กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 ชุตินันท์ (นัทตี้)
 nuttytwoplus
 0863220766
 02 5137494
 chutinun@twoplussoft.com
 www.facebook.com/chutinuntwoplus

***กรุณาระบุชื่อ software ที่ต้องการติดต่อด้วยครับ

RFEM  โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขั้นสูงด้วยวิธี Finite Element Method แบบ 2 และ 3 มิติ  

โปรแกรม RFEM เป็นโปรแกรมพัฒนามาจากบริษัท Dlubal ประเทศเยอรมันนี่ มากว่า 30 ปี เป็นโปรแกรม BIM (Building Information Modeling) ที่รองรับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารที่ซับซ้อน และทำงานวิเคราะห์โครงสร้างได้หลากหลายประเภท สามารถออกแบบโครงสร้างอาคารที่เป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กรูปพรรณ ไม้ อลูมิเนียม ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย ที่ประกอบด้วย Member , Plate,Wall, Folded Plate ,Shell,Solid และ contact elements.

RFEM พัฒนาโปรแกรมให้รองรับงานวิศวกรรมสมัยใหม่ เช่น การใช้ Steel Fiber แทนเหล็กเสริมในพื้น ผนัง ได้ เป็นต้น  โครงสร้างแบบแผ่นแรงดึงสูง (High Tensile Structure /Membrance) แผ่นไม้อัดร่วมกับแผ่นโฟม EPS เป็นแผ่นผนังรับแรง (SIP) แผ่นกระจกรับแรง (Structural Glasses) ออกแบบโครงสร้างเรือ (Ship) เสาสายส่งไฟฟ้า โครงสร้างเหล็กรีดเย็น (Cold Formed Steel)  และ จุดต่อโครงสร้าง (Connection) เป็นต้น และรองรับการโมเดลโครงสร้างอาคารที่ซับซ้อน อาคารและสิ่งปลูกสร้างมีรูปทรงอิสระ (Freeform or Organic Structural Shape) 

RFEM ออกแบบโปรแกรมให้ใช้งานได้ง่าย รวดเร็วในการใช้งาน สามารถเชื่อมโยงหรือ Import, Export และ เปิดไฟล์ โปรแกรม CAD/BIM ชั้นนำของโลกได้กว่า 31 โปรแกรม เช่น Revit, Allplan,STAAD.Pro,ISM Bentley, Tekla, ArchiCAD,Sketch Up, ฺBoCAD, CIS/2, ProStructure Bentley , CADWorks ,Catia, Ansys, Autodesk Advance Steel, DWG,DXF, MS Excel, Rhinos3d,SCIA และ IFCอื่นๆ เพื่อให้วิศวกรโครงสร้างมืออาชีพทำงานได้สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาปั้นโมเดลโครงสร้างใหม่อีก 

 

    สร้างโมเดลอาคารได้ง่าย  มีเทคนิคนำมาใช้ซ้ำได้ง่าย 

    คำนวณด้วย Finite Element ขั้นสูง และ คำสั่งต่างๆที่ Advanced มาก     

    เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ BIM ทุกตระกูล        

    กราฟิกสวย รายงานสวย ปรับได้ตามใจชอบ                                 

 

 

 


 

RFEM แบ่งโปรแกรมเป็น 2 ระดับ คือ


image

1. RFEM  - FEM Structural Analysis Software

โมดูลสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี Finite Element Method ขั้นสูง ไม่จำกัดจำนวน Nodes ซึ่งเป็นโมดูลพื้นฐานของโปรแกรม 

 

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรม BIM ด้วยกัน RFEM และ REVIT เป็นแบบ 2 ทาง

 Project Manager ช่วยให้เรามองเห็นว่าโครงการต่างๆที่เราทำงานไปแล้วหรือกำลังทำงาน มีหน้าต่างเป็นยังไง ทำให้หาไฟล์ได้ง่าย โดยเฉพาะหากเราทำงานร่วมกันหลายๆคน หรือ เอาไฟล์วางไว้ที่ Server ในกรณีมีวิศวกรโครงสร้างหลายคน และยังให้เราแยกเป็นหมวดหมู่ตามที่เรากำหนดในแต่ละ Folder ได้ 

Block Manager เป็นที่ให้เราสร้างโมเดลโครงสร้างแต่ละประเภท แล้วให้เราดึงเอามาใช้งานภายหลัง หรือ เอาโมเดลในนี้มาใส่ในโครงการที่กำลังทำ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่ซ้ำๆกัน การสร้างโมเดลแล้วเอามาเก็บ สามารถเลือกเอาน้ำหนัก และข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการเอาสูตรการสร้างโมเดลมาได้ด้วย ทำให้มี Productivity มากๆ ช่วยให้วิศวกรลดเวลาการทำงานได้มาก

image

2 RFEM Add-on Modules

หมวดโมดูลการออกแบบโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กรูปพรรณและอลูมิเนียม เหล็กรีดเย็น (Cold Formed Steel) กระจก โครงสร้างอาคารผ้าใบแรงดึงสูง ไม้ ท่อ จุดต่อโครงสร้าง และอื่นๆ โดยสามารถเลือกซื้อโมดูลออกแบบโครงสร้างตามแต่ที่ต้องการการใช้งาน และแต่ละโมดูลมีโมดูลการใช้งานที่แตกต่างกัน 

การจัดกลุ่มตามประเภทอุตสาหกรรม (Industries)

 

การจัดกลุ่มตามฟังก์ชั่นการใช้โปรแกรม

 

ซึ่งแต่ละโมดูลสามารถเลือกมาตรฐานการออกแบบแต่ละประเทศ เช่น AISC,ACI, Euro2 ,EC3 , DIN, Chinese ,Hong Kong, Canada และประเทศอื่นๆ สำหรับมาตรฐานการออกแบบที่ใช้ในประเทศไทยเราใช้ US เป็นหลัก (ACI,AISC) 

โปรแกรมทำงานอิสระจากโปรแกรมหลัก ( Stand Alone Programs) แบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้
image

CROSS SECTION PROPERTIES

เป็นโมดูลหน้าตัดชิ้นส่วนโครงสร้าง เป็นอิสระ ไม่รวมในโปรแกรม RFEM ซึ่งประกอบด้วย 2 โมดูล ดังนี้ :

 • SHAPE-THIN - Thin‑Walled and Cold‑Formed Cross‑Sections
  เป็นโมดูลหรือโปรแกรมทำงานเดี่ยวๆ (stand-alone program ) SHAPE-THIN  หาคุณสมบัติหน้าตัดแบบบาง ( thin-walled ) และหน้าตัดเหล็กรีดเย็น (cold-formed cross‑section) และคำนวณความเค้น (stresses) และการออกแบบวัสดุแบบ plastic design ได้
 • SHAPE-MASSIVE - Thick-Walled Cross-Sections
  เป็นโปรแกรมเดี่ยวๆ SHAPE-MASSIVE สำหรับการหาคุณสมบัติของหน้าตัดหนาๆ เช่น แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกลวง  ตามมาตรฐานของ  Eurocode 2 และอื่นๆ
image

STAND ALONE PROGRAMS

 

 • RWIND Simulation - โปรแกรมทดสอบอุโมงค์ลมดิจิตอล (Digital Wind Tunnel) หรือโปรแกรม CFD  สำหรับการอาคาร หรือ วัตถุต่างๆ เพื่อหาแรงลมที่กระทำต่ออาคาร สามารถทำงานได้ตัวโปรแกรมเดียวๆ หรือ ทำงานร่วมกับโปรแกรม RFEM และ RSTAB สำหรับการวิเคราะห์แบบ Static และ Dynamics
 • Steel Structuresเป็นโปรแกรมทำงานเดี่ยวๆ CRANEWAY  และ PLATE-BUCKLING  ซึ่งไม่ได้ทำงานร่วมกับโปรแกรม  RFEM และ RSTAB. CRANEWAY เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบ craneway girders ตามมาตรฐานของ  Eurocode 3, และPLATE‑BUCKLING สำหรับการวิเคราะห์ plate buckling ที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตามาตรฐาน EC 3. 
 • Craneway Girder Design
  โปรแกรมเดี่ยวๆ  CRANEWAY สำหรับการวิเคราะห์ออกแบบ คานเครน  craneway girders  ตามาตรฐานของ Eurocode 3. โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าเป็น สะพาน หรือ เครนแบบแขวน 

 • Plate Buckling Analysis
  โปรแกรมใช้งานเดี่ยวๆ PLATE‑BUCKLING  สำหรับการวิเคราะห์ performs plate buckling analysis ของแผ่นสี่เหลี่ยม ตามาตรฐานของ EN 1993‑1‑5:2006 หรือ DIN 18800-3:1990‑11.
  It is possible to apply horizontal or vertical stiffeners to the plates (for example flat plates, angles, T‑stiffeners, trapezoidal stiffeners, C‑sections).
 • Composite Structures - โปรแกรมทำงานเดี่ยวๆ  COMPOSITE‑BEAM สำหรับการออกแบบ คานไม้ประกอบรูปต่อเนื่อง (continuous composite beams) ตามมาตรฐานของ  ENV 1994‑1‑1:1992‑10 (EC 4 ปัจจุบันกำลังจัดเตรียม)
 • Timber Structuresโปรแกรมทำงานเดี่ยวๆ  RX‑TIMBER package  วิเคราะห์ชิ้นส่วนโครงสร้างไม้  (glued-laminated beams, continuous beams, timber columns, coupled purlins, frames, bracing, and roofs) ด้วย ultimate limit state, the serviceability limit state, และออกแบบต้านทานเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน Eurocode 5.
โครงการก่อสร้างอาคารที่ออกแบบด้วยโปรแกรม RFEM
image
Wörgl Zentrum Lenk, Austria | © www.agabau.at 
image
Hotel Intercontinental in Davos, Switzerland | © www.ssp-muc.com

image
โครงการคอนโดมิเนียมและร้านค้า ที่จอดรถใต้ดิน | © www.mgm-ki.pl
image
Sciencepark in Linz, Austria

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของโปรแกรม RFEM ที่น่าสนใจ
image
การวิเคราะห์ออกแบบโครงเหล็กรูปพรรณ สำหรับอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ถังน้ำมันแรงดัน เรือบรรทุกขนาดใหญ่ และอื่นๆ
image
RFEM ใช้วิธีในการวิเคราะห์ Finite Element -ขั้นสูงแบบเดียวกันกับโปรแกรมวิเคราะห์ Finite Element อย่างเดียว  แทนการวิเคราะห์เป็นจุดๆเหมือนโปรแกรมอื่นๆ
image
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก/เหล็กรูปพรรณ 
image
รายละเอียดการเสริมเหล็กคอนกรีตจากโมดูล RF-/CONCRETE สามารถส่งออกไปโปรแกรม Revit ได้ และสามารถแก้ไขเหล็กเสริมได้ในโปรแกรม Revit ภายหลัง  
image
การวิเคราะห์แรงกระทำของเสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก ลงไปยังชั้นดินในแต่ละระดับ ซึ่งปกติจะหาในโปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างทั่วไปไม่ได้เลย
image
โมดูลการออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก (Connection) 
image
โมดูลการวิเคราะห์กระจกโครงสร้าง (Structural Glasses)
image
โมดูล Dynamic สำหรับการวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว การสั่นสะเทือน 

RFEM เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขั้นสูง สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรม  BIM (Building Information Modeling) ชั้นนำของโลกได้เป็นอย่างดี เช่น REVIT,TEKLA,BENTLEY,ARCHICAD, IFC (Industrial Foundation Classes)  เป็นต้น  สามารถเลือกซื้อโมดูหลัก คือ โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ และ โมดูลเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบเท่าที่ต้องการใช้งาน 

RFEM แบ่งเป็น 2 แพคแกดหลักๆ เพื่อให้ง่ายในการใช้งาน คือ

 • RFEM Concrete US Package
 • RFEM Steel US Package

 

โปรแกรม RFEM/RSTAB  Viewer เป็นโปรแกรมฟรี มาพร้อมโปรแกรม ทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเปิดไฟล์ที่สร้างด้วย RFEM ไฟล์  ทำงานอ่านดูค่าแรงต่างๆได้ ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย 

RFEM ออกแบบการขายให้ลูกค้าเลือกได้ตามความเหมาะสมทุกระดับ ดังนี้

 • ขายขาด (Perpetual License) 
 • เช่าใช้งาน (Subscription) รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี (Annual Subscription)
 • และเลือกซื้อโมดูลที่ต้องการพิเศษ ภายหลังได้ง่าย

   Dlubal     dlubal.software.english      Dlubal English  คลิปอธิบายการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆเกือบทุกวัน      Download โปรแกรม RFEM ทดสอบการใช้งานได้ 90 วัน ฟรี ! คลิกที่นี้ 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 
 
 
BIMDigital ConstructionProject Delivery             FMSupport
 
           
     ALLPLAN     Synchro Field     Oracle Aconex     ARCHIBUS      Technical Support 
     AUTODESK     Synchro Control     ProjectWise      Digital Twins      Support Ticket
     BENTLEY     Synchro Perform     ISETIA         
     CYPE     Synchro Cost           About

     Synchro 4D   Twoplus BIM Services         Contact Us
      Project Management        BIM Modeler      About Us
BIM Collaboration          Oracle Primavera P6     Digital Twins Services      Privacy Policy
     BIMplus       Oracle Primavera Cloud     Infrastructure Visualization      โครงการร่วมมือสถานศึกษา
     BIMTrackEstimating        Oracle Primavera Unifier     Oracle Primavera P6 Implementation      Working With Us
     VISICON     CostOS Standalone     LobsterVision        
          CostOS Enterprise     ScheduleReader  
     
        
     
     
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้