Bentley พัฒนาโปรแกรมสำหรับการออกแบบก่อสร้างรางรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า พื้นที่จอดรถไฟฟ้า และ สายไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า (Overhead Line electrification design )  ช่วยให้วิศวกรผู้ออกแบบออกแบบระบบเครือข่าย รางรถไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานสากล จาก Best practice ตั้งแต่การ  วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และ การส่งมอบ

โปรแกรมนำเสนอ การออกแบบรางรถไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุโมงค์ การออกแบบสะพาน และอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบรางรถไฟฟ้า สำหรับ rail metro, light rail, commuter rail หรือ รถไฟฟ้าความเร็วสูง (high-speed rail) 

  • OpenRail Concept Station โปรแกรมออกแบบแนวรางรถไฟฟ้า พิกัดแนวเส้นรางรถไฟ อุโมงค์ สะพาน  เพื่อทำการประเมินโครงการ และก่อนการประมูล การกำหนดรายการที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ต้นทุนต่ำที่สุด 
  • OpenRail Designer      โปรแกรมสำหรับการช่วยออกแบบรางรถไฟฟ้า โดยมีคำสั่งต่างๆที่ช่วยให้วิศวกรผู้ออกแบบวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ตั้งแต่การออกแบบ ตลอดจนถึงช่วงการก่อสร้าง 
  • OpenRail Overhead Line Designer โปรแกรมออกแบบ overhead line catenary systems 3 มิติ  การทำงานระดับสูงในการทำงาน workflow ทำงานได้ดีกว่าการทำงานแบบ Manual  หรือโปรแกรม BIM ทั่วไป  และทำให้สามารถงานแบบ Digital Twins ในการรีวิว และบำรุงรักษา


โปรแกรมที่ทำงานร่วมในการออกแบบก่อสร้างรางรถไฟฟ้า

  • OpenBuildings Station Designer  โปรแกรมช่วยออกแบบสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งมีคำสั่ง และ Parametric Objects ที่สำคัญในการออกแบบ ทำให้ผู้ออกแบบทำงานได้รวดเร็วขึ้น ได้มาตราฐานการออกแบบทันที 
  • Legion Simulator                            โปรแกรมวิเคราะห์การอพยบฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอาคารสาธารณะ 
  • LumenRT                                          โปรแกรมจำลองภาพเสมือนจริง เมื่อผู้ออกแบบออกแบบเส้นทางแล้ว สามารถที่จะเห็นสภาพแวดล้อมเสมือนขับขี่ หรือ นั่งรถไฟฟ้า
  • Context Capture                              โปรแกรมการสำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อการสำรวจ นำไปออกแบบเส้นทางรถไฟฟ้า 
  • gINT                                                  โปรแกรมบริหารเจาะสำรวจดิน โดยกำหนดตำแหน่งการเจาะในโปรแกรม OpenRail Designer ได้
  • Soil Vision                                        โปรแกรมการวิเคราะห์ความลาดเชิงเขาแบบหลายๆ planes
  • PLAXIS                                             โปรแกรมวิเคราะห์งานวิศวกรรมธรณีเทคนิค

 

  โปรแกรมออกแบบสำหรับรางรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ  

   ทำงานแบบ BIM for Insfrastructure /LIM   

   มีโปรแกรมทำงานครบ workflow  

  รองรับโครงการขนาดใหญ่ ซับซ้อน 

 

 

    OpenRail Designer

   OpenRail

 


 

โปรแกรม OpenRail Designer เป็นโปรแกรม BIM for Infrastructure หรือ LIM (Linear Information Modeling) ซึ่ง BIM ทั่วไปเป็นการอ้างอิงจาก Grid Line เป็นการกำหนดพิกัด  ส่วนงาน Infrastructure เช่น ถนน อุโมงค์ รางรถไฟ คลองชลประทาน สายไฟฟ้า เป็นการกำหนดตามหลักกิโลเมตร (Station) โดยส่วนประกอบต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ จะยึดแนวเส้น Alignment เป็นการควบคุม  หากมีการเปลี่ยนแนว Alignment ให้ขยับไปจากเดิม ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะขยับตามไปด้วย เช่น อุโมงค์ สายไฟฟ้า เป็นต้น หากการใช้ BIM ทั่วไปจะทำให้ต้องมาย้ายรายละเอียดทั้งหมดด้วย Manual ทำให้ยากในการทำงานจริง 
image

OpenRail ConceptStation

Create conceptual track design including rail geometry, electrification, tunnels, and bridge design to evaluate more options during the planning and pre-bid project stage. Design more efficiently, identify high-risk items, and minimize costs.

image

OpenRail Designer

OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.

image

OpenRail Overhead Line Designer

Introducing 3D to the world of overhead line catenary systems, advancing workflows beyond traditional plan production into the development of digital twins with asset information for the entire lifecycle. 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 

 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport

 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation
     Autodesk Revit
     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        OpenRoads
     Autodesk BIM 360
         Maturix In-Situ
      Support Ticket
           Oracle Aconex
     OpenRail
     Cintoo
         Maturix Precast
 
           Services
     OpenBuildings
     Visicon
     Drone / UAV
 About
           ScheduleReader
     STAAD.Pro
     BIMTrack
     3D Scanner
     Contact Us
           ScheduleCleaner
     Synchro
     Cubicost
     Robotics
     About Us
           Synchro Pro
     PLAXIS
     ViSoft Premium
          Privacy Policy
                OpenPlant

        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        ProjectWise
FM /FEM    
     Working With Us
       ContextCapture
     ARCHIBUS
    
      LumenRT
     ADAPT
  
          Dlubal