ทูพลัส ซอฟท์ฯ มีความยินดีในการร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อการยกระดับความสามารถในการทำงานให้กับนักศึกษา และ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

รับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา

บริษัทฯ ยินดีรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชาย-หญิง แบบสหกิจศึกษา เข้าฝึกงานกับบริษัท เพื่อที่นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานจริง เตรียมความพร้อมก่อนไปประกอบอาชีพจริงหลังจบการศึกษา โดยมีพี่เลี้ยงจ่ายงานและให้คำปรึกษา โดยหัวข้อการฝึกงานจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน 

 • สาขาออกแบบกราฟิก
 • สาขามัลติมีเดีย
 • สาขาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
 • สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาแมคาทรอนิกส์ เครื่องกล
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ

รับเชิญไปช่วยบรรยายพิเศษ

โลกยุคใหม่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  ออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ

หากท่านสนใจสามารถติดต่อ ขอเชิญไปบรรยายพิเศษได้โครงการร่วมการวิจัยการก่อสร้าง

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์  จำกัด เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ทำงานด้านซอฟท์แวร์ก่อสร้าง ที่ทำงานวิจัยด้านการก่อสร้างครบวงจร ทั้งด้านซอฟท์แวร์ ทฤษฎี และ ปฎิบัติ 

หากอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยใดที่สนใจต้องการทำงานวิจัยร่วมกับเรา สามารถติดต่อกับเราได้ โดยสามารถทำงานวิจัยได้ในหลายระดับ ตั้งแต่

 • การช่วยกำหนดหัวข้อการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท 
 • การวิจัยร่วมสำหรับปริญญา โท-เอก
 • การวิจัยร่วมกับ คณาจารย์ ในการทำงานโครงงานวิจัย

โดยเกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมการก่อสร้าง, AI ,Machine Learning, IoT ,BIM ,4D, Enterprise Project Management, Road Design, Infrastructure, Drone  การวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร Cold Formed Steel , Steel Fabrication ,Finite Elements, Dome Structure, Load wall bearing, geopolymer concrete , Material Sciences และอื่นๆ 

ซอฟท์แวร์ สำหรับสถานศึกษา

ซอฟท์แวร์ด้านการออกแบบก่อสร้างหลายค่ายได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ และหรือ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสได้ใช้โปรแกรมที่ทันสมัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ เสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ  หากสถาบันการศึกษาใดสนใจให้เราแนะนำ ทาง ทูพลัส ซอฟท์ฯ ยินดีให้คำปรึกษา

ซอฟท์แวร์ ที่มีราคาสำหรับสถานศึกษาโดยเฉพาะ 

 • ADAPT
 • CubiCost
 • Bentley
 • Synchro Pro
 • PLAXIS, SoilVision
 • VISICON


ซอฟท์แวร์ที่ให้ฟรี สำหรับสถาบันการศึกษาใช้ในการเรียนการสอน 

ซอฟท์แวร์ให้สถานศึกษาได้ใช้ฟรี  ที่ทูพลัส ซอฟท์ฯ ไม่ได้เป็นต้นแทนจำหน่ายสถาบันส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้งานกับโปรแกรม BIM ที่ทันสมัยขณะกำลังศึกษาหรือใช้ในงานวิจัย
คลิกที่นี้ 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport
 
           
     Oracle     ContextCapture     Autodesk      IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera                   LumenRT          Autodesk BIM 360         Maturix In-Situ      Support Ticket
           Oracle Primavera P6       OpenRoads          Revit & Collections         Maturix Precast 
           Oracle Primavera Cloud     OpenRails     VISICON     Drone / UAV About
           Oracle Primavera Unifier     OpenBuildings     BIMTrack     3D Scanner     Contact Us
           Oracle Primavera Unifier Cloud     Synchro PRO     CubiCost     Robotics     About Us
           Oracle Aconex     PLAXIS     MagiCAD          Privacy Policy 
           Services     Soilvision     ViSoft Premium        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
     ScheduleReader     gINT   
     Working With Us 
            ScheduleReader     ProjectWiseFM /FEM /CAD            
          ScheduleCleaner      ARCHIBUS    
     Synchro           ADAPT           
      Trimble TILOS