AssetWise เป็นโปรแกรมโซลูชั่นสำหรับการบริหารทรัพย์สินทางวิศวกรรม เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถตัดสินไจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตั้งแต่ การวางแผนงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปี แบบ proactive maintenance เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และมั่นใจว่าเป็นไปตามการปฎิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานข้อบังคับ (regulatory compliance) และตามมาตรฐาน ISO 55000 ด้วยการไหลของข้อมูล และ การทำงานร่วมกัน คุณสามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และควบคุมรายละเอียดของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง AssetWise ทำให้คุณทำงานกับรายละเอียดสนับสนุนให้ขบวนการทำงานของธุรกิจของคุณ และขับเคลื่อนประสิทธิภาพของทรัพย์สินทางวิศวกรรมของคุณให้ทำงานได้ดีขึ้น

โดยการทำงานร่วมกับมาตรฐานการทำงานของ BIM (Building Information Modeling) ,PAS และ ISO เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารทรัพย์สิน  และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ IoT และระบบ ERP (Enterprise Resources Planning : SAP)   โดย AssetWise ทำให้เชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้แหล่งข้อมูลหลากหลายแห่งทำงานได้อย่างลงตัว ทำให้เห็นข้อมูลพื้นฐานเกิดความแม่นยำและน่าเชื่อถือ เมื่อเกิดความจำเป็นในการที่จะนำมาใช้งาน การซ่อมบำรุง และงานวิศวกรรม AssetWise CONNECT Edition  ทำให้องค์กรธุรกิจของท่านทำงานงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นข้ามระบบแต่ละหมวด IT, OT และ ET และทำงานตลอดวงจรชีวิตของทรัพย์สินของท่าน 

 

 

 

 

เว็ปไซต์ AssetWise คลิกที่นี้ !

AssetWise ALIM


AssetWise ALIM improves overall accessibility, quality, integrity, and relevance of asset data, in-context, across the asset lifecycle. Trust AssetWise ALIM as your system of record to control structured and unstructured information, control documents and records, manage changes, and ensure the delivery of accurate information to engineering, operations, and maintenance. Inherently spatial and network aware, AssetWise leverages digital engineering models to support superior asset performance.

AssetWise Asset Reliability

Ensure your assets are safe, reliable, and efficient over their operating life. AssetWise Asset Reliability enables you to develop proactive strategies that improve long-term asset reliability and performance. Optimize processes for the day-to-day operations of assets to minimize operational costs and maximize your production capabilities.
With risk-based inspections, maintenance task analysis, and reliability-centered maintenance analysis, you can develop high-quality reliability strategies and programs that ensure your assets and asset investments deliver optimal value, maximize safety, and enhance regulatory compliance.

AssetWise Digital Twin Services


Owner-operators and their supply chains need to manage data and information from multiple sources and formats and display it a way that is easy to visualize, analyze, and understand, so you can make fast and informed decisions. AssetWise Digital Twin Services provides immersive visibility and analytics for timely decision support utilizing a digital twin approach. It enables digital context, digital components, and digital chronology to provide enhanced performance of infrastructure assets.

AssetWise Enterprise Interoperability

AssetWise leverages your connected data environment (CDE) for operations. AssetWise Enterprise Interoperability helps extend the CDE to your entire enterprise by enabling access to multiple data sources and third party systems to deliver a common view of asset information. With AssetWise Enterprise Interoperability, information is managed where appropriate, but made available as required in disparate operations, maintenance, and engineering systems.


AssetWise Enterprise Interoperability supports multiple levels of information exchange complexity, ranging from simple attribute or file exchange to fully orchestrated service bus supported information exchange. Information from AssetWise can be used in third party systems, while information from one or more third party systems can be leveraged within AssetWise via a single, managed interoperable connection. Certified system connectors ensure that information quality, security and integrity are maintained to deliver a complete view of relevant asset data.AssetWise Enterprise Interoperability provides generic connectors based on MIMOSA ws-ISB standards and specific connectors, including INFOR, Oracle EAM, Microsoft Dynamics, ESRI, and IBM Maximo. 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 
 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport
 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation     Autodesk Revit     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        ContextCapture     Autodesk BIM 360         Maturix In-Situ      Support Ticket
           Oracle Aconex     LumenRT     Cintoo         Maturix Precast 
           Services     OpenBuildings     Visicon     Drone / UAV About
           ScheduleReader     OpenRoads     BIMTrack     3D Scanner     Contact Us
           ScheduleCleaner     OpenRail     Cubicost     Robotics     About Us
           Synchro Pro     OpenSite     ViSoft Premium          Privacy Policy
                Synchro
        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        PLAXISFM /FEM    
     Working With Us
       OpenPlant     ARCHIBUS    
      AutoPlant     ADAPT  
      ProjectWise    Dlubal   
     AssetWise