รับนักศึกษาฝึกงาน
 
โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานจริง ระดับ ปวส. ปริญญาตรี โท ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ การขาย การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ E-commerce เข้าฝึกงานแบบสหกิจศึกษา       (1 เทอมการศึกษา) และ 45 วัน โดยรับฝึกงานตลอดทั้งปี หากนักศึกษาท่านใดสนใจ ติดต่อขอฝึกงาน พร้อมเสนอผลงานที่เคยทำ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งจะสามารถได้ทำงานประจำกับ ทูพลัส ซอฟท์

 
เอกสารประกอบการสมัครฝึกงาน
1. ประวัติตัวเองแบบย่อ pdf,doc โดยแจ้งรายละเอียด 

  1.1 เป้าหมายหลังจบการศึกษา

  1.2 ระบุงานอดิเรกที่ชอบ หรือ สะสม หรือ ความสามารถพิเศษ

  1.3 ลักษณะงานที่ต้องการฝึก

  1.4 ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์

  1.5 ครอบครัวประกอบอาชีพ

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

3. สำเนา Transcript 
 
ระดับการศึกษา                                       : ปวส., ปริญญาตรี
เพศ                                                      : ชาย หญิง
กำลังศึกษาในชั้นปี                                 : ปี 3, 4 หรือ ปีสุดท้ายของการศึกษา
ระยะเวลาการฝึกงาน                               : 2 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา
ช่วงเวลาฝึกงาน                                      : ตลอดทั้งปี ทุกภาคการศึกษา
เวลาฝึกงาน                                             : 8:00 -17:00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
คอมพิวเตอร์                                            : นักศึกษาที่มี Notebook ต้องนำเครื่องมาเอง (หากมี)
สาขาที่รับฝึกงาน                                     : สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ เขียนแบบก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ นิเทศน์ บริหารธุรกิจ การตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ ถ่าย                                                                     ภาพ ศิลปกรรม กราฟฟิก บริหารบุคคล บัญชี
ลักษณะการฝึกงาน             : ออกแบบอาคาร พัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก ทำโบว์ชัวร์ (Brochure) ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ Social Media การขาย การประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบงานแปล                                                                         ภาษา งานจัดฝึกอบรม ดูงาน
ใบประกาศนียบัตร              : นักศึกษาที่ผ่านการทำงานจริงและมีผลงานที่เป็นที่พอใจจะได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) ในโครงการ Twoplus Student Trainee Program ส่วนนักศึกษาที่มีเวลาครบผลงานทั่วไปจะได้รับการรับรองการผ่าน                                                                       งาน และประเมินผลการฝึกงานให้กับทางสถาบัน
เงื่อนไข                              : ผลงาน หรืองานที่ทำในบริษัทจะต้องเก็บเป็นความลับ และเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว***
การรับสมัคร                       : หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง
                                                    1. Email มาที่ (marketing.thainanohouse@gmail.com)
                                                    2. ทาง Fanpage Twoplussoft

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้