ทูพลัส ซอฟท์ฯ มีความยินดีในการร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อการยกระดับความสามารถในการทำงานให้กับนักศึกษา และ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

รับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา

บริษัทฯ ยินดีรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชาย-หญิง แบบสหกิจศึกษา เข้าฝึกงานกับบริษัท เพื่อที่นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานจริง เตรียมความพร้อมก่อนไปประกอบอาชีพจริงหลังจบการศึกษา โดยมีพี่เลี้ยงจ่ายงานและให้คำปรึกษา โดยหัวข้อการฝึกงานจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน 

 • สาขาออกแบบกราฟิก
 • สาขามัลติมีเดีย
 • สาขาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
 • สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาแมคาทรอนิกส์ เครื่องกล
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ

ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกก่อน โดยพิจารณาจากประวัติและ การสัมภาษณ์รายบุคคล

รับเชิญไปช่วยบรรยายพิเศษ

โลกยุคใหม่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  ออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ

หากท่านสนใจสามารถติดต่อ ขอเชิญไปบรรยายพิเศษได้โครงการร่วมการวิจัยการก่อสร้าง

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์  จำกัด เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ทำงานด้านซอฟท์แวร์ก่อสร้าง ที่ทำงานวิจัยด้านการก่อสร้างครบวงจร ทั้งด้านซอฟท์แวร์ ทฤษฎี และ ปฎิบัติ 

หากอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยใดที่สนใจต้องการทำงานวิจัยร่วมกับเรา สามารถติดต่อกับเราได้ โดยสามารถทำงานวิจัยได้ในหลายระดับ ตั้งแต่

 • การช่วยกำหนดหัวข้อการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท 
 • การวิจัยร่วมสำหรับปริญญา โท-เอก
 • การวิจัยร่วมกับ คณาจารย์ ในการทำงานโครงงานวิจัย

โดยเกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมการก่อสร้าง, AI ,Machine Learning, IoT ,BIM ,4D, Enterprise Project Management, Road Design, Infrastructure, Drone  การวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร Cold Formed Steel , Steel Fabrication ,Finite Elements, Dome Structure, Load wall bearing, geopolymer concrete , Material Sciences และอื่นๆ 

ซอฟท์แวร์ สำหรับสถานศึกษา

ซอฟท์แวร์ด้านการออกแบบก่อสร้างหลายค่ายได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ และหรือ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสได้ใช้โปรแกรม BIM (Building Information Modeling) ที่ทันสมัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ เสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ  หากสถาบันการศึกษาใดสนใจให้เราแนะนำ ทาง ทูพลัส ซอฟท์ฯ ยินดีให้คำปรึกษา

ซอฟท์แวร์ ที่มีราคาสำหรับสถานศึกษาโดยเฉพาะ 

 • ADAPT
 • Bentley Institute Program
 • PLAXIS, Soil Vision
 • VISICON


ซอฟท์แวร์ที่ให้ฟรี สำหรับสถาบันการศึกษาใช้ในการเรียนการสอน 
สถาบันส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้งานกับโปรแกรม BIM ที่ทันสมัยขณะกำลังศึกษาหรือใช้ในงานวิจัย
คลิกที่นี้ 
 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 

 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport

 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation
     Autodesk Revit
     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        OpenRoads
     Autodesk BIM 360
         Maturix In-Situ
      Support Ticket
           Oracle Aconex
     OpenRail
     Cintoo
         Maturix Precast
 
           Services
     OpenBuildings
     Visicon
     Drone / UAV
 About
           ScheduleReader
     STAAD.Pro
     BIMTrack
     3D Scanner
     Contact Us
           ScheduleCleaner
     Synchro
     Cubicost
     Robotics
     About Us
           Synchro Pro
     PLAXIS
     ViSoft Premium
          Privacy Policy
                OpenPlant

        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        ProjectWise
FM /FEM    
     Working With Us
       ContextCapture
     ARCHIBUS
    
      LumenRT
     ADAPT
  
          Dlubal