Aboutบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เป็นบริษัทคนไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พศ. 2538 หรือประมาณ 24 ปีที่แล้ว ที่อาศัยความรู้ ประสบการณ์ ด้านการออกแบบก่อสร้าง และบริหารโครงการ มากกว่า 10 ปี มาช่วยให้การออกแบบ ก่อสร้าง บริหารโครงการในบ้านเรา ให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ เทียบเท่าระดับสากล โดยมั่งในการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมออกแบบเขียนแบบให้ทำงานได้ครบวงจรมากขึ้น โดยอาศัยการเดินทางไปอบรม สัมมนา ประชุมประจำปีจากต่างประเทศทั่วโลก จนเมื่อ 15 ปีที่แล้วทั่วโลกเริ่มตื่นตัวเรื่อง BIM (Building Information Modeling) กันมากขึ้น เลยเขียนบทความเรื่อง BIM ในหนังสือพิมพ์เกศรษฐกิจและนิตยการให้คนไทยได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จนปัจจุบัน BIM เริ่มกลายเป็นเรื่องแพร่หลายในประเทศ

โปรแกรมแรกที่เริ่มนำมาใช้งานเอง คือโปรแกรม QuickBAR ซึ่งเป็นโปรแกรมติดตั้งบน AutoCAD พัฒนาจากประเทศสิงค์โปร์ โดยการกรอกตัวเลข โปรแกรมก็ช่วยเขียนแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้อัตโนมัติ ด้วยเวลาไม่กี่นาที ซึ่งจำหน่ายไปหลายร้อยชุด และเป็นผู้นำโปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง STAAD-III มาจำหน่ายและต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น STAAD.Pro  จนเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย และต่อมานำโปรแกรม Robot Millennium มาจัดหน่าย จนภายหลังบริษัท Autodesk ได้เข้าซื้อโปรแกรมจากบริษัท Robobat ซี่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Autodesk Robot Structural Analysis 
ระหว่างนั้นบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัท Primavera Systems,Inc, USA. ชื่อโปรแกรมว่า Primavera Project Planner (P3) โดยไดัรับการอบรมการใช้งานอย่างต่อเนื่องและสอบเป็น Certified Primavera Trainer ทำตลาดแต่เพียงผู้เดียว จนได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งต่อมาบริษัท Oracle Corporation,USA ได้ซื้อกิจการไปปัจจุบันชื่อ โปรแกรมว่า Oracle Primavera P6 ซึ่งปัจจุบัน ทูพลัส ซอฟท์ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้การอบรม จัดทำ Implementationให้กับหน่วยงานเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ อย่างโชกโชน มากว่า 20 ปี และโปรแกรมโซลูชั่นอื่นๆโดยมุ่งให้โปรแกรมสามารถทำงานได้ครบวงจรชีวิตอาคาร (Building Life Cycle)  และทูพลัส ซอฟท์ ฯ เป็นตัวแทนโปรแกรม PLAXIS มากว่า 15 ปี ปัจจุบันโปรแกรม PLAXIS กลายเป็นโปรแกรมด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคที่เป็นที่นิยมใช้งานทั่วประเทศ และโครงการขนาดใหญ่เช่นกัน 

ทีมงานของทูพลัส ซอฟท์ฯ ได้มีโอกาสได้เห็นโปรแกรมต่างๆทั่วโลก เห็นความเจริญก้าวหน้าและแนวโน้มการเจริญแต่ละค่ายผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ระดับโลก ทำให้มั่นใจว่าซอฟท์แวร์โซลูชั่นที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับลุกค้าได้อย่างมั่นใจ บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด จึงเป็นบริษัทคนไทยที่ทำงานควบคู่กับลูกค้ามาอย่างยาวนาน และ เราคิดว่า ซอฟท์แวร์ที่ดีเป็นเครื่องมือที่ดีช่วยให้สถาปนิก วิศวกร ผู้บริหารโครงการ และผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพื้นฐานให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ 

 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport
 
           
     Oracle     ContextCapture     Autodesk      IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera                   LumenRT          Autodesk BIM 360         Maturix In-Situ      Support Ticket
           Oracle Primavera P6       OpenRoads          Revit & Collections         Maturix Precast 
           Oracle Primavera Cloud     OpenRails     VISICON     Drone / UAV About
           Oracle Primavera Unifier     OpenBuildings     BIMTrack     3D Scanner     Contact Us
           Oracle Primavera Unifier Cloud     Synchro PRO     CubiCost     Robotics     About Us
           Oracle Aconex     PLAXIS     MagiCAD          Privacy Policy 
           Services     Soilvision     ViSoft Premium        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
     ScheduleReader     gINT   
     Working With Us 
            ScheduleReader     ProjectWiseFM /FEM /CAD            
          ScheduleCleaner      ARCHIBUS    
     Synchro           ADAPT           
      Trimble TILOS