ทูพลัส ซอฟท์ฯ มีความยินดีในการร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อการยกระดับความสามารถในการทำงานให้กับนักศึกษา และ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

รับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา

บริษัทฯ ยินดีรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชาย-หญิง แบบสหกิจศึกษา เข้าฝึกงานกับบริษัท เพื่อที่นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานจริง เตรียมความพร้อมก่อนไปประกอบอาชีพจริงหลังจบการศึกษา โดยมีพี่เลี้ยงจ่ายงานและให้คำปรึกษา โดยหัวข้อการฝึกงานจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน 

 • สาขาออกแบบกราฟิก
 • สาขามัลติมีเดีย
 • สาขาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
 • สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาแมคาทรอนิกส์ เครื่องกล
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ

ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกก่อน โดยพิจารณาจากประวัติและ การสัมภาษณ์รายบุคคล

รับเชิญไปช่วยบรรยายพิเศษ

โลกยุคใหม่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  ออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ

หากท่านสนใจสามารถติดต่อ ขอเชิญไปบรรยายพิเศษได้โครงการร่วมการวิจัยการก่อสร้าง

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์  จำกัด เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ทำงานด้านซอฟท์แวร์ก่อสร้าง ที่ทำงานวิจัยด้านการก่อสร้างครบวงจร ทั้งด้านซอฟท์แวร์ ทฤษฎี และ ปฎิบัติ 

หากอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยใดที่สนใจต้องการทำงานวิจัยร่วมกับเรา สามารถติดต่อกับเราได้ โดยสามารถทำงานวิจัยได้ในหลายระดับ ตั้งแต่

 • การช่วยกำหนดหัวข้อการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท 
 • การวิจัยร่วมสำหรับปริญญา โท-เอก
 • การวิจัยร่วมกับ คณาจารย์ ในการทำงานโครงงานวิจัย

โดยเกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมการก่อสร้าง, AI ,Machine Learning, IoT ,BIM ,4D, Enterprise Project Management, Road Design, Infrastructure, Drone  การวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร Cold Formed Steel , Steel Fabrication ,Finite Elements, Dome Structure, Load wall bearing, geopolymer concrete , Material Sciences และอื่นๆ 

ซอฟท์แวร์ สำหรับสถานศึกษา

ซอฟท์แวร์ด้านการออกแบบก่อสร้างหลายค่ายได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ และหรือ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสได้ใช้โปรแกรม BIM (Building Information Modeling) ที่ทันสมัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ เสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ  หากสถาบันการศึกษาใดสนใจให้เราแนะนำ ทาง ทูพลัส ซอฟท์ฯ ยินดีให้คำปรึกษา

ซอฟท์แวร์ ที่มีราคาสำหรับสถานศึกษาโดยเฉพาะ 

 • ADAPT
 • Bentley Institute Program
 • PLAXIS, Soil Vision
 • VISICON


ซอฟท์แวร์ที่ให้ฟรี สำหรับสถาบันการศึกษาใช้ในการเรียนการสอน 
สถาบันส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้งานกับโปรแกรม BIM ที่ทันสมัยขณะกำลังศึกษาหรือใช้ในงานวิจัย
คลิกที่นี้ 
 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 
 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport
 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation     Autodesk Revit     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        ContextCapture     Autodesk BIM 360         Maturix In-Situ      Support Ticket
           Oracle Aconex     LumenRT     Cintoo         Maturix Precast 
           Services     OpenBuildings     Visicon     Drone / UAV About
           ScheduleReader     OpenRoads     BIMTrack     3D Scanner     Contact Us
           ScheduleCleaner     OpenRail     Cubicost     Robotics     About Us
           Synchro Pro     OpenSite     ViSoft Premium          Privacy Policy
                Synchro
        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        PLAXISFM /FEM    
     Working With Us
       OpenPlant     ARCHIBUS    
      AutoPlant     ADAPT  
      ProjectWise    Dlubal   
     AssetWise