สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

      Budsaraporn

           0863072164

          025137494 ต่อ 105

          budsaraporn@twoplussoft.com

         https://www.facebook.com/nok.twoplussoft

 PLAXIS CONNECT edition V20  โปรแกรมการวิเคราะห์ดินและหิน สำหรับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค (geotechnical engineering) ที่ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยวิธี Finite Element Method ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท PLAXIS bv จากประเทศเนเธอร์แลนด์มากว่า 30 ปี ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Bentley Systems,Inc.  โปรแกรม PLAXIS แบ่งกลุ่มซอฟท์แวร์เป็น 3 กลุ่มการใช้งาน คือ PLAXIS 2D , PLAXIS 3D และ PLAXIS MODETO

โปรแกรม PLAXIS ได้ถูกใช้งานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทย เช่น อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น รวมจนถึงการก่อสร้างฐานราก กำแพงกันดิน ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย AIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ธนบุรี พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพะเยา และอื่นๆ 

โดยการขาย มี 3 แบบ คือ 1. Perpetual License เป็นการขายขาด  2. SELECT Subscription เป็นการเช่าราย 4 เดือน 3. Subscription เป็นการเช่ารายปี  


 

 

 

การแสดงการรับส่งข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างไปยังโปรแกรม PLAXIS

PLAXIS แบ่งกลุ่มซอฟท์แวร์เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
PLAXIS 2D เป็นโปรแกรมหลักในการใช้งานแบบ 2 มิติ สำหรับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคงานดินและหินด้วยวิธี Finite Element Method ซึ่งใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลกในอุตสาหกรรมวิศวกรรมธรณีเทคนิค โดยบริษัทวิศวกรรมชั้นนำ และใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย ในมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้โมดูลอื่นๆเพิ่มเติมจากตัวหลักนี้ได้
PLAXIS 3D เป็นโปรแกรมหลักในการใช้งานแบบ 3 มิติ สำหรับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคงานดินและหินด้วยวิธี Finite Element Method ซึ่งใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลกในอุตสาหกรรมวิศวกรรมธรณีเทคนิค โดยบริษัทวิศวกรรมชั้นนำ และใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย ในมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย 
ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้โมดูลอื่นๆเพิ่มเติมจากตัวหลักนี้ได้
PLAXIS MoDeTo เป็นโปรแกรมที่ออกแบบพัฒนาสำหรับการออกแบบฐานรากกังหนลมโดยเฉพาะ โดยการใช้ผลจากงานวิจัย PISA Joint Industry Research Project  ให้มาสู่การใช้งานจริง
PLAXIS MoDeTo ทำให้ลดปริมาณเหล็กเสริมในเสาเข็มของกังหันลมได้เป็นจำนวนมาก ทำให้โครงการฟาร์มกังหันลมมีราคาค่าก่อสร้างลดลง และทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้ได้แบบ Stand Alone และ สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม PLAXIS 3D  ได้อีกด้วย

2D Dynamics เป็นโมดูลเพิ่มเติมของ PLAXIS 2D ที่พิจารณาดินและโครงสร้างไม่เพียงแต่น้ำหนักกระทำแบบคงที่ แต่เป็นแรงกระทำเป็นแบบเคลื่อนไหว เช่น แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ ซึ่งแรงเคลื่อนไหวอาจเป็นแรงกระทำจากธรรมชาติ หรือ จากมนุษย์ทำขึ้นก็ได้ โมดูล Dynamics จะทำให้โปรแกรม PLAXIS สามารถที่จะวิเคราะห์ผลจากการสั่นสะเทือนในดิน

3D Dynamics เป็นโมดูลเพิ่มเติมของ PLAXIS 3D ที่พิจารณาดินและโครงสร้างไม่เพียงแต่น้ำหนักกระทำแบบคงที่ แต่เป็นแรงกระทำเป็นแบบเคลื่อนไหว เช่น แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ ซึ่งแรงเคลื่อนไหวอาจเป็นแรงกระทำจากธรรมชาติ หรือ จากมนุษย์ทำขึ้นก็ได้ โมดูล Dynamics จะทำให้โปรแกรม PLAXIS สามารถที่จะวิเคราะห์ผลจากการสั่นสะเทือนในดิน

Seamless integration with the PLAXIS environment

3D PlaxFlow เป็นโมดูลเพิ่มเติมในโปรแกรม PLAXIS 2D ในการวิเคราะห์การไหลของน้ำใต้ดิน (Groundwater flow) ที่มีผลต่อการทำงานต่องานของวิศวกรรมธรณีเทคนิค สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมชลศาสตร์  ซึ่งโมดูลนี้มีโมเดลขั้นสูงสำหรับการจำลองพฤติกรรมของดิน unsaturated, time-dependent and anisotropic behaviour ของดินที่กำหนดเพิ่มมากขึ้นจากทั่วไป
3D PlaxFlow เป็นโมดูลเพิ่มเติมในโปรแกรม PLAXIS 3D ในการวิเคราะห์การไหลของน้ำใต้ดิน (Groundwater flow) ที่มีผลต่อการทำงานต่องานของวิศวกรรมธรณีเทคนิค สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมชลศาสตร์  ซึ่งโมดูลนี้มีโมเดลขั้นสูงสำหรับการจำลองพฤติกรรมของดิน unsaturated, time-dependent and anisotropic behaviour ของดินที่กำหนดเพิ่มมากขึ้นจากทั่วไป

Optimised monopile design method

2D Thermal เป็นโมดูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานร่วมกับ PLAXIS 2D  ซึ่งเป็นโมดูลที่ใช้สำหรับเมื่อผลของความร้อนไหลบนของไหลและแมคคานิกของดินและโครงสร้างซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์ออกแบบงาวิศวกรรมธรณีเทคนิค และบางกรณีอาจต้องใช้รวมกับโมเดูล  PlaxFlow ด้วย
PLAXIS 3D Suite เป็นชุด Suite ที่รวมครบทุกโมดูลในโปรแกรม 3D PLAXIS เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของโปรแกรมและการใช้งานที่ครบทุกประเภท ตั้งแต่ ฐานรากขนาดใหญ่ เหมือง อุโมงค์ งานดินขุดดิน งานทำนบขนาดใหญ่ แหล่งกักเก็บน้ำ เป็นต้น

PLAXIS 2D Suite เป็นชุด Suite ที่รวมครบทุกโมดูลในโปรแกรม 2D PLAXIS ,PlaxFlow,Dynamics,Thermal เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของโปรแกรมและการใช้งานที่ครบทุกประเภท ตั้งแต่ ฐานรากขนาดใหญ่ เหมือง อุโมงค์ งานดินขุดดิน งานทำนบขนาดใหญ่ แหล่งกักเก็บน้ำ เป็นต้น

   PLAXIS 3D Powerful and versatile post processing

Fast and efficient finite element model creation

Realistic assessment of stresses and displacements


                  Dynamics Module 3D


งานสัมมนา Advancing Geotechnical engineering  Bentley 2019 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 คลิกที่นี้ 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 
 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport
 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation     Autodesk Revit     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        ContextCapture     Autodesk BIM 360         Maturix In-Situ      Support Ticket
           Oracle Aconex     LumenRT     Cintoo         Maturix Precast 
           Services     OpenBuildings     Visicon     Drone / UAV About
           ScheduleReader     OpenRoads     BIMTrack     3D Scanner     Contact Us
           ScheduleCleaner     OpenRail     Cubicost     Robotics     About Us
           Synchro Pro     OpenSite     ViSoft Premium          Privacy Policy
                Synchro
        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        PLAXISFM /FEM    
     Working With Us
       OpenPlant     ARCHIBUS    
      AutoPlant     ADAPT  
      ProjectWise    Dlubal   
     AssetWise