ลัดดามณี 

   ladamaneek

     081 854 1231

    02 513 7494 

  ladamanee@twoplussoft.com

      https://www.facebook.com/twoplussoft

Oracle Aconex

 
Proven Project Delivery and Controls


Aconex โซลูชั่นการบริหารควบคุมโครงการของ Oracle ได้รับความไว้วางใจจากโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 16,000 โครงการ เพื่อให้ทีมงานบริหารโครงการสามารถที่จะมองเห็นสภาพการทำงาน ควบคุม ลดความเสียง และทำให้ทีมงานทุกคนในโครงการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างแม่นยำสามารถประสานงาน ควบคุม แฃะ บริหารไซต์งาน โครงการได้ตั้งแต่ ระหว่างการออกแบบโครงการ และระหว่างการก่อสร้างโครงการ จนถึงการส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าของโครงการ ใช้งานได้ง่ายและคืนทุนได้รวดเร็ว (ROI) 

Oracle Aconex เป็นโซลูชั่นที่เหมาะกับโครงการขนาดกลาง-ใหญ่ สำหรับบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาโครงการ ทำงานผ่านระบบ Cloud ทำให้ใช้งานได้ง่าย ลูกค้าไม่กังวลเรื่องการลงทุนฮาร์ดแวร์ให้วุ่นวาย  สามารถ Implementation ได้ในเวลา 3-5 สัปดาห์ * ซึ่งรวดเร็วมากหากเทียบกับระบบอื่นๆ
   

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา

 

 


Oracle Aconex Kickoff Meeting at Bangkok

 

  Oracle Aconex Website 

 Oracle Aconex Youtube

image
 

Design and Construction Coordination

 • Quickly find what you need with a single source of truth for communications, documents, processes, and models
 • Stay in control and keep processes moving, including reviews, submittals, and RFIs
 • The most connected processes and data provide insights to keep projects on track
 • For owners: project-delivery oversight, risk mitigation, easy handover
 • For contractors: a common environment for project delivery and controls


Integrated Project Controls

 • Gain visibility of project performance across cost and schedule
 • Manage project changes, including scope and budget and contingency drawdowns
 • Streamline contract change management with a single portal to manage upstream and downstream contracts
 • Minimize month-end headaches by automating payment management
 • Proactively monitor project performance with real-time cost tracking and variance analysis

 

Stay Connected on the Jobsite

 • Real time collaboration and control of jobsite processes with easy-to-use mobile apps
 • Track and share project information, manage inspections, and access models, anywhere, anytime
 • Less time on administration allows you to focus on high-value activities, including quality and prevention of safety incidents
 • All apps are integrated with Aconex, providing a single and complete project record
 • Secure access with two-step verification support and SAML for integration with SSO providers

A Neutral Platform

 • Each organization controls their data and what they share
 • Secure, private workspaces for each organization
 • An unalterable audit trail drives fewer disputes and faster resolution
 • Increased trust and adoption provide more data and insights to improve performance
 • Reduced risk and administration for all project organizations


The Aconex Difference

 • A trusted platform and audit trail drives adoption, visibility, and less disputes
 • Connected processes and data drive performance, insights, and control
 • Construction management software that’s fast to deploy, easy to configure, and up and running in days
 • Set up flexible processes based on how you work, and change as you grow
 • Secure and compliant, meeting the highest international security standards

image
image

Secure document management

 • Save up to 50 percent on document processing times
 • Easily manage millions of documents and models without limits on data or participants, including any size, type, or number of files.
 • Strict version control avoids errors by ensuring everyone is working off the latest documents and drawings
 • Custom workflows automate review and approval cycles, reducing complexity, improving data capture, and increasing control
 • Workflow tracking and reporting provides real-time analysis to identify and action bottlenecks before they cause delays
 • Work packaging makes it easier to track and control processes, from design and construction to sign-off and completion

 

Advanced communications and forms

 • Avoid the limitations of manual correspondence with a standardized digital process providing project-wide access and visibility
 • From designing forms to creating fields, configure Aconex construction management software to your processes and capture the right data in the right format
 • Mail routing automates business processes, ensuring best practice and minimizing the chance of human error
 • Easily track process communications, keep up to date on progress, avoid bottlenecks, and reduce RFI turnaround times by 50 percent
 • All correspondence is automatically logged and cannot be deleted, providing a complete project record and unalterable audit trail


Model coordination in a common data environment

 • Simplify model coordination, connecting teams, models, and project data in a neutral and secure collaborative environment
 • Seamlessly share, review, and contribute to models without specialized software
 • Utilize a single platform to raise, communicate, and manage the coordination process with a dashboard to control and monitor progress
 • A complete set of linked handover information and full audit trail of all decisions at project completion
 • BIM mobile app provides access to models and data onsite to improve communication and reduce the risk of errors and rework
 • Built on open BIM standards for data interoperability through IFC (Industry Foundation Classes) and BCF (Building Collaboration Format)


Integrated cost management

 • Gain visibility into budgets, forecasts, and projective outcomes to enable early corrective action
 • Track and report on any project level with unlimited work breakdown structure elements, control accounts, and work packages
 • Use earned value methods such as cost-performance-index (CPI) and schedule-performance-index (SPI) to forecast your costs
 • Keep budgets and schedule in sync using one-click integration with Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
 • Track portfolio and project performance with real-time cost tracking and variance analysis


Quality and safety processes

 • Automate and standardize any inspection process with Aconex Field—one mobile app for safety walks, quality checks, defecting, and more
 • Tailor issue capture to your needs and capture the data that’s most important to you, including defects, snags, and punch lists
 • Keep using your existing forms exactly as they are and complete them in Aconex Field, eliminating paper inefficiencies
 • Leverage real-time health and safety data to keep teams 100 percent accountable and demonstrate compliance with regulatory requirements
 • Minimize delays and risks by recognizing red flags early with in-depth visual dashboards that provide insights at the portfolio, project, or organizational level


Unparalleled service and support

 • Inclusive standard implementation scope gets your project off to the best possible start
 • Benefit from the wide-ranging industry experience of our network of consultants
 • Fee-based professional services complement our standard scope, catering to specific requirements
 • 24/7 service desk and online help via support central, no matter where you are
 • Stand out from the crowd with Aconex Certified, our accredited training and certification program
image


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 

 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport

 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation
     Autodesk Revit
     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        OpenRoads
     Autodesk BIM 360
         Maturix In-Situ
      Support Ticket
           Oracle Aconex
     OpenRail
     Cintoo
         Maturix Precast
 
           Services
     OpenBuildings
     Visicon
     Drone / UAV
 About
           ScheduleReader
     STAAD.Pro
     BIMTrack
     3D Scanner
     Contact Us
           ScheduleCleaner
     Synchro
     Cubicost
     Robotics
     About Us
           Synchro Pro
     PLAXIS
     ViSoft Premium
          Privacy Policy
                OpenPlant

        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        ProjectWise
FM /FEM    
     Working With Us
       ContextCapture
     ARCHIBUS
    
      LumenRT
     ADAPT
  
          Dlubal