5
10
25
50
100ติดต่อฝ่ายขาย
200ติดต่อฝ่ายขาย
>200ติดต่อฝ่ายขาย
BIMplus
Professional
 
ใช้คำสั่งเต็มที่ในการประสานร่วมกันและติดต่อประสานงานกับการบริหารประเด็นต่างๆ เพิ่มสิทธิ์และบทบาทผู้ใช้  งานเพิ่มเติมจาก Standard และ ความสามารถในการอนุมัติ เพื่อให้สามารถบริหาร BIM เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามกำหนด

 
 
จำนวนต่อผู้ใช้ / ปี
5
10
25
50
100ติดต่อฝ่ายขาย
200ติดต่อฝ่ายขาย
>200ติดต่อฝ่ายขาย

 
BIMplus
Enterprise
 
ครบทุกคำสั่งเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน และติดต่อประสานงานกับประเด็นต่างๆ  ขยายการบริหารสิทธิ์การใช้งานและบทบาท  เพิ่มความสามารถในขบวนการอนุมัติเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหาร BIM เป็นไปตามกำหนด บวกด้วยความสามารถของการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัดจำนวน (Unlimited Starage)

 
จำนวนต่อ ผู้ใช้/ ปี
5
10
25
50
100ติดต่อฝ่ายขาย
200ติดต่อฝ่ายขาย
>200ติดต่อฝ่ายขาย 

    ALLPLAN BIMPLUS       Data sheet Performance Highlights Allplan Bimplus: PDF DOWNLOAD 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 
 
 
BIMDigital ConstructionProject Delivery             FMSupport
 
           
     ALLPLAN     Synchro Field     Oracle Aconex     ARCHIBUS      Technical Support 
     AUTODESK     Synchro Control     ProjectWise      Digital Twins      Support Ticket
     BENTLEY     Synchro Perform     ISETIA         
     CYPE     Synchro Cost           About

     Synchro 4D   Twoplus BIM Services         Contact Us
      Project Management        BIM Modeler      About Us
BIM Collaboration          Oracle Primavera P6     Digital Twins Services      Privacy Policy
     BIMplus       Oracle Primavera Cloud     Infrastructure Visualization      โครงการร่วมมือสถานศึกษา
     BIMTrackEstimating        Oracle Primavera Unifier     Oracle Primavera P6 Implementation      Working With Us
     VISICON     CostOS Standalone     LobsterVision        
          CostOS Enterprise     ScheduleReader  
     
        
     
     
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้