ติดต่อสอบถามรายละเอียด Plaxis

      Budsaraporn

           0863072164

          025137494 ต่อ 105

          budsaraporn@twoplussoft.com

         https://www.facebook.com/nok.twoplussoft

 

PLAXIS 2D 2019 โปรแกรมวิเคราะห์งานธรณีเทคนิค
 
 
PLAXIS 2D โปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering) โดยเฉพาะ ซึ่งวิเคราะห์ด้วย Finite Element Method แบบ 2 มิติ สำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนรูป (Deformation) และเสถียรภาพ ของงานธรณีเทคนิค 

โปรแกรม PLAXIS 2D เป็นโปรแกรมด้านธรณีเทคนิคที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก เพราะสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำ สามารถใส่ค่าตัวแปรของดิน (Parameters) แต่ละประเภทได้เอง โดยสามารถทำเป็นฐานข้อมูลดินไว้ได้ (Soil Database) สามารถวิเคราะห์แรงกระทำระหว่างตัวอาคารและดินได้ สามารถโมเดลการวิเคราะห์ขั้นสูงแบบ Non-Linear ,time dependent and anisotropic พฤติกรรมของดิน และหิน 

โดยกำหนดวัสดุหลายๆเฟสได้ (multi phase material) สามารถที่จะกำหนดแรงดันของน้ำในดิน โดยการกำหนดหรือสร้างโมเดลเป็นกราฟิกเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจ 

สำหรับโปรแกรม PLAXIS 2D ได้เข้ามาใช้งานในโครงการขนาดใหญ่ทุกโครงการในประเทศไทย และเป็นโปรแกรมระดับสูงด้าน Geo Technical Engineering ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย


Features
- UDCAM-S with cyclic accumulation & optimization tool (VIP)
- Tunnel deconfinement
- Concrete (VIP)


Modelling
- Spatial variation of preconsolidation
- Tunnel deconfinement
- CAD export (VIP)
- Non-linear geogrids: Elastoplastic (N-ε) & Viscoelastic (time-dependent)
- Cross and parallel permeability in interfaces
- Polar & rectangular array (VIP)
- Non-linear embedded beam row (M-Kappa diagrams)
- Easy definition of Rock bolts in Tunnel Designer (VIP)
- Unlimited combinations of point forces and distributed loads


Calculations
- Field stress initial calculation type (VIP)
- Well-proven and robust calculation procedures
- Multicore computing (VIP)
- Include or exclude soil clusters and/or structural elements in safety analysis
- Facilities for steady-state groundwater flow calculations, including flow-related material parameters, boundary conditions, drains and wells.
- Distinguish between a Plastic calculation, consolidation-, and safety analysis
- Automatic regeneration of construction stages
- 64-bit Calculation Kernel


Material Models
- Concrete (VIP)
- UBCSand (VIP)
- UDCAM-S with cyclic accumulation & optimization tool (VIP)
- User Defined Soil Models (VIP)
- Soft Soil (with and without creep)
- Sekiguchi-Ohta, Viscid & Inviscid (VIP)
- NGI-ADP model (VIP)
- Jointed Rock
- Hoek-Brown with Parameter Guide (VIP)


Results
- Load-displacement curves
- Use the Output command line to display plots, or save plots with user defined resolution
- Select number of significant digits displayed
- PLAXIS 2D Viewer
- Automatic centerline extraction for structural forces plots(VIP)
- Structural forces in Volumes (Tunnel lining, retaining wall)
- Resulting Force View
- Preview Calculation results
- Plot Annotations


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

SoftwareHardwareSolutionsProfessional ServicesSupport
 
           
  Geotechnical   Forum 8      Twoplus 7D BIM  Outsourcing, Implementation       Technical Support 
      PLAXIS                                 Driving Simulator Overview      อาคารประหยัดพลังงาน  Services      Request Support 
  Building Information Modeling      iDriving Simulator      ออกแบบสภาปัตยกรรม      3D BIM 
      Autodesk      6 Axis Motion      ออกแบบโครงสร้าง      5D BIMAbout
      BIM T R A C K      Eco Drive      วิศวกรรมงานาระบบ (MEP)      7D BIM       Contact Us
      V I S I C O N      Railway Simulator      วิศวกรรมโยธา และ VR       Oracle Primavera EPPM       About Us
      CubiCost       วิศวกรรมธรณีเทคนิค       ARCHIBUS FM       Privacy Policy 
      FORUM 8       การก่อสร้าง      3D Printer       โครงการร่วมมือสถานศึกษา
  Enterprise Project Management       การบริหารโครงการ        Working With Us 
      Oracle Construction And Engineering       การบริหารทรัพย์สิน FM       Partners 
  Total Facilities Management       โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์  
      ARCHIBUS FM       ซอฟท์แวร์สำนักงาน   
  Engineering    
      ADAPT     
 
  Interior Design    
      Visoft