โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (Twoplus Student Trainee Program)


โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานจริง ระดับ ปวส. ปริญญาตรี โท ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ การขาย GIS การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ E-commerce
more 

Twoplus 5D Construction BIM Education Program


โครงการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การก่อสร้าง สามารถได้ซื้อซอฟท์แวร์ชั้นนำของโลกในราคาพิเศษ พร้อมรับการอบรมการใช้งาน และ ทริปไปดูงานที่ USA ฟรี เพื่อนำความรู้ขั้นสูงมาสอนให้กับนักศึกษา เพื่อรองรับการทำงานประชาคมอาเชียน (AEC)
more 

Twoplus Structural BIM Education Program


โครงการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง ให้ได้ใช้ซอฟท์แวร์ ADAPT สำหรับงานวิเคราะห์และออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง (Post Tensioning) ทั้งอาคาร และ สะพาน ทุกโปรแกรมในราคาพิเศษสุด พร้อมการอบรมการใช้งาน และ ฟรี ทริปไปดูงานที่ประเทศอินเดีย และ สังเวชนียสถาน 4 แห่งของพระพุทธเจ้า เพื่อระลึกถึงความรู้ของพระองค์
more 

Twoplus BIM Education Program


บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สามารถใช้งานกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM- Building Information Modeling) ได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ เตรียมพร้อมการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน
more 

จดหมายจากผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงาน

more

 

 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

SoftwareHardwareSolutionsProfessional ServicesSupport
 
           
  BIM Building Information Modeling  Forum 8      Twoplus 7D BIM  Outsourcing, Implementation       Technical Support 
      Autodesk                                       Driving Simulator Overview      อาคารประหยัดพลังงาน  Services      Request Support 
      BIMTrack      iDriving Simulator      ออกแบบสภาปัตยกรรม      3D BIM 
      Visicon      6 Axis Motion      ออกแบบโครงสร้าง      5D BIMAbout
      Cubicost      Eco Drive      วิศวกรรมงานาระบบ (MEP)      7D BIM       Contact Us
      Forum 8 (UC-win/Road)      Railway Simulator      วิศวกรรมโยธา และ VR       Oracle Primavera EPPM       About Us
      Trelligence       วิศวกรรมธรณีเทคนิค       ARCHIBUS FM       Privacy Policy 
  Geotechnical Engineer       การก่อสร้าง      3D Printer       โครงการร่วมมือสถานศึกษา
       ADAPT       การบริหารโครงการ        Working With Us 
       PLAXIS       การบริหารทรัพย์สิน FM       Partners 
  Interior Design       โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์  
       ViSoft          ซอฟท์แวร์สำนักงาน   
  Enterprise Project    
       Project Management     
 
  Total Facilities Management    
       ARCHIBUS    
  Digital Signature    
       Docusign