ทูพลัส ซอฟท์ฯ มีความยินดีในการร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อการยกระดับความสามารถในการทำงานให้กับนักศึกษา และ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้

รับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา

บริษัทฯ ยินดีรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชาย-หญิง แบบสหกิจศึกษา เข้าฝึกงานกับบริษัท เพื่อที่นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานจริง เตรียมความพร้อมก่อนไปประกอบอาชีพจริงหลังจบการศึกษา โดยมีพี่เลี้ยงจ่ายงานและให้คำปรึกษา โดยหัวข้อการฝึกงานจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน 

  • สาขาออกแบบกราฟิก
  • สาขามัลติมีเดีย
  • สาขาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
  • สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาแมคาทรอนิกส์ เครื่องกล
  • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ

รับเชิญไปช่วยบรรยายพิเศษ

โลกยุคใหม่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  ออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ

หากท่านสนใจสามารถติดต่อ ขอเชิญไปบรรยายพิเศษได้โครงการร่วมการวิจัยการก่อสร้าง

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์  จำกัด เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ทำงานด้านซอฟท์แวร์ก่อสร้าง ที่ทำงานวิจัยด้านการก่อสร้างครบวงจร ทั้งด้านซอฟท์แวร์ ทฤษฎี และ ปฎิบัติ 

หากอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยใดที่สนใจต้องการทำงานวิจัยร่วมกับเรา สามารถติดต่อกับเราได้ โดยสามารถทำงานวิจัยได้ในหลายระดับ ตั้งแต่

  • การช่วยกำหนดหัวข้อการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท 
  • การวิจัยร่วมสำหรับปริญญา โท-เอก
  • การวิจัยร่วมกับ คณาจารย์ ในการทำงานโครงงานวิจัย

โดยเกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมการก่อสร้าง, AI ,Machine Learning, IoT ,BIM ,4D, Enterprise Project Management, Road Design, Infrastructure, Drone  การวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร Cold Formed Steel , Steel Fabrication ,Finite Elements, Dome Structure, Load wall bearing, geopolymer concrete , Material Sciences และอื่นๆ 

ซอฟท์แวร์ฟรี สำหรับสถานศึกษา

ซอฟท์แวร์ด้านการออกแบบก่อสร้างหลายค่ายได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ และหรือ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสได้ใช้โปรแกรมที่ทันสมัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ เสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ  หากสถาบันการศึกษาใดสนใจให้เราแนะนำ ทาง ทูพลัส ซอฟท์ฯ ยินดีให้คำปรึกษา


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

SoftwareDigital ConstructionSolutionsProfessional ServicesSupport
 
           
  Oracle Primavera    IOT      Twoplus 7D BIM      รับสร้าง3D Reality Modeling      Technical Support 
       Oracle Primavera P6                             Maturix In-Situ      ออกแบบโครงสร้าง     รับถอดปริมาณวัสดุ      Requested Support 
       Oracle Primavera Unifier      Maturix Precast      วิศวกรรมโยธา       รับสร้าง visual effectโครงการ 
       Oracle Aconex       วิศวกรรมธรณีเทคนิค      รับวิเคราะห์แผนงานก่อสร้างด้วย 4D About
  Bentley           การบริหารโครงการ       Oracle Primavera     Contact Us
       ContextCapture       การบริหารทรัพย์สิน FM      ARCHIBUS FM     About Us
       LumenRT       ซอฟท์แวร์สำนักงาน       Privacy Policy 
       OpenRoads
       โครงการร่วมมือสถานศึกษา
       OpenRails                    Working With Us 
       Synchro      
       iTwins               
       PLAXIS                      
  Autodesk                      
       Revit               
       AutoCAD         
       Navisworks Manage    
       Autodesk BIM 360          
  ADAPT       
       ADAPT Builder    
       ADAPT Floor Pro    
       ADAPT PT/RC    
  BIM/ Etc.    
       BIMTrack     
 
       VISICON    
       CubiCost    
       ViSoft Premium    
  Facilities Management                            
       ARCHIBUS