สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

      บุษราภรณ์  (นก)   .   ชุตินันท์ (นัทตี้)

     Budsaraporn   .   nuttytwoplus

           0863072164   .   086 322 0766

          025137494 ต่อ 105   .   025137494 ต่อ 104

          budsaraporn@twoplussoft.com
              chutinun@twoplussoft.com

         https://www.facebook.com/nok.twoplussoft
              https://www.facebook.com/chutinuntwoplus

 

VISICON Smart BIM Tools

 

VISICON โปรแกรมสำหรับการทำงานบนระบบ BIM (Building Information Modeling) แบบ Stand Alone เป็นการซื้อขาด ไม่ต้องเสียค่าเช่ารายเดือน

VISICON ออกแบบพัฒนามาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง และเจ้าของอาคาร ที่ใช้งานกับข้อมูลในโมเดลรายละเอียด อาคาร 3D BIM Model  ซึ่งเป็นการเสนอโซลูชั่นการทำงานให้ทำงาน  (BIM Tasks) ด้วยการทำให้สามารถเข้าใจโมเดลอาคาร BIM  ที่คุณได้รับเข้าใจได้ง่าย บริหารการเปลี่ยนแปลงโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM Models) การทำการควบคุมคุณภาพ การประสานงานกันระหว่าง สมาชิกที่เกี่ยวข้องในโครงการสามารถ ถอดปริมาณวัสดุที่ใช้ใน โมเดลอาคาร ทำการวิเคราะห์โมเดลอาคาร หรือ การดูข้อมูลเป็นภาพ 3 มิติได้ง่าย VISICON จึงเป็นโซลูชั่นการบริหารข้อมูล โมเดลราย ละเอียดอาคารสำหรับคุณโดยเฉพาะ 

VISICON ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบพัฒนามาเพื่อทดแทนการทำงานร่วมกันบนแพตทฟอร์มผ่านอินเตอร์เน็ต Cloud-Based แต่เป็นการออกแบบ พัฒนามาเพื่อให้ท่านสามารถทำงานบนโมเดลของโปรแกรม Revit,IFC,ETABS,TEKLA หรือ ADAPT ให้รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ViSICON ทำให้ไฟล์ BIM ที่สร้างด้วยโปรแกม REVIT ให้ดีไฟล์ขนาดเล็กมาก สามารถเปิดดูไฟล์โมเดลอาคารได้โดยไม่ต้องเปิดด้วยโปรแกรมอื่นๆโดยการบันทึกเป็นไฟล์ EXE หรือ เปิดไฟล์ VISICON เพื่อใช้เปิดโมเดลโดยเฉพาะ 

เหมาะสำหรับ :

  • วิศวกรโครงสร้าง
  • สถาปนิกโครงการ
  • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  • บริษัททำพื้น Post Tension
  • นักประมาณราคาก่อสร้าง
  • นักวางแผนงานโครงการก่อสร้าง
  • ผู้รับเหมาเฉพาะทาง
  • โรงงาน Precast Concrete
  • บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

    VISICON Website

  VISICON Youtube 

   Download VISICON Demo Version
CHANGE MANAGEMENT FEATURES:  MARKUP FEATURES:   VISICON FOR STRUCTURAL ENGINEERS:

 ETABS Model Explorer

เพียงการเปิดไฟล์ ETABS นามสกุล E2K เพื่อเปิดดูโมเดล 3D ได้ทันที ข้อมูลรูปทรงอาคาร คุณสมบัติวัสดุ และ น้ำหนักกระทำ (Load) ก็จะมองเห็นทันทีและง่าย ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเป็นกราฟิกที่ง่ายในการเข้าใจและนำเสนอ สามารถบันทึกมุมมอง โมเดลหลายๆมุม เพื่อให้เรียกใช้ได้ภายหลัง การสั่งพิมพ์รายงานปริมาณวัสดุเปรียบเทียบ ระหว่าง 2 โมเดลอาคาร การวัดระยะ หรือ การทำ Markup  โมเดลเพื่อเรียกดู ภายหลัง การใช้ไฟล์นามสกุล VISICON VXF เพื่อแชร์โมเดล ETABS การใช้คำสั่ง Expressions เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ท่านต้องการ จากโมเดลอาคารของท่าน 

ADAPT Model Explorer

เปิดไฟลฺ ADAPT INP เพื่อมองโมเดลการวิเคราะห์โครงสร้าง รวมจนถึง น้ำหนักกระทำ, เหล็กเสริม และเส้นลวด (tendons) การใช้โปรแกรม VISICON เพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการ การประสานพิกัดกับ โปรแกรมอื่นๆ การตรวจสอบความถูกต้องของ โมเดลอาคารว่าถูกต้อง หรือไม่ การควบรวมโมเดล อาคาร ADAPT กับโมเดลจากโปรแกรมอื่นๆ เพื่อการตรวจพบการ ปะทะกันของโมเดล (Clash Detection) และทำให้การประสานงานมีคุณภาพถูกต้องแม่นยำ มากกว่าเดิม

 IFC/Tekla Model Explorer

การใช้คำสั่งนำทาง (Navigate) ในโมเดลอาคาร การแสดงแนวการตัดโมเดล เพื่อแสดงหน้าตัด การสร้างข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม (Annotations) การหักลบปริมาณวัสดุ หรือ การตรวจพบการ ปะทะกัน (Clash Detection) ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลอาคารหลัก (Key Model Parameter) เช่น ประเภทส่วนประกอบอาคาร และ วัสดุ ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า การสร้างกฎเพื่อระบุข้อมูลที่ ต้องการดู ในโมเดลอาคาร และ แสดงรายงานบนรายละเอียดโมเดล ที่เหมาะสมที่สุดที่โมเดล อาคาร หรือ โมเดล Shop Drawing ที่มีความซับซ้อน

 Markup and coordinate

การทำ Markup และการสื่อสารการประสานงานกับสมาชิกทีมงานอื่นทำ ได้ง่ายอย่างที่ ไม่เคยทำได้มาก่อน สามารถสร้างมุมมองได้เองแบบง่ายตามต้องการ  การเพิ่มการแสดง ระยะต่างๆในโมเดล 3D การแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม (annotation) การส่งกระจายราย งานสรุปเป็นไฟล์ pdf หรือในโปรแกรม VISICON เอง  ประหยัดเวลาในการทำงาน และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการเขียนลงโดยตรงในโมเดล 3D BIM ไม่ใช่เป็นการเขียน แสดงบนโมเดลอาคารเป็น 2D PDF

Extract quantities

ใช้โปรแกรม VISICON เพื่อทำการบริหารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโมเดล BIM ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา สั่งพิมพ์รายงานเป็นตาราง เปรียบเทียบระหว่างโมเดลทั้ง 2 โมเดล การสร้างรายงานการแตกต่าง ระหว่าง แต่ละชนิดจำนวน เช่น ปริมาตร ความยาว เป็นต้น ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแต่ละชิ้น ส่วนโครงสร้างอาคาร หรือ การแสดงเป็นภาพรูปทรง อาคารเป็น 3 มิติที่ เปลี่ยนแปลงโดยการใช้  Boolean Difference operation

 Change management

ใช้โปรแกรม VISICON เพื่อทำการบริหารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโมเดล BIM ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา สั่งพิมพ์รายงานเป็นตาราง เปรียบเทียบระหว่างโมเดลทั้ง 2 โมเดล การสร้างรายงานการแตกต่าง ระหว่าง แต่ละชนิดจำนวน เช่น ปริมาตร ความยาว เป็นต้น ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแต่ละชิ้น ส่วนโครงสร้างอาคาร หรือ การแสดงเป็นภาพรูปทรง อาคารเป็น 3 มิติที่ เปลี่ยนแปลงโดยการใช้  Boolean Difference operation

คลิกดูวีดีโอ... 

 Mine & visualize data

ได้รับประโยชน์การได้รับข้อมูลโมเดลรายละเอียดอาคารของคุณ โดยการกำหนดเงื่อนไข และ สร้างเงื่อนไขตามข้อกำหนดต่างๆ (Expressions) ทำให้เรามองเห็นโมเดลอาคารที่แสดง องค์ประกอบต่างๆที่เรากำหนด เช่น กำหนดให้แสดง คานทุกตัว ที่ใช้คอนกรีตกำลัง 340 ksc ที่มีสัดส่วนระหว่างความยาว/ความลึกของคานมากกว่า 15 และสามารถกำหนดเงื่อนไขให้มี ความซับซ้อนมากกว่านี้ได้ ทำให้ท่านประหยัดเวลาได้มาก ในการค้นหาข้อมูลบน BIM และ เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดสามารถเก็บเป็น template ไว้เรียกใช้ ภายหลังได้  

 Import and visualize external data

VISICON ทำให้คุณสามารถ import และแนบข้อมูลโครงการจากภายนอกโมเดลได้ เช่น วันที่ส่งเครื่องจักรกล แนบกับชิ้นส่วนโครงสร้าง อาคารในโมเดล BIM คำสั่ง Rules เพื่อที่จะ แสดงข้อมูลบนโมเดล BIM สำหรับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอผลงาน การวิเคราะห์ทั่วไปโมเดล BIM ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกใน โมเดล อาคารแล้วสามารถ Export เป็นไฟล์ XLS  

 Check model

VISICON มีคำสั่งในการตรวจสอบโมเดล : การคัดกรอง (Filter-Based), การทดสอบการ ปะทะกัน (Clash), การค้นหาการซ้ำซ้อน, การตรวจสอบระยะ Clearance , Boolean Difference และ Variance Check การใช้คำสั่งเหล่านี้จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงสร้างโดยแต่ละคำสั่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นโมเดล อาคารหลังเดียว หรือ หลายๆโมเดลพร้อมๆกัน โดยผลที่ทำการวิเคราะห์สามารถ ให้ท่าน กำหนดให้กับผู้รับผิดชอบได้ โดยใช้คำสั่ง Issue Tracking

 Track and resolve issues

เอกสารที่มีประสิทธิภาพ การติดต่อ การแก้ไขปัญหากรณีการประสานงาน กรณีที่เกิดปัญหาสามารถลิงค์ไป ที่ส่วนประกอบ โครงสร้างอาคาร การกำหนดให้กับผู้ใช้ งานอื่นๆ และติดตาม ที่ผู้ใช้กำหนด การประสานงานง่ายในการเข้าใจ มากยิ่งขึ้น โดยการ สร้างมุมมองรายงานหลายๆมุม และการ markup ในแต่ละปัญหา การสั่งพิมพ์รายงานที่ ยังไม่ได้ทำการแก้ไข หรือ มองรายงานทั้งหมดบนกระดานสรุป (Dashboard)

 Run reports

คำสั่งหนึ่งที่มีคุณค่าที่สุดของ VISICON โดยการรายงานรายละเอียดปริมาณวัสดุและโครงสร้างอาคาร รายงานต่างๆรวมจนถึง PDF และ XLS แบบต่างๆ  ที่แสดงรายละเอียดที่ markup สรุปปัญหารวม ตารางราย ละเอียดพิกัด จำนวนปริมาณ หรือการจัดค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโครงสร้าง

 Tributary Load Takedown

ใช้สิทธิบัตร (US Patent) เฉพาะของ VISICON ในการคิดการถ่ายน้ำหนักอาคารตามที่กำหนดในโมเดลโครงสร้างอาคาร การแสดงพื้นที่การ ถ่ายน้ำหนักเป็นรูปภาพเพื่อให้ง่ายในการสื่อสารทั้งแนวราบและแนวดิ่งในโมเดลโครงสร้าง อาคาร เสาและผนังสามารถกำหนดเป็นสีและขยายสเกลน้ำหนักเพื่อให้ง่าย ในการประมาณ น้ำหนักลงบนฐานรากอาคาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมที่ช่วยให้เข้าใจส่วนประกอบโครงสร้าง อาคารในโครงการของคุณ

คลิกดูวีดีโอ ...

 BIM for post-tensioning

VISICON ทำให้คุณสามารถควบรวม ลวดอัดแรง 3D ในโปรแกรม ADAPT กับโปรแกรมที่ รองรับระบบ BIM อื่นๆ เพื่อให้ประสานงาน BIM ได้อย่างเต็มที่ ลดต้นทุนและแรงงานในการ ทำงานซ้ำซ้อน และเพิ่มความแม่นยำข้อมูล VISICON รองรับการเซ็ตเงื่อนไขของ Mono และ multi-strand PT system


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport
 
           
     Oracle     ContextCapture     Autodesk      IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera                   LumenRT          Autodesk BIM 360         Maturix In-Situ      Support Ticket
           Oracle Primavera P6       OpenRoads          Revit & Collections         Maturix Precast 
           Oracle Primavera Cloud     OpenRails     VISICON     Drone / UAV About
           Oracle Primavera Unifier     OpenBuildings     BIMTrack     3D Scanner     Contact Us
           Oracle Primavera Unifier Cloud     Synchro PRO     CubiCost     Robotics     About Us
           Oracle Aconex     PLAXIS     MagiCAD          Privacy Policy 
           Services     Soilvision     ViSoft Premium        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
     ScheduleReader     gINT   
     Working With Us 
            ScheduleReader     ProjectWiseFM /FEM /CAD            
          ScheduleCleaner      ARCHIBUS    
     Synchro           ADAPT           
      Trimble TILOS