โปรแกรมเขียนแบบขยายโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และ คอนกรีตเสริมเหล็ก

โปรแกรมในโซลูชั่นโครงสร้างอาคาร รับไฟล์จากโปรแกรมรองรับเทคโนโลยี ISM (Integrated Structural Modeling) ให้ทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรม ProStructure, OpenBuildings ,OpenPlant  , STAAD.Pro , SACS, Revit,Tekla,RFEM  ได้อย่างราบรื่น หรือ เขียนโมเดลอาคารเหล็กรูปพรรณและคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ เสา คาน พื้น บันได ราวจับ  ฐานราก เป็นต้น Parematric Objects โดยการกรอกข้อมูลโปรแกรมจะเขียนแบบให้อัตโนมัติพร้อมแสดง bill of materials,NC Data 

โปรแกรมประกอบด้วย 

  1. ProStructure เป็นการเขียนแบบ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
  2. ProSteel  โปรแกรมการเขียนแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เป็นแบบ Steel Fabrication พร้อมกับทำ BOM (Bill of Materials) สามารถส่งไฟล์เข้าไประบบ Robot Automatic เพื่อให้ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
  3. ProConcrete โปรแกรมเขียนแบบรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 2/3 มิติ โดยมีส่วนประกอบอาคาร เช่น เสา คาน พื้น บันได ให้กรอกข้อมูล โปรแกรมเขียนแบบให้อัตโนมัติ รวมถึงเขียน Bar Cutting List ให้ด้วย 

     

     

      ProStructure 

     ProStructure

 

 

 Pro Concrete 

 Pro Steel


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 

 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport

 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation
     Autodesk Revit
     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        OpenRoads
     Autodesk BIM 360
         Maturix In-Situ
      Support Ticket
           Oracle Aconex
     OpenRail
     Cintoo
         Maturix Precast
 
           Services
     OpenBuildings
     Visicon
     Drone / UAV
 About
           ScheduleReader
     STAAD.Pro
     BIMTrack
     3D Scanner
     Contact Us
           ScheduleCleaner
     Synchro
     Cubicost
     Robotics
     About Us
           Synchro Pro
     PLAXIS
     ViSoft Premium
          Privacy Policy
                OpenPlant

        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        ProjectWise
FM /FEM    
     Working With Us
       ContextCapture
     ARCHIBUS
    
      LumenRT
     ADAPT
  
          Dlubal