Maturix ™ ทำให้ท่านสามารถควบคุมขบวนการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Precast) ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก โดยการคำนวณแบบ Real time กำลังอัดคอนกรีตแต่ละชินส่วนที่หล่อ จากการที่ต้องทำงานหล่อให้ได้คุณภาพได้กำลังอัดคอนกรีตตามที่กำหนดในเวลาที่รวดเร็วที่สุด ให้กลายเป็นเรืองง่ายดายสุดๆ
สามารถใช้งานกับโรงผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ดำเนินการผลิตอยู่แล้วได้เลย 

ใช้ตัววัดอุณหภูมิ ( K-Thermocouple) ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมส่งข้อมูลประวัติอุณหภูมิแต่ละชินส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป   การใช้อุปกรณ์วัดไร้สาย Orbit-K ส่งข้อมูลไปยังระบบ cloud โดยไม่ต้องการเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi หรือ การเชื่อมต่อสัญญาณ โดยข้อมูลจะทำการสัญญานทุกๆ 10 นาที และทำการวิเคราะห์แบบทันที และสามารถดูผลและรายงานได้ผ่านอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และจอคอมพิวเตอร์แบบแขวนที่โรงงานผลิต หากแต่ละชิ้นส่วนได้กำลังตามที่กำหนด กระดานคอมพิวเตอร์จะแสดงเป็นสีเขียว เพื่อให้ทราบว่าสามารถถอดแบบ (Demold) ได้แล้ว และอุปกรณ์ Orbit K- Sensor สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา ทำให้ต้นทุนต่อจุดวัดต่ำมาก

โรงหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Plant) การถอดแบบได้เร็วขึ้น คือ กำไรมากขึ้น แต่ก็ถอดแบบให้ได้กำลังคอนกรีตที่กำหนด หากไม่มีอุปกรณ์วัดที่เป็นวิทยาศาสตร์ คือ ไม่เกิน ก็ขาด หากเกินคือ เสียโอกาส แต่หากขาดคือ ถอดแบบเร็วเกินไป ทำให้ชิ้นส่วนแตกหักเสียหายได้ง่าย

 

หยุดการเสียเวลาผลิตมากกว่าที่ควรเป็นเสียที 


โรงงานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป มีโมดล์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีราคาสูง ใช้พื้นที่เต็มที่โรงงาน ใช้แรงงาน พนักงานฝ่ายสำนักงานคงที แต่อุณหภูมิ ความชื้น และขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปมีขนาดแตกต่างกันไป 
ทำให้โรงงานเลยกำหนดเวลาถอดแบบเป็นเวลานานกว่าที่ควรเป็น เพราะหากถอดแบบเร็วเกินไป ทำให้ชิ้นส่วนคอนกรีตแตกหักเสียหายได้ง่าย เกิดอันตรายได้ง่าย แต่หากถอดแบบนานเกินจำเป็น ก็คือ การสูญเสียโดยไม่จำเป็น 

Maturix เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ IoT (Internet of Thing)  ที่สามารถชวยให้โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป สามารถเพิ่มกำลังผลิตได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย คุ้มค่าในการลงทุน และเพิ่มภาพลักษณ์ของโรงงานว่าเป็น โรงงาน 4.0


การตรวจดูอุณหภูมิและกำลังอัดคอนกรีตทุกชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จากโรงหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป โดยส่งสัญณาณไปยังสำนักงานที่อาจอยู่ต่างสถานที่ ซึ่งอาจห่างไปเป็นหลายสิบกิโลเมตร ทำให้วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิค สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Features :
Real-time Monitoring

Follow the temperature, maturity, and strength development of your concrete elements in real-time. Updated every 10 minutes.

Strength Estimation


Using the standard practice (ASTM C1074) with test data from your own laboratory, the concrete strength is estimated continuously and automatically.

Wireless Data


Monitor with ease using our convenient, flexible, and wireless transmitters. No manual and time consuming data processing required.

Quality Reports


The data are saved automatically as reports presenting all the relevant information in a useful format – ideal for assessment and quality documentation.

Dashboards


Provide insight to your workers about the maturity development and other valuable factors with customized dashboards in your production facility.

Alarms


Be in control by using alarms. Receive a text message when the temperature, maturity, or strength of your concrete elements exceeds a set value.

Production Plan


Add information about the applicable concrete elements as entries in advance. When you are ready, it takes less than a minute to start the monitoring.

Analytics and Statistics


Get more insight about your production. See the average curing time, number of elements monitored, daily capacity usage, spot differences, and much more.

Data Editor


Adjust the start and finish time or change the chosen sensor, workstation, or stop mode to be in full control of the data and ensure the most correct results.

Compounds


Save the calibration data from each of your concrete mixtures (the strength-maturity relationship and target strength required for demolding) to use again and again.

Production Climate


Include information about the production climate as part of the quality reports with data from our wireless temperature and humidity sensors.

Facility Overview


Map your production facility with zones and workstations to get a beneficial visual representation of where the monitoring is currently taking place.

Global Network


The sensors send data using Sigfox, the world’s leading IoT connectivity service. The network uses a wide-reaching signal that passes through solid objects and concrete.

Access Anywhere


The software is accessible from any device (computer, tablet, mobile, etc.) that is connected to the Internet. See the data and track the progress from anywhere.

Multiple Users


Provide access to the software to all the different relevant people within your organization – with each their own account and login.

Curing Time Estimation


Through detailed analysis of the data, Maturix constantly estimates the curing time and predicts the exact finish time for demolding of your concrete elements.

Type K thermocouple


Measure using the most common type of thermocouple. When the target strength has been reached, cut the thermocouple, and simply reuse the Orbit K sensor.

Help Center


Short, targeted articles and user guides with images and videos that address the most important areas and questions. Searchable and categorized content.

Combi Reports


Combine data from two or more reports to compare and analyze results – or follow the temperature difference between the core and rim closely as it occurs.

Export


Export a subset of your data within a desired time period to a CSV file for a closer look in Excel. This can be done for a specific production area or those you choose.

Print


Easily print both current production data and quality reports or save it as PDF. The layout looks exactly like the software and fits a single A4 paper page.

API Integration


Integrate with your existing ERP and SAP solution using our API. Add productions to Maturix or import documentation reports to your system automatically.

                          and more...


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 
 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport
 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation     Autodesk Revit     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        ContextCapture     Autodesk BIM 360         Maturix In-Situ      Support Ticket
           Oracle Aconex     LumenRT     Cintoo         Maturix Precast 
           Services     OpenBuildings     Visicon     Drone / UAV About
           ScheduleReader     OpenRoads     BIMTrack     3D Scanner     Contact Us
           ScheduleCleaner     OpenRail     Cubicost     Robotics     About Us
           Synchro Pro     OpenSite     ViSoft Premium          Privacy Policy
                Synchro
        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        PLAXISFM /FEM    
     Working With Us
       OpenPlant     ARCHIBUS    
      AutoPlant     ADAPT  
      ProjectWise    Dlubal   
     AssetWise